Groep 7

GROEP 7
Voor foto's van groep 7, klik hier:

Voor info uit andere groepen:     

Spellingafspraken groep 7 --> Spellingmaatje

Contact met leerkrachten: e-mailadressen klik hier 

Interessante links: klik hier

Gymtijden voor groep 7:

woensdagochtend en vrijdagochtend

De mogelijkheid bestaat nog om uw kind aan te melden voor typles bij typetuin. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Oefenen voor Engels kan met behulp van de site WRTS. Hierin staan de woorden en zinnen van de diverse hoofdstukken van onze methode voor Engels. 

 

 Ga naar https://wrts.nl

 gebruikersnaam: c.bolder@veldvest.nl

 wachtwoord: groep8

 

In het scherm waar je nu komt kies je de unit waarin er geoefend moet worden. Daarna wijst het vanzelf. 

Woensdag 20 september 2017

Vanavond is onze info. We hopen op een grote opkomst. 

Deze week hebben de kinderen diverse toetsen gemaakt. De resultaten staan zo spoedig mogelijk in parnassys. 

Vanaf vorige week zijn we ook van start gegaan met Engels. De kinderen krijgen vanaf dit schooljaar hiervoor ook toetsen. Deze bestaan voor een gedeelte uit woordjes en of vertalen van zinnen zowel van Engels naar Nederlands als andersom. Hiervoor kunnen ze oefenen op WRTS. We gaan dit in de klas ook samen nog een keer oefenen. De eerste toets is pas na de herfstvakantiie. Toch is het verstandig om al tijdig te beginnen met het oefenen hiervoor. Ook krijgen de kinderen de woordjes nog op papier mee naar huis. We wachten hier echter nog een weekje mee.

Dan staat er voor iedereen uiteraard het schoolreisje op de agenda. We wensen hierbij iedereen heel veel plezier en mooi weer. 

Agenda

 

Woensdag 13 september 2017

We hebben deze week kennis gemaakt met onze statigere Jade Kramer. Ze is eerste jaars Pabo-student Ze zal zich tijdens onze informatieavond. 

Zoals vorige week verteld zijn we deze week begonnen met het thema WO I. Dit is voor iedereen erg interessant. Misschien kun je er thuis ook. Met rekenen en taal sluiten we al bijna het eerste blok af.

Agenda:

Donderdag 7 september

De kop is eraf en iedereen is lekker aan het werk in groep 7. De eerste twee weken hebben we elke dag een les gedaan van De Vreedzame School. Dit omdat de eerste weken van kennismaking met het nieuwe schooljaar erg belangrijk zijn. Uiteraard hebben we door tijdgebrek daardoor enkele vakken nog niet gedaan. Vanaf volgende week gaan we met alle vakken aan de slag. Zo beginnen we volgende week ook weer met de themalessen. Het eerste thema wat we gaan doen is WO I. Ook gaan we vanaf volgende week van start met de lessen van engels.

De komende tijd gaan we met het huiswerk de topo van Nederland herhalen. De kinderen moeten elke week een blad oefenen en in de huiswerktijd in de klas wordt middels een toetsje gekenen of het geleerde ook beheerst wordt. De kinderen hebben hiervoor al het oefenmateriaal al mee naar huis gekregen. 

We hebben hiervoor de volgende planning gemaakt. 

Agenda:

Woensdag 30 augustus 2017

We zijn dit jaar op een fijne positieve manier gestart. We hebben al veel vakantieverhalen gehoord en er is al hard gewerkt. Dit is natuurlijk erg fijn!

Het is in groep 7 gebruikelijk dat de kinderen in principe elke week huiswerk meekrijgen. Dit kan variëren van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Tegen de tijd van het verkeersexamen is er hiervoor ook huiswerk. Daarnaast krijgen de kinderen voor een toets van bijvoorbeeld rekenen maatwerk mee naar huis. Ook voor een thematoets gaat er een leerblad mee. Iedereen noteert dit in zijn of haar agenda. Het is de bedoeling dat de kinderen de agenda mee naar huis en weer terug naar school nemen. Het huiswerk bestaat vaak uit losse bladen. Het is daarom wellicht praktisch dat de kinderen een insteekmap hebben waarin ze het huiswerk bewaren en meenemen. Het is dan ook gemakkelijker netjes te houden.

Alles wat in de agenda genoteerd moet worden zal ook op de site staan, zodat u als ouder kunt zien wat er in de agenda hoort te staan. Tijdens de informatieavond zullen we hier eventuele vragen nog over beantwoorden.

Agenda:

 

Donderdag 24 augustus 2017

De vakantie zit er weer bijna op. Maandag gaan we met frisse energie van start.

We hopen dat iedereen genoten heeft van 6 heerlijke weken vakantie.  Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in! We gaan er met zijn allen een super jaar van maken waarin we heel veel gaan leren en mooie dingen met elkaar gaan beleven. 

Dus............

 

De informatieavond voor groep 7 vindt plaats op woensdag 20 september as.

juf Marie-José en juf Germa