Groep 7

GROEP 7
Voor foto's van groep 7, klik hier:

Voor info uit andere groepen:     

Spellingafspraken groep 7 --> Spellingmaatje

Contact met leerkrachten: e-mailadressen klik hier 

Interessante links: klik hier

Gymtijden voor groep 7:

woensdagochtend en vrijdagochtend

 

Oefenen voor Engels kan met behulp van de site WRTS. Hierin staan de woorden en zinnen van de diverse hoofdstukken van onze methode voor Engels. 

 

 Ga naar https://wrts.nl

 gebruikersnaam: c.bolder@veldvest.nl

 wachtwoord: groep8

 

In het scherm waar je nu komt kies je de unit waarin er geoefend moet worden. Daarna wijst het vanzelf.

 

Woendag 15 november 2017

Het eerste blok zit er al weer op. De kinderen krijgen morgen allemaal hun eerste rappport mee naar huis. Volgende week zullen de oudergesprekken plaats vinden. Iedereen heeft hierover een mail ontvangen. Vanaf vrijdagochtend 17 november staan de oudergesprekken open in Parnassys. Wij verzoeken u nadrukkelijk de inhoud hiervan voor het gesprek te lezen.

Deze week zijn we niet van start gegaan met een nieuw thema, omdat we volgende week aan de slag gaan met Mediamasters. Dit is een spel dat we een hele week elke dag spelen. De kinderen maken hierbij kennis met de kansen en gevaren van media. Ze kunnen dit ook thuis spelen.

De kinderen kunnen inloggen bij Mediamasters,

gebruikersnaam Groep7 Lambertus

wachtwoord: Groep7!

Als er thuis gespeeld wordt kunnen er extra punten verdiend worden.  

 

Agenda voor de komende periode:

Woensdag 8 november 2017

Ook deze week zijn er weer een aantal kindgesprekjes gevoerd. We hopen dat volgende week alle kinderen aan de beurt zijn geweest. 

Ook is er de afgelopen periode ontzettend hard gewerkt aan het maken van een tijdschrift. De kinderen hebben in groepjes een natuur tijdschrift gemaakt. Ze hebben heel veel feitjes en weetjes onderzocht. Morgen mogen ze het tijdschrift aan elkaar presenteren. De tijdschriften blijven in de klas zodat iedereen deze in klas deze kunnen lezen. 

Agenda voor de komnde periode:

Woensdag 1 november 2017

Afgelopen week zijn we gestart met de kindgesprekken. Heel belangrijk voor de kinderen en voor ons! Alle kinderen hebben hiervoor, voor de herfstvakantie, een voorbereidingsblad mee naar huis gekregen. Op dit blad staan de punten die we graag willen bespreken. De kinderen hadden de opdracht meegekregen na te denken over deze vragen en ze met hun ouders te bespreken. Helaas hebben maar weinig kinderen dit gedaan. De komende tijd gaan we verder met de kindgesprekken. Het zou heel fijn zijn als ze het blad met evt. op- of aanmerkingen mee naar school brengen. 

 Agenda voor de komende periode:. 

Ik wil er nog wel even op wijzen dat een groot aantal kinderen hun huiswerk niet bij zich hadden. Zouden jullie er misschien samen op willen letten dat er elke woensdag huiswerk mee naar school moet. 

Donderdag 25 oktober 2017 

We zijn vandaag begonnen met een nieuwe expressie opdracht voor groep 6, 7 en 8. De kinderen werken door elkaar. Het is een groepswerk waarbij de kinderen kijkdozen gaan maken. We bouwen het huis van de toekomst of juist het huis van vroeger. 

Ook zijn we weer flink van start gegaan met diverse toetsen. De uitslagen staan zo snel mogeijk in parnassys.

Dan nog de agende voor de komende week:

Dat was het weer voor deze week. Volgende week meer nieuws!

Woensdag 11 oktober 2017

Al weer de laatste week voor de herfstvakantie. Een week waarin weer hard gewerkt is. Vanaf vandaag hebben de kinderen nieuwe plekjes gekregen. We hopen dat het voor iedereen een fijne plek is. 

De klassenouders zijn inmiddels bekend. Voor komend jaar zijn dat Ingrid van Hoof en Dorien Ansems.

Agenda voor komende weken:

 

Donderdag 5 oktober 2017

Afgelopen maandag hebben we heerlijk genoten van het kermisuurtje. Dit met dank aan de vele sponsoren hiervan. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind.

Na de kermis hebben de kinderen twee dagen vrij. Woensdag onze traditionele studiedag en donderdag wegens de landelijke staking van de leerkrachten.

Verder hebben we natuurlijk nog de agenda voor komende week:

Woensdag 27 september 2017

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen heerlijk genoten van het schoolreisje. Het weer was ons goed gezind, extra fijn. Zeker als je bedenkt dat dit het laatste schoolreisje was voor onze groep op de basisschool.

Vanaf vandaag zijn de kinderen van groep 7 aan de slag gegaan met de verkoop van kinderpostzegels. In de klas is hier duidelijke instructie voor geweest. Mochten er echter toch nog vragen zijn is er een instructiefilmpje te vinden op www.missie2017.nl Op deze site wordt alles nog eens duidelijk uitgelegd.

Agenda voor komende weken

Woensdag 20 september 2017

Vanavond is onze info. We hopen op een grote opkomst. 

Deze week hebben de kinderen diverse toetsen gemaakt. De resultaten staan zo spoedig mogelijk in parnassys. 

Vanaf vorige week zijn we ook van start gegaan met Engels. De kinderen krijgen vanaf dit schooljaar hiervoor ook toetsen. Deze bestaan voor een gedeelte uit woordjes en of vertalen van zinnen zowel van Engels naar Nederlands als andersom. Hiervoor kunnen ze oefenen op WRTS. We gaan dit in de klas ook samen nog een keer oefenen. De eerste toets is pas na de herfstvakantiie. Toch is het verstandig om al tijdig te beginnen met het oefenen hiervoor. Ook krijgen de kinderen de woordjes nog op papier mee naar huis. We wachten hier echter nog een weekje mee.

Dan staat er voor iedereen uiteraard het schoolreisje op de agenda. We wensen hierbij iedereen heel veel plezier en mooi weer. 

Agenda

 

Woensdag 13 september 2017

We hebben deze week kennis gemaakt met onze statigere Jade Kramer. Ze is eerste jaars Pabo-student Ze zal zich tijdens onze informatieavond. 

Zoals vorige week verteld zijn we deze week begonnen met het thema WO I. Dit is voor iedereen erg interessant. Misschien kun je er thuis ook. Met rekenen en taal sluiten we al bijna het eerste blok af.

Agenda:

Donderdag 7 september

De kop is eraf en iedereen is lekker aan het werk in groep 7. De eerste twee weken hebben we elke dag een les gedaan van De Vreedzame School. Dit omdat de eerste weken van kennismaking met het nieuwe schooljaar erg belangrijk zijn. Uiteraard hebben we door tijdgebrek daardoor enkele vakken nog niet gedaan. Vanaf volgende week gaan we met alle vakken aan de slag. Zo beginnen we volgende week ook weer met de themalessen. Het eerste thema wat we gaan doen is WO I. Ook gaan we vanaf volgende week van start met de lessen van engels.

De komende tijd gaan we met het huiswerk de topo van Nederland herhalen. De kinderen moeten elke week een blad oefenen en in de huiswerktijd in de klas wordt middels een toetsje gekenen of het geleerde ook beheerst wordt. De kinderen hebben hiervoor al het oefenmateriaal al mee naar huis gekregen. 

We hebben hiervoor de volgende planning gemaakt. 

Agenda:

Woensdag 30 augustus 2017

We zijn dit jaar op een fijne positieve manier gestart. We hebben al veel vakantieverhalen gehoord en er is al hard gewerkt. Dit is natuurlijk erg fijn!

Het is in groep 7 gebruikelijk dat de kinderen in principe elke week huiswerk meekrijgen. Dit kan variëren van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Tegen de tijd van het verkeersexamen is er hiervoor ook huiswerk. Daarnaast krijgen de kinderen voor een toets van bijvoorbeeld rekenen maatwerk mee naar huis. Ook voor een thematoets gaat er een leerblad mee. Iedereen noteert dit in zijn of haar agenda. Het is de bedoeling dat de kinderen de agenda mee naar huis en weer terug naar school nemen. Het huiswerk bestaat vaak uit losse bladen. Het is daarom wellicht praktisch dat de kinderen een insteekmap hebben waarin ze het huiswerk bewaren en meenemen. Het is dan ook gemakkelijker netjes te houden.

Alles wat in de agenda genoteerd moet worden zal ook op de site staan, zodat u als ouder kunt zien wat er in de agenda hoort te staan. Tijdens de informatieavond zullen we hier eventuele vragen nog over beantwoorden.

Agenda:

 

Donderdag 24 augustus 2017

De vakantie zit er weer bijna op. Maandag gaan we met frisse energie van start.

We hopen dat iedereen genoten heeft van 6 heerlijke weken vakantie.  Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in! We gaan er met zijn allen een super jaar van maken waarin we heel veel gaan leren en mooie dingen met elkaar gaan beleven. 

Dus............

 

De informatieavond voor groep 7 vindt plaats op woensdag 20 september as.

juf Marie-José en juf Germa