Groep 1/2

GROEP 1/2

Voor foto's van groep 1-2 klik hier:  
 

Voor info uit andere groepen:   

Contact met leerkrachten: emailadressen klik hier 

Interessante links: klik hier

Klassenouders:
Luizenpluisouders: moeder van Wess en moeder van Dries (hartelijk dank alvast)
 

Woensdag 20 september: 
We zijn zeer tevreden over de opkomst bij onze informatieavond. M.b.t. de ouderbetrokkenheid zijn er twee vragen gesteld: Wie willen er klassenouder worden in groep 1/2 en wie wil zitting nemen in de stuurgroep van De Vreedzame School? Op dinsdag 26 september vindt de eerste vergadering van de stuurgroep plaats, aanvang 19.00. U bent van harte welkom om als toehoorder aan te sluiten bij deze vergadering. We zien uw reacties graag via de mail bij de leerkracht terug. 

Vrijdag 22 september gaan we op schoolreis naar Dippie Doe. Denkt u aan reserve kleding (in een plastic zak), fruit, lunchpakket en drinken. 


BABYNIEUWS!!!  

Juffrouw Annelies en haar man Jan zijn de trotse grootouders geworden van een kleindochter genaamd Ilvy. Gefeliciteerd van alle kinderen van school! 

 

 

Woensdag 13 september:

In verband met de afscheidsdient van Franka van Rijen zal morgenochtend, donderdag, een invaljuf in onze klas zijn. In de middag zal Suzanne de groep weer overnemen. De kinderen hebben beloofd om de invaljuf goed mee te helpen om alles te vinden!

Rekenactiviteit: vandaag hebben we tijdens het rekenen gebruik gemaakt van alle eikels en kastanjes die de kinderen mee hebben genomen. We hebben heen geteld van 0 t/m 10 en weer terug. Verder hebben we ook gekeken hoe je een aantal van vijf kunt verdelen: 0-5, 4-1, 3-2. De kinderen waren zeer betrokken bij deze les. 

 

Taalontwikkeling/sociaal-emotionele ontwikkeling: vandaag het boek 'Het Wolkenhuis' van Hetty van de Donk voorgelezen over Esther en Max, waarvan de mama in het wolkenhuis gaat wonen. We merken dat de kinderen heel open en nuchter praten over dit onderwerp. Ze kunnen ook al goed het verschil benoemen tussen het sprookje Sneeuwwitje en de realiteit. Het groepsknutselwerk hebben we vandaag bij de familie afgegeven en wordt op prijs gesteld. Het is een grote geschilderde regenboog geworden met van ieder kind een gekleurd en geknutseld hartje erop. 

 

Vrijdag 8 september 2017:

De vreedzame school: blok 1 van dit programma hebben we vandaag afgerond. Dit blok staat volledig in het teken van 'erbij horen'. Door middel van diverse spelletjes hebben de kinderen van en aan elkaar geleerd, dat iedereen bij onze groep hoort en dat we allemaal samen spelen en werken.
Deze ochtend hebben we de verjaardag van Aap gevierd in onze klas. Aap is samen met Tijger een handpopknuffel, die ons het hele jaar in de klas begeleidt bij de diverse thema's van de vreedzame school. De kinderen hebben op woensdag en donderdag al van alles geknutseld voor hem: een slinger, cadeautjes, twee feestmutsen, uitnodigingen voor zijn vriendjes in de dierentuin. 
Aap heeft genoten van zijn verjaardag! De foto's zullen vanaf volgende week op de site te bewonderen zijn. 
Er worden overigens van diverse activiteiten gedurende de dag foto's gemaakt door de juffen, die u dan op de site kunt bekijken. 

Rekenactiviteit: de kinderen hebben de afgelopen week kennis gemaakt danwel verder geoefend met de cijfers 0 t/m 10. We hebben daarmee gepuzzeld, gebouwd, geteld, getekend, gekleurd, gespeeld en gezongen. 

Taalactiviteit: de kinderen hebben geluisterd naar een prentenboekverhaaltje en daarna mochten ze aan de hand van de plaatjes proberen om het verhaaltje terug te vertellen. Dit heeft te maken met het begrijpend luisteren. Ook hebben ze al eventjes kennis gemaakt met de strategie 'voorspellen': wat denk je dat er nu gaat gebeuren? Hoe zou je dat kunnen zien? 

Thema-opening: vandaag is ons eerste thema geopend 'Dit ben ik, wie ben jij?'. Juf Suzanne heeft door middel van een zogenaamde ik-tafel van alles verteld over zichzelf en ook dingen laten zien. Zo hebben de kinderen de sporten van juf Suzanne leren kennen (mountainbiken en badminton), haar hobby's (hoorn spelen, boeken lezen, taartjes bakken) én haar favoriete gezelschapsspelletjes (kwartetten, mindcraft kaartspel en memory). 

De komende zes weken werken we zowel tijdens de speelwerkles in de ochtenden als het hoekenwerk in de middagen op verschillende manieren en in verschillende klassen samen met het cluster 1-2-3 aan opdrachten van dit thema.

Maandag 4 september 2017:

Vandaag vieren we de verjaardag van Sofie, die in de vakantie 5 jaar is geworden. Proficiat!

 

Vrijdag 1 september 2017:

Er zijn luizen geconstateerd in groep 1-2. Graag uw kind de komende dagen extra controleren.

MRT (motorische remedial teacher):

Met ingang van maandag 4 september 2017 zal Anke Jansen de MRT-er zijn die aan onze school is verbonden. Zij bespreekt met de leerkrachten van groep 1-2 welk circuit er opgebouwd mag worden in de gymzaal. De leerkracht geeft de gymles die daarbij hoort. De taak van Anke is vooral observeren en tips geven aan de leerkracht die voor bepaalde kinderen van groep 2 zouden kunnen werken.

Stagiaire: 
Met ingang van maandag 11 september 2017 loopt Tim van Nunen, 3de jaars student op De Kempel in Helmond, stage in onze groep. Hij zal tot februari 2018 in onze groep zijn, daarna wisselt hij van groep. Wij wensen Tim alvast een fijne stageperiode toe!

Woensdag 30 augustus 2017:

Feest: vandaag hebben we onze eerste verjaardag van het schooljaar gevierd. Wij feliciteren Luca van harte met zijn 5de verjaardag. Omdat we een verjaardag vieren, hebben we ook gespeeld en gewerkt in het thema verjaardag. Zo zijn er snoepjes geknutseld, hebben we een snoepwinkeltje in onze huishoek en hebben we een filmpje bekeken over hoe nu eigenlijk een lolly wordt gemaakt. 

Gymschoenen: deze zien we graag voorzien van naam op school verschijnen, zodat we heerlijk kunnen gymmen in de speelzaal.

Maandag 28 augustus 2017:

Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar! Wij verwelkomen alle leerlingen en hun ouders, broertjes en/of zusjes. We gaan er samen met jullie een prachtig jaar van maken, waarin we leren spelen, samenwerken, omgaan met emoties, maken van werkjes en vooral veel plezier!

juf Annelies en juf Suzanne