Belangrijke info

Via deze pagina kunt u allerlei documenten downloaden:


SCHOOLGIDS 2017-2018: klik hier

INFORMATIEGIDS 2017-2018: klik hier

Presentatie zorgmarkt 2016: Prikkelverwerking bij Kinderen

Protocol leerlingenvervoer

RAPPORT ONDERWIJSINSPECTIE 2015: rapport

OUDERPORTAAL PARNASSYS: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/

Informatie Passend Onderwijs

Informatie betreffende Stichting Leergeld


Zorg voor leerlingen


School maatschappelijk werk (Dommelregio)


Dyslexieprotocol

Vergoeding diagnose en behandeling dyslexie

Pestprotocol ouders