Groep 8

GROEP 8
Voor foto's van groep 8 klik hier: 

 

Voor info uit de andere groepen:   

Spellingafspraken groep 8 --> Spellingmaatje


Contact met leerkrachten: emailadressen
klik hier 

Interessante links:
klik hier

Klassenouders: 

Wij gymmen op woensdag en vrijdag!

Spellingregels van de komende periode:

eend - blz. 32
grijze muizen - blz. 34
circus - blz. 37
bureau - blz. 46
route - blz. 47
café - blz. 50
taxi - blz. 53
aquarium - blz. 54
houten - blz. 55
rugby - blz. 56 - nieuw
bloemenvaas - blz. 57 - nieuw
werkwoorden 5 - blz. 69 - nieuw

Inloggen Engels WRTS - http://www.wrts.nl
Naam: c.bolder@veldvest.nl
wachtwoord: groep8

Woensdag 20 september 2017 

Fijn dat de info avond zo druk bezocht is! De activiteitenlijst is inmiddels rondgestuurd. Mochten er nog vragen over zijn of iets anders wat deze avond is verteld, hoor ik ze graag. 

We zitten alweer in de 4e schoolweek van groep 8! We zijn weer met allerlei dingen bezig geweest. Gisteren hebben we een uitleg en tips gekregen van Jill van de bieb voor de voorleeswedstrijd in de kinderboekenweek die er weer aan gaat komen begin oktober. Kinderen in groep 8 hebben al vaak mee kunnen doen en wisten dan ook al veel tips te vertellen. Ook hebben we het gisteren gehad over Prinsjesdag. Wat is dat en wat gebeurt er allemaal op zo'n dag. Iets anders nieuw is het werken met groep 6/7/8 op het gebied van drama en muziek. Sommige kinderen hebben gisteren muziek gehad, anderen drama en de derde groep heeft bewegen op muziek gedaan. De kinderen kwamen erg enthousiast terug! De komende weken rouleren we door. Morgen gaan we met handvaardigheid/tekenen vergelijkbaar aan de slag. 

Het dictee van spelling is maandag gemaakt. Deze hebben de kinderen ook weer mee naar huis gekregen. De categorieën van blok 3 staan nu weer bovenaan de pagina. Deze kunnen thuis evt. weer geoefend worden. 

Vrijdag hebben we de teambuildingsdag als de andere kinderen op schoolreis. Helemaal alleen in de school.... ook wel een keer heel leuk! 

Volgende week heeft juf Sanneloes stageweek en is ze heel de week bij ons in de klas. 

Huiswerk en toetsen:
donderdag 21 september: Rekenen toets 1, 2 en 3 evt. afmaken. 
donderdag 21 september: toets taal blok 1
vrijdag 6 oktober: Engels Unit 5 (vandaag meegekregen, de inlogcode van WRTS staat boven aan deze pagina. ) 

 

Woensdag 13 september 2017

Maandag 18 september is de informatie avond van groep 8. Deze start om 19.30 uur en zal ongeveer tussen half 9 en 9 uur afgelopen zijn. We starten met een algemeen gedeelte over groep 8 en daarna sluiten we af met informatie over het voortgezet onderwijs. We hopen u allen dan te zien! 

Gisteren is een mail verstuurd met een uitnodiging voor een 10 minuten gesprek. Deze zijn op 20 september, 28 september en 12 oktober. Via de link in de mail kunt u zich inschrijven. 

We zijn deze week gestart met het thema over de Eerste Wereldoorlog. Een heel interessant thema tot nu toe! We hebben het gehad over de aanleiding van de oorlog en wie elkaars bondgenoten en tegenstanders waren. We zijn nu gestart met een les over de loopgraven. 

Volgende week vrijdag 22 september gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. Omdat wij in mei op schoolkamp gaan, blijven wij op school. Wij hebben deze dag niet gewoon les, maar we hebben met z'n allen een hele gave teambuildingsdag! Hoe en wat horen de kinderen volgende week. 

Volgende week staan er van taal, rekenen en spelling toetsen op het programma. In het begin zijn alle blokken ongeveer gelijk klaar, vandaar dat de toetsen zo gepland zijn. Na de eerste hoofdstukken gaat dit wat meer verspreid worden. 

Huiswerk en toetsen: 

maandag 18 september: Rekenen toets 1 en spelling dictee blok 2
dinsdag 19 september: Rekenen toets 2
woensdag 20 september: Rekenen toets 3
donderdag 21 september: Taal toets blok 1

Spelling kan evt. thuis geoefend worden. Voor de andere toetsen is geen voorbereiding nodig. Bij blok 1 van rekenen zit geen maatwerk. Vanaf blok 2 zullen de kinderen dit mee naar huis krijgen. 

 

Donderdag 7 september 2017

Ook deze week zijn we elke dag bezig met de Vreedzame School. We zijn de afgelopen lessen bezig geweest met een 'Dit ben ik' boekje. Elk kind gaat een boekje maken over zichzelf. Heel leuk om op terug te kijken aan het einde van het schooljaar! In de loop van het schooljaar vullen we nog meer pagina's in dit boekje. 

Deze week is onze stagiaire Sanneloes voor het eerst geweest. Ze komt het eerste halfjaar elke maandag en dinsdag en soms ook een hele week. 

Volgende week starten we met het eerste thema van dit schooljaar; De Eerste Wereldoorlog. Met Engels zijn we bezig met een hoofdstuk over gezondheid; Health.

Op 18 september a.s. is de informatie avond van groep 8. De avond start om 19.30 uur en zal tussen 20.30 en 21.00 afgelopen zijn. Hopelijk zien we jullie allemaal dan! 

Woensdag 30 augustus 2017

Welkom in groep 8! 

Het laatste jaar van de basisschool is begonnen. Altijd een speciaal jaar waarin hard gewerkt wordt, maar waarin ook veel leuke en afscheidsactiviteiten op het programma staan. We hebben er al een paar leuke dagen op zitten met z'n allen en gaan natuurlijk voor een leuk laatste schooljaar!

De kinderen hebben gisteren een schoolagenda gekregen. Deze hebben we samen doorgenomen en we zijn begonnen met het eerste huiswerk plannen. Dit vonden veel kinderen lastig, maar we blijven hier mee oefenen! Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen op dinsdag rekenhuiswerk en op vrijdag (werkwoord)spelling huiswerk mee. Ook zal er soms thuis een leertoets geleerd moeten worden. Huiswerk (of toetsen) dat anders is dan standaard op dinsdag en vrijdag, zal steeds hier bij het stukje van de groep staan. 

De gymlessen zijn dit schooljaar op woensdag en op vrijdag. Juf Benthe komt weer elke woensdag aan ons gymles geven. De eerste les vandaag was al heel leuk. De kinderen hebben allerei soorten samenwerkingsspelletjes en opdrachten gedaan. 

De eerste twee schoolweken hebben we elke dag een Vreedzame School les. We zijn begonnen met afspraken voor in de groep die we met heel de groep fijn vinden en we leren het verschil tussen afspraken en regels. Ook hebben we hier kritisch naar gekeken. We gaan bijv. ook nog een takenlijst maken voor in de klas. 

De spellingregels waar we de komende periode aan werken zijn: 

eend - blz. 32
grijze muizen - blz. 34
team - blz. 51
houten - blz. 55
werkwoorden 5 - blz. 69

Deze zijn terug te vinden in het spellingmaatje en zullen steeds bovenaan deze pagina staan.