Weekbert


JAARGANG 20 NR. 11                                                      17 november 2017

RAPPORT
Gisteren is het 1e rapport meegegeven aan alle leerlingen van groep 1 (die 3 maanden of langer onderwijs volgen in groep 1/2) t/m groep 8.
U heeft een geprinte versie ontvangen via de leerlingen, maar u heeft ook de mogelijkheid om dit digitale rapport te bekijken via het Ouderportaal.

Het rapport voor de kinderen uit groep 1/2 heeft een andere inhoud dan de rapporten voor de kinderen uit groep 3 t/m 8:
- het rapport  voor groep 1/2 is opgedeeld in de rubrieken: sociaal emotioneel, taalontwikkeling, rekenontwikkeling, werkhouding en motoriek. Deze rubrieken zijn opgedeeld in sub-rubrieken, die weer in verband staan met de doelen die wij aanbieden aan de kinderen per vakgebied.
- het rapport voor de kinderen van groep 3 t/m 8 bestaat uit een aantal vakgebieden, waarbij het cijfer het gemiddelde is van de gemaakte methodetoetsen. En verder zijn de resultaten van een aantal onderdelen (bijv. de vakken expressie, bewegingsonderwijs en persoonlijke ontwikkeling) voortgekomen uit observaties. 

Hier zijn onderstaande normeringen zichtbaar.

Normering Groep 1/2 Groep 3 t/m 8
- nog niet in ontwikkeling onvoldoende
+/- in ontwikkeling, maar nog niet op niveau matig
+ op niveau voldoende
++ boven niveau goed


OUDERGESPREKKEN
U heeft een email ontvangen, waarin de planning van de oudergesprekken van de groepen van uw kind(eren) als een bijlage meegestuurd is. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders voorkeuren. U heeft de mogelijkheid om te ruilen. Als u ruilt, wilt u de leerkracht hier dan wel over informeren.
In de oudergesprekken volgende week gaan we in gesprek met u over het rapport evenals de onderdelen van Zien! (het leerlingvolgsysteem dat wij hanteren voor het in kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind).

Vanaf vanochtend is op het Ouderportaal de voorbereiding voor het Oudergesprek opengesteld. Wij vragen u deze rapportage als voorbereiding op het oudergesprek goed door te lezen, zodat de tijd besteed kan worden aan het bespreken van deze bevindingen i.p.v. alleen vertellen van de bevindingen van de leerkrachten!


OUDERS EN DE VREEDZAME SCHOOL
Waar houdt de oudercommissie van de Vreedzame school zich zoal mee bezig? We hebben de laatste keer voorbereidingen getroffen voor een klassenbezoek aan alle kinderen. We zullen in tweetallen, de eerste week van het nieuwe jaar, aan de groepen vragen gaan stellen over de Vreedzame school. Met als doel te horen wat de kinderen belangrijk vinden en wat er juist zo goed is aan hetgeen ze geleerd hebben. En of hetgeen ze geleerd hebben, ook buiten school toe te passen is. 
Met de informatie die we van de kinderen krijgen, gaan we aan de slag!

We organiseren namelijk een markt voor alle ouders en andere geïnteresseerden. Dus noteer alvast 22 maart in uw agenda. De markt wordt dan op school gehouden tussen 18.00 – 19.00 uur. 
De precieze inhoud van de markt volgt later nog…

Oudercommissie de Vreedzame … 


AFSCHEID MEESTER JOS
Volgende week vrijdag 24 november neemt onze conciërge, Jos van Breda afscheid van de school. Hij gaat op die datum officieel met pensioen.

Jos heeft dan iets meer dan 13 jaar op onze school gewerkt.


Zoals we al eerder hebben laten weten, willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en hem niet met de stille trom laten vertrekken.

Op die dag willen wij vanaf 11.00 uur, samen met de kinderen, afscheid van hem nemen met een speciaal programma. Ook de Oudervereniging heeft aangegeven in dat uurtje hem toe te spreken en te bedanken. Na afloop kunt u hem (indien u dat wilt) tussen 12.15u en 12.45u persoonlijk de hand schudden.

Daarna hebben we met het team en genodigden  nog een intern afscheid van Jos.

We willen u herinneren aan de evt. vrijwillige bijdrage van €1,- voor een cadeau voor Jos. U kunt dit meegeven aan één van uw kinderen. Wij verzamelen het en doen het bij het gezamenlijke cadeau voor Jos.


HULPOUDERS GEZOCHT
Als u zich niet opgegeven heeft om te komen helpen de school te versieren in Sinterklaassfeer, maar u heeft toch tijd, bent u natuurlijk van harte welkom om toch te komen helpen. Vanochtend (17 november) vanaf 8.30u.


GEVONDEN VOORWERPEN
De kist met gevonden voorwerpen in de aula zit weer heel vol met jassen, tassen, haptrommels, gymspullen en nog veel meer. De deksel kan niet eens meer dicht.
Als u iets mist of als u niets mist, maar u wilt voor de zekerheid eens kijken of er toevallig wel iets tussen ligt van uw kind, komt u dan na schooltijd een keer kijken. Of als u aanwezig bent op oudergesprek volgende week.
Alles wat achterblijft zal in week 48 naar een goed doel gaan.


INTOCHT SINTERKLAAS 19 NOV.

Aan alle inwoners van Vessem.

Op zondag 19 nov. wordt Sinterklaas weer ingehaald in ons dorp.

Om 13.30uur vertrekken we ook dit jaar weer vanaf de BOLLE AKKER met de fanfare voorop. Wij hopen om 14.00uur met het feest te kunnen beginnen in het Gemeenschapshuis. Sinterklaas zou het erg op prijs stellen als er weer vele ouders met hun kinderen langs de weg zullen staan. De route is vanaf de Bolle Akker rechtdoor Flinkert, Mr. De Lacourtstr., rechts Nachtegaallaan,  links het Groenewoud in langs Groenendaal naar het Gemeenschapshuis.

HARTELIJK DANK
Namens het Sinterklaas comité Vessem


ACTIVITEITEN KOMENDE WEKEN:
19 november                  Sinterklaas komt aan in Vessem
20, 22 en 23 november   Oudergesprekken
21 november                  Lootjes trekken groep 6, 7 en 8
24 november                  Afscheid meester Jos
29 november                  Studiedag (leerlingen zijn vrij)


NIEUWS UIT DE GROEPEN:

 


DE KOMENDE WEKEN ZIJN JARIG EN WORDEN DOOR ONS VAN HARTE GEFELICITEERD:


23 november


PRINTVERSIE:
Weekbert nr. 11 (17 november 2017) 
Weekbert nr. 10 (10 november 2017) 
Weekbert nr. 09 (3 november 2017)
 
Weekbert nr. 08 (27 oktober 2017) 
Weekbert nr. 07 (13 oktober 2017) 
Weekbert nr. 06 (6 oktober 2017)

Weekbert nr. 05 (29 september 2017) 
Weekbert nr. 04 (22 september 2017) 
Weekbert nr 03 (14 september 2017)
 
Weekbert nr. 01 (1 september 2017)
Weekbert nr. 02 (8 september 2017)