Actueel

 
  
 
  

  1. dat volgende week het rapport alweer meegegeven zal worden en dat er daarom hard gewerkt wordt door iedereen.

  2. dat wij 24 november afscheid gaan nemen van meester Jos? Hij mag gaan genieten van zijn pensioen, maar wij zullen hem heel erg gaan missen op school.

  3. dat op vrijdagochtend 17 november ouders gezocht worden, die mee willen helpen om de school in Sinterklaassfeer te veranderen. Als u mee eilt/kunt helpen, stuurt u dan een mail naar ov.lambertusschool@hotmail.com. 

  4. u zich vóór 12 november aan kunt melden voor de Oudergesprekken via het Ouderportaal van Parnassys.