Groep 6

GROEP 6

Voor foto's van groep 6 klik hier:

 
Voor info uit andere groepen: 


Spellingafspraken groep 6 --> Spellingmaatje

Contact met leerkrachten: emailadressen
klik hier 

Interessante links: klik hier 

Gym: maandag 13.30 - 14.30 uur          Bieb: maandag 9.30 uur
         woensdag 10.00 - 10.45 uur

Klassenouder: Miranda van Gestel en Maartje Vervoort
Hartelijk dank voor jullie hulp. We gaan er een leuk jaar van maken!

Spelling: Zie ook spellingmaatje (link hierboven)
Binnen blok 3 werken we aan de volgende categorieën: 
Cat. 9a  geit
Cat. 17 pauw
Cat. 24 dirigent
Cat. 25 circus
Cat. W2 (ik-ander-meer in tegenwoordige tijd)
Cat. 14 knabbelen

Vrijdag 17 november:

Sjors heeft woesdag zijn spreekbeurt gedaan. Dit had hij heel knap gedaan. De kinderen hebben met plezier naar hem geluisterd. Aanstaande woensdag gaan we naar Thomas luisteren. 

Alle kinderen zijn donderdag met een mooi rapport naar huis gegaan. Ze hebben er dan ook hard voor gewerkt en dik verdiend!! Ook hadden de kinderen op deze dag een gastles over Kinderrechten. Het was een interessant onderwerp en de kinderen waren heel betrokken aan het luisteren en mee praten. 

De kinderen hebben vandaag zowel de toets van Topografie als de toets van Thema terug gekregen. We waren dik tevrede over de punten die gehaald zijn. Ook zijn we gestart met een nieuw blok van de vreedzame school. We gaan het in dit blok hebben over We hebben oor voor elkaar. Hiervoor richten we ons op de communicatievaardigheden. Hoe reageer je? Wat zeg je op een bepaald moment, wat juist niet, lichaamstaal, gezichtspunt innemen etc. Wederom weer een mooi en leerzaam blok. 
Aanstaande maandag hebben de kinderen dictee van spelling Blok 3
Dinsdag gaan we lootjes trekken voor de surprise. Hier hebben de kinderen ook heel veel zin in.

Deze week was het even kort maar krachtig. We zien jullie graag op het oudergesprek. Tot dan.

Donderdag 9 november:
Vandaag hebben de kinderen de verkeerstoets gemaakt over;'Wat is jouw plaats op de weg'. Deze is ook meteen nagekeken en ingevoerd in parnassys. Het is goed gemaakt!
Ook staat er bij een aantal kinderen de blits toets al ingevoerd. De kinderen die deze nog niet af hebben, maken deze in de weektaak tijd af. Zo gauw deze af is, verschijnt hij in parnassys. 

Morgen worden de prins en prinses bekend gemaakt. Wij zullen hier natuurlijk bij zijn.
Afgelopen maandag hebben we een gastles gekregen over verkeersveiligheid. We kunnen meedoen aan een wedstrijd. Deze vindt plaats van 1-12-2017 tot 21-01-2017. Het is de bedoeling dat we als klas zo opvallend mogelijk naar school komen en daar foto's van maken. Deze verzamelen en later opsturen. Hiermee kunnen we als groep een cursus Segway winnen. Ook kunnen de kinderen individueel meedoen en een kadobon van €50 winnen. Het zijn dus leuke prijzen en de kinderen leek het ook erg leuk. Natuurlijk gaat het vooral op de verkeerveiligheid maar dit is een leuk extraatje. 

Volgende week donderdag hebben we een gastles over kinderrechten. Ook hebben we dan de toets van Topografie. De kinderen hebben vorige week de bladen mee naar huis genomen om te oefenen. 

Dit was het voor deze week. 

Vrijdag 2 november:
De kinderen hebben vandaag de taaltoets mee naar huis gekregen. Ze hebben erg goed hun best gedaan.
Maandag gaan we de eerste blits toets maken. 
Ook hebben de kinderen gisteren de datum voor topografie Noord Nederland meegekregen. Deze is namelijk 16 november. De kinderen hebben leerbladen meegekregen. 
Donderdag 9 november hebben de kinderen toets van Verkeer. Ook hierbij hebben de kinderen, als ze hiervoor gekozen hebben, de boekjes meegenomen om nog eens door te lezen. 
Binnen het thema Monniken en Ridders hebben we al veel geleerd. Over de huizen waarin ze woonden, de kleding die ze droegen en over Karel de Grote. De kinderen vinden het erg interessant. 

Aanstaande maandag hebben we een gastles over Reflection Day. Dit gaat over hoe je goed en veilig opvalt in het verkeer. 
Dit was het voor deze week.

Woensdag 25 oktober:
De kinderen zijn weer heerlijk uitgerust teruggekomen op school. Ze hebben veel vertelt van de vakantie die naar ons idee bij iedereen geslaagd was.

We zijn weer lekker aan de slag gegaan. Vandaag was Nick jarig. Gefeliciteerd Nick. Maak er een mooie dag van! Ook mocht Nick de aftrap doen met de spreekbeurt. Hij had het heel goed gedaan. Vanaf nu komt er elke week 1 kind aan de beurt. Succes allemaal met de voorbereidingen. Wij zijn reuze benieuwd. 

Morgen staan het dictee van spelling op de planning. Dit is van blok 2. 
Zoals op de informatieavond is besproken, zouden we na de herfstvakantie starten met huiswerk. Omdat we volgende week de toets van rekenen hebben, kregen de kinderen maandag Maatwerk mee. Ze hebben hier dus nog de hele week te tijd voor om deze af te maken. We hebben samen afgesproken dat hij uiterlijk maandag weer ingeleverd wordt. Het mag dus eerder als het al af is. 

Ook gaan we morgen de veiligheidsthermometer afnemen. De kinderen kunnen hierop aangeven hoe ze zich voelen in en om school. Deze wordt door ons geanalyseerd met de eindconclusie wordt dan besproken met de kinderen. 

Binnen expressie gaan we met de groepen 6/7/8 een huis bouwen. Hiervoor hebben ze de schoenendozen nodig die verzamelt zijn. 

Maandag 30 okt. en dinsdag 31 okt. staat de toets van rekenen op de planning. 

Dit was het voor deze week. 

Woensdag 11 oktober:
Gisteren hebben de kinderen de tempotoets van rekenen gemaakt. Deze komt zo spoedig mogelijk in parnassys. 
Morgen gaat Zita mee doen aan de voorleeswedstrijd. Heel veel succes! Wij zijn nu al trots op jou!!
Ook staat morgen de topografie toets op de planning. Ook deze zal zo snel mogelijk in parnassys komen. 
Vrijdag hebben we een toets van Begrijpend lezen. Hiervoor hebben de kinderen zich niet voor kunnen bereiden. Het gaat over de verschillende strategieën die tot nu toe bij begrijpend lezen aanbod zijn gekomen. Ook gaan we vrijdag Zien invullen. De kinderen gaan dan een vragenlijst invullen over het sociaal emotionele stuk. Wij als leerkrachten kunnen hier dan zowel individuele als groepsdoelen uit halen waar we de komende tijd dan aan gaan werken. 

Op dit moment zijn we ook druk bezig met het afnemen van DMT en AVI. De DMT is afgenomen en staat in parnassys. Morgen gaat de juf verder met de AVI en zal ook zo snel mogelijk verschijnen in parnassys.

De kinderen hebben vorige een week een blad ingevuld over wat voor hen een fijn plekje zou zijn en naast wie ze goed kunnen werken. Na de vakantie zullen de nieuwe plekken zichtbaar zijn voor de kinderen. Juf Noor en juf Jasmijn gaan dit in de vakantie bekijken. 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie. Rust lekker uit en tot maandag 23 oktober. 

Vrijdag 6 oktober:
De thematoetsen staan in parnassys. Het volgende thema waar we mee aan de slag gaan na de herfstvakantie is Monniken en Ridders. 

We zijn op dit moment binnen de kinderboekenweek bezig met de voorleeswedstrijd, in de klas. Dus de voorrondes. Er wordt erg goed gelezen en we hadden veel aanmeldingen. Wij als juffen zijn hier heel erg blij mee. In deze groep zitten veel kinderen die graag lezen. Maandag zijn de laatste kinderen aan de beurt en dan weten we wie de voorleeskampioen in onze klas is. 

Komende week gaan de juffen AVI en DMT afnemen bij de kinderen die eind vorig jaar een CD of E score hadden. Niet alle kinderen komen dus hierbij in aanmerking. We gaan proberen om dit voor de vakantie klaar te hebben. 

Dinsdag 10-10-2017 gaan we de tempotoets rekenen afnemen. Dit houdt in dat de kinderen 1 min. zoveel mogelijk erbij sommen maken, 1 min. zoveel mogelijk eraf sommen, 1 min zoveel mogelijk keer, 1 min zoveel mogelijk deelsommen en 1 min zoveel mogelijk alles door elkaar maken. 

Donderdag 12-10-2017 staat de eerste topografie toets op de planning. De kinderen moeten dan de provincies, hoofdsteden en de hoofdstad van Nederland kennen. 

Dit was het voor deze week.

Woensdag 27 september:
We hebben een geweldig schoolreisje gehad. We willen de moeder van Semm, Liz en Sjors hartelijk danken voor jullie hulp. De kinderen hebben echt genoten. 
Morgen gaan we de kinderboekenweek openen. We hebben hierbij een dansje en liedje geoefend. Het vervolg van deze opening is dat we een voorleeswedstrijd gaan houden in de klas. De beste mag op do 12 oktober voorlezen in de aula aan heel de school. 
ma 2 okt: Semm, Zita, Thomas
Di 3 okt: Cas, Daantje, Liz
ma 9 okt: Fay, Viggo, Jari
Di 10 okt: Teun, Benthe, Tatum en Sofie
Succes met oefenen!!

Ook hebben we morgen de bloktoets van begrijpend lezen. Hiervoor hebben de kinderen niet kunnen oefenen of leren. 

Maandag is het kermisuurtje. Dit houdt in dat we niet gaan gymmen. De kinderen hoeven maandag dus geen gymspullen mee te nemen. 

De brieven van de spreekbeurt zijn uitgedeeld. We gaan na de herfstvakantie beginnen met de spreekbeurten, dus als jullie kind als wil beginnen, mag dat! 
We hebben onze verjaardagskalenders bijna af. Er zijn nog 8 kinderen die hem nog mee moeten nemen. Zouden jullie even willen vragen of jullie kind daarbij zit en zo ja, dan mag hij zo snel mogelijk meegenomen worden naar school. 

Inmiddels staan de rekentoetsen in parnassys. 
Dit was het weer voor deze week!

Donderdag 21 september:
De eerste toetsen zitten er alweer op. Het is op dit moment best veel omdat het eerste blok van ieder vak nu klaar is. In de loop van het jaar, gaat dit wat meer spreiden omdat de vakken dan niet meer gelijk lopen.
Spelling en Taal komen niet in parnassys. Dit weten de kinderen ook. Ze houden dit nu zelf bij via het blad dat ze terug krijgen of in hun agenda. We hebben dit de eerste keer samen gedaan. Achter in hun agenda zit een aantekeningenblad. Daarop kunnen ze de punten opschrijven. 

Verkeer komt zo snel mogelijk in parnassys. Dit geldt ook voor rekenen maar zijn bij blok 1: 4 toetsten. Jullie begrijpen dat ik dit niet in één dag kan nakijken, maar ik doe mijn best. Het punt is dus zo snel mogelijk te zien in parnassys. Het zou fijn zijn als jullie het toetsblad even bespreken met jullie kinderen. Wij doen dit zoveel mogelijk ook op school maar is niet altijd haalbaar en de kinderen leren hier heel veel van. Vaak is het dan ook een OJA momentje. 

Vandaag hebben de kinderen al aangegeven wie er mee wil doen met de voorleeswedstrijd. We gaan binnenkort een planning hiervoor maken. Het stukje dat voorgelezen gaat worden, mag dus al geoefend worden. 

Morgen gaan we lekker op schoolreis! We hebben er veel zin in!!
Tot volgende week!
 

Donderdag 14 september:
Graag willen we iedereen bedanken voor jullie komst naar de informatieavond. De kinderen waarvan de ouders niet aanwezig konden zijn, hebben vandaag een hand-out meegekregen. Mochten er nog vragen zijn, jullie zijn van harte welkom. 

Ook heeft zich al iemand aangemeld voor klassenouder. Miranda. Dank je wel daarvoor. We zouden het fijn vinden als daar nog iemand bij aan kan sluiten zodat Miranda niet alles alleen hoeft te doen. Je mag jezelf aanmelden via de mail. 

Er staan al een paar toetsen op de planning.
19 sept. hebben we het dictee van Spelling, blok 1.
20 sept. hebben we de eerste taaltoets.
21 sept. staat de eerste Verkeers toets op de planning. 
Voor verkeer mochten de kinderen het boekje meenemen om nog eens door te lezen. Dit is dus de keuze van het kind zelf. Voor Taal krijgen de kinderen morgen een blad van woordenschat mee naar huis. Er zijn kinderen die dit graag nog een keer doorlezen. 

Verder was vandaag Harold jarig. Hartelijk gefeliciteerd Harold en maak er een mooi feest van!!
Dit was het voor deze week.

Woensdag 6 september:

Inmiddels zijn we een beetje gewend aan de juffen, de nieuwe klas, nieuwe regels en afspraken. Ook helpt de vreedzame school hierbij een handje. 
Ook gaan we steeds meer naar de volle lesdagen die gepland staan. Nu kwam er nog wel eens een andere activiteit voor in de plaats, maar het rooster krijgt steeds meer vorm. Het is best wel aanpoten vinden de kinderen. Maar nogmaals we doen het stap voor stap zodat iedereen het kan volgen. 

Vorige week vertelde we dat er 2 mediatoren gekozen moesten worden. Inmiddels hebben we dit gedaan en iedereen mocht hierbij zijn/haar keuze maken. De 2 kinderen die hier uitgekomen zijn, zijn Sofie en Teun. We wensen jullie heel veel succes maar dat komt vast en zeker goed. 

woensdag 30 augustus:

We zijn gestart in groep 6. De kinderen zijn erg enthousiast binnen gekomen en hebben er weer veel zin in. Deze week vertellen/presenteren we onze vakantieverhalen en iedereen heeft er op zijn/haar manier iets heel leuks van gemaakt. 

Binnen de vreedzame school zijn we bezig met regels en afspraken in onze groep. Wat vinden wij belangrijk in onze groep? Welke taken vinden we belangrijk? etc. 
Ook gaan we 2 nieuwe mediatoren kiezen. Vandaag heeft de juf wat uitleg hierover gegeven en morgen gaan we ze kiezen. 
Ook zijn we gestart met een aantal lessen. Bij rekenen moeten we de sommen overschrijven in een werkboek en dat is toch best lastig. Maar als we een paar weken verder zijn, zullen de kinderen dit al minder lastig vinden. Het lezen doen we met de groepen 6/7/8. Het kan dus zijn dat een kind uit groep 6 leest met een kind van groep 8. De eerste bevindingen zijn erg positief!
Dit waren de eerste belangrijke dingen van deze week!