Nieuwe leerlingen

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN 

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
In januari plannen wij altijd een avond, waarop u uw kind kunt aanmelden voor het nieuwe (ddaopvolgende) schooljaar. Het gaat om die kinderen die 4 jaar worden tussen juni van dit jaar en juli van het volgende jaar. U en uw kind zijn die avond van harte welkom. De leerkrachten van groep 1 en de directie is aanwezig om u te ontvangen, informatie te geven over onze basisschool, vragen te beantwoorden en de school te laten zien.
Wij hebben een kopie van het document (bijv. eigen paspoort/identiteitskaart), waarop het burgerservice nummer van uw kind staat vermeld, nodig, dus wilt u dat dus meenemen deze avond. 
Voordat uw kind naar school komt, maken we een afspraak voor een persoonlijk intakegesprek. Heeft U nog vragen? U kunt ons dagelijks bereiken op tel. nr. 591598 of via
lambertus@veldvest.nl .KINDEREN VAN 4 JAAR
Kinderen van 4 jaar mogen naar de basisschool.
In de maand januari van elk jaar, organiseren wij een inschrijfmoment vroeg in de avond voor die ouders waarvan het kind in de loop van het nieuwe schooljaar 4 jaar wordt. Ouders krijgen deze avond informatie over de school en de gang van zaken rondom inschrijving, instroming en plaatsing in de groep. De kinderen zijn op deze avond natuurlijk ook van harte welkom. U kunt hier het INSCHRIJFFORMULIER alvast downloaden en ingevuld meenemen. Ongeveer drie maanden voordat het kind 4 jaar wordt, zult u uitgenodigd worden voor een intakegesprek met een lid van de directie en een groepsleerkracht. Tijdens dit gesprek ontvangen wij graag informatie over uw kind en hoort u in welke groep uw kind geplaatst zal worden. En er wordt afgesproken wanneer uw kind kan komen oefenen. Tijdens deze oefenmomenten zullen zij kennis maken met hun klasgenootjes en de juf of meester. U mag uw kind naar binnen brengen en daar afscheid nemen van uw kind. Na enkele weken spreken we af, dat u een deel van de ochtend of de middag mee kan kijken in de klas. Hierna zal er een gesprek zijn over de eerste weken op school. 

In principe worden alle kinderen geplaatst. Uitzonderingen hierop zijn:
- Wanneer het aantal leerlingen in de groep dermate groot is, kan het zijn dat het kind pas later mag instromen. Dit betekent dan meestal dat het pas in het nieuwe schooljaar kan instromen. Dit gebeurt wel in overleg met de desbetreffende ouders.

- Ook plaatsen wij in principe geen kinderen in de laatste 4 weken voor het einde van het schooljaar.
- Wij kunnen het kind niet plaatsen wanneer hij/zij nog niet zindelijk is, tenzij er een medische indicatie is. In dat geval vindt overleg plaats met de ouders.

KINDEREN VAN EEN ANDERE SCHOOL
U kunt contact opnemen met school door een email te sturen of te bellen (zie pagina "contact"). Wij nodigen u dan uit voor een gesprek en u kunt kennismaken met de school.

Wanneer uw kind van bijna 4 jaar geplaatst is, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij dat gesprek wordt o.a. het INTAKEFORMULIER besproken. Voor ouders, waarbij het eerste kind onze school zal gaan bezoeken, plannen we 3 kwartier. Voor "bekende" gezinnen zullen de gesprekken maximaal een half uur duren.

Algemene informatie over groep 1/2 is te vinden op deze pagina.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u ons altijd telefonisch bereiken (0497-591598) of een email sturen naar
lambertus@veldvest.nl
.