informatie groep 1/2

ALGEMENE INFORMATIE NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1

Schooltijden:
Op maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 - 12.15 uur en van 13.30 - 15.30 uur.
Op woensdag en vrijdag: 8.30 – 12.15 uur.


Welke leerkrachten in welke groep en op welke dagen:

Groep 1/2:        
Juf Annelies is er op maandag en dinsdag
                         Juf Suzanne is er op woensdag, donderdag en vrijdag


Hapje en drinken:

Drinken: Wij zouden het zeer waarderen als u het drinken in bekers doet. Geen pri
klimonade.

Hapje: Fruit/groenten, een boterham, peperkoek of een cracker.
Graag de bekers en hapjesdoosjes voorzien van de naam van het kind!!Brengen en halen:
In de eerste week na de zomervakantie mogen de ouders alle kinderen nog mee naar binnen brengen. Na die week mogen alleen de ouders van de instroomkleuters met hun kind mee naar binnen lopen, totdat het kind ongeveer 3 maanden op school zit. Dit geldt ook voor alle instromende kinderen gedurende het schooljaar. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het kind. Indien buitens afscheid nemen eerder lukt dan 3 maanden, waarderen wij dit zeer.
De andere ouders nemen buiten afscheid van hun kind en de kinderen gaan zelfstandig naar binnen.Gymschoenen:
Gewoon heel goedkope gymschoentjes met klittenband of elastiek over de wreef. De gymschoenen blijven in een bak op school. De kinderen gymmen verder in hemd en onderbroekje.


Berichtjes:
Indien ouders iets door willen geven aan de leerkracht, willen wij u vragen dit middels een briefje te doen (bijv. met een plakbandje op het hapjesdoosje) of eventjes telefonisch door te laten geven. Een gesprekje met de leerkracht of even in de klas komen kijken kan wel, maar dan na schooltijd (12.15 uur of 15.30 uur).


Speelgoed:
Uw kind mag na haar/zijn verjaardag één van de gekregen cadeautjes mee naar school brengen en laten zien. Verder alle speelgoedjes etc. thuis laten. Bedenk wel, dat wij niet kunnen garanderen dat er niks kwijt raakt of kapot gaat.


Oudergesprekken / huisbezoeken:
Indien u dat wenst of er is een bepaalde reden voor, komt de leerkracht op huisbezoek. Anders kunt u een oudergesprek aanvragen of de leerkracht neemt een initiatief hiertoe. De leerkracht wil minimaal 2x per jaar een gesprek met de ouders.


Brigadiers:
De brigadiers staan een kwartier voor schooltijd en tot een kwartier na schooltijd op de oversteekplaats van de Jan Smulderstraat. Wij willen u dringend vragen om, ook als u met de fiets komt, altijd bij de brigadiers over te steken, zodat u vanaf het eerste begin het goede voorbeeld geeft.

 
Voor – na en tussenschoolse opvang:
Lees hier voor de informatie van de dag-arrangementen via 
Nummer Een.


Halen en brengen:
Niet fietsen op de speelplaats. Lopen vanaf de brigadiers tot de fietsenstalling en omgekeerd idem. Groep 1 en 2 zetten de fietsen helemaal vooraan (het dichtst bij de speelplaats).Luizencontroles:
Na elke vakantie worden in de klas alle kinderen gecontroleerd op hoorfdluis. Dit om evt. besmetting zo snel mogelijk te kunnen voorkomen. Wij willen u vragen om ons te helpen door thuis alvast te controleren aan het eind van de vakantie d.m.v. de “natte-kam-methode” (
klik hier). Wanneer u thuis luizen/neten gevonden hebt, dit natuurlijk graag aan de leerkracht doorgeven. Omdat besmetting alleen plaats vindt door haar-haar-contact en niet via kleding e.d., wordt er op school geen gebruik gemaakt van luizenzakken.


Verjaardag kind:
De leerkracht maakt een feesthoed voor de jarige. In overleg met de leerkracht wordt het tijdstip bepaald, wanneer de verjaardag gevierd gaat worden. De ouder (bij voorkeur zonder (!) broertje/zusje) mag bij de verjaardag aanwezig zijn. Eerst worden enkele feestliederen gezongen voor de jarige. Daarna feliciteren alle kinderen de jarige en wordt er getrakteerd. De traktatie hoeft niet overdadig te zijn, gewoon een kleinigheidje.


Verjaardagen leerkrachten:
De verjaardagen van de leerkrachten worden in de klas niet op de verjaardag zelf gevierd. Er wordt in het schooljaar 1 dag gepland om alle verhaardagen van de leerkrachten van groep 1 t/m 4 te vieren. Dat heet de "juffendag". De datum en de invulling van deze dag wordt via de informatie van de groepen bekend gemaakt.


Bieb:
Er is een schoolbieb. De kinderen brengen op maandagmorgen de biebboeken mee naar school en leggen die meteen in een krat. In de loop van de ochtend/middag gaat uw kind zelf nieuwe boeken halen. Er zijn geen losse pasjes nodig, maar wel een tas om de boeken in te doen. Misschien is het handig om hiervoor een stevige, steeds dezelfde tas te gebruiken, zodat uw kind deze zelf ook kent.


HOE ZIET  EEN DAG VOOR UW KIND ERUIT? WAT DOET UW KIND EN HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK?


8.15 uur :
Buiten surveilleren 2 à 3 leerkrachten. 

8.25 uur : De 1e bel gaat en de kinderen mogen rustig naar binnen lopen. Zie ook “halen en brengen”.  De groepen 1 t/m 4 gaan door de linker deur (vanaf de speelplaats gezien, deze komt uit in de aula) en groep 5 t/m 8 door de rechtse gele deur.
Ieder kind heeft een eigen kapstok met een eigen tekentje erop en hangt zijn/haar jas eraan. De tassen in de vakken of aan de kapstok tegen de muur. De bekers worden door de kinderen zelf in een krat(ten) gezet en de hapjes in de andere krat(ten).
De groepsleerkracht vangt uw kind in de aula of bij de deur van de klas op. In de klas draaien de kinderen eerst hun aanwezigheidsrondje om en mogen daarna even een boekje pakken of een motorisch spelletje uit de krat. Hiermee zijn ze dan in de kring mee bezig totdat iedereen er is.
8.30 uur : De 2e bel gaat en de deur van de klas gaat dicht. De dag wordt gevisualiseerd middels pictogrammen/foto's. Dagopening middels een lied, de dag, datum, maand worden benoemd en doorgesproken.

Hierna volgt een taalactiviteit. Bijv. prentenboek, versje, vertelling, voorlezen, taalspelletjes etc.
9.15  uur: Start werkles of we gaan naar de gymzaal/buitenspelen bij goed weer.
De werkles: Wij werken met weektaken en in hoeken. Hiervoor hebben we een kiesbord en een weektaakbord. Op het kiesbord wordt middels pictogrammen/foto's aangegeven waaruit het kind kan kiezen. Het weektaakbord: Hierop staan de namen van de kinderen en de taken van die week. De kinderen geven zelf op het bord aan als ze een taak gedaan hebben. Bovendien plannen ze zelf wanneer ze een taak gaan doen. Ze hoeven natuurlijk niet de hele werkles met hetzelfde werkje bezig te blijven. Als ze klaar zijn met iets, ruimen ze zelf op en mogen dan een ander werkje gaan doen. Als iets niet af is, legt het kind het werkje in de “afmaakbak” en als het wel klaar is en mee naar huis mag, legt het kind het werkje in de “uitdeelbak”. Tijdens de werkles mogen de kinderen ook in verschillende hoeken spelen bijv. speelhoek, bouwhoek ed. In elke hoek mogen meestal 4 kinderen. Dit wordt gevisualiseerd op het kiesbord. De werkles duurt ongeveer een uur waarbij er aan het einde samen opgeruimd wordt. Onze weektaken lopen van woensdag tot woensdag.
Buiten spelen of naar de kleutergymzaal:  Soms gaan we buiten op het klimrek en met de karren en andere buitenspelmaterialen spelen. Andere keren gymmen we in de kleutergymzaal. Hierbij doen we in de klas onze kleren uit, doen de gymschoenen (die in een bak op school blijven) aan en gaan dan in hemd en onderbroekje naar de gymzaal. Daar kunnen we klimmen en klauteren, met kleine gymmaterialen spelen, spelletjes doen of dansen. Vaak spelen wij in circuitvorm, zodat alle spelletjes aan bod komen voor ieder kind.
10.00 uur: Drinken opdrinken en hapje opeten. De start hiervan is een taalspelletje en een liedje waarna we elkaar smakelijk eten toewensen.
10.25 uur: Pauze. De kleuters spelen op de kleine speelplaats. Tijdens de pauze lopen daar 1 à 2 leerkrachten buiten en houden toezicht.
10.45 uur: De bel gaat en alle kinderen lopen rustig onder toezicht van de surveillanceleerkrachten naar binnen.
Werkles of gymzaal/buitenspelen.
11.45 uur: Nog even een muziekactiviteit of taalactiviteit.
12.00 uur: De kinderen pakken bij de kapstokken de jas en de tas en komen hiermee terug in de klas. De leerkracht deelt alles uit wat in de uitdeelbak ligt (tekeningen, vriendenboekjes, fietssleutels etc.).
12.15 uur: Kinderen die naar TSO de Kempen gaan, gaan daar naar toe. De anderen gaan samen met de leerkracht naar buiten waar de ouders/verzorgers staan te wachten.

13.15 uur: 1 à 2 leerkrachten surveilleren buiten.

13.25 uur: De 1e bel gaat en de kinderen doen in de aula de jas uit en hangen deze weer aan hun eigen kapstok en gaan naar de klas net zoals ’s morgens.

13.30 uur: De 2e bel gaat en de deur van de klas gaat dicht en de lessen starten weer.

Taalactiviteit of muziekles.

14.00 – 14.30 uur : Buiten spelen.

14.30 -15.10 uur : Werkles.

15.10 uur: Opruimen. Jas halen en uitdeelbak uitdelen.

15.30 uur: De leerkracht laat de kinderen die naar de naschoolse opvang gaan naar de leidster toe, die altijd buiten bij de picknicktafel staat te wachten. De leerkracht gaat met de kinderen naar buiten waar de ouders/verzorgers de kinderen opwachten.

 

De tijden zijn niet de exacte tijden. Bovendien kan er met activiteiten en tijden geschoven worden. We kijken hierbij naar het kind en de omstandigheden. Alleen de begin en eindtijden op de ochtend en middag zijn exacte tijden.