Taakverdeling2017-2018:
 

Activiteitencommissie Personeelsleden Ouders van de OV
Schoolreisje Ancilla  
Sinterklaas Anneke-Natascha-Lisa  
Kerstmis Germa-Chavelli-Sanne-Loes  
Carnaval Annelies-Marie-José  
Pasen Harry  
Sport- en speldag Adiëlle-Annelies-Tim  
BVL Suzanne  
Bibliotheek Ancilla   
Hoofdluizencontrole    
Brigadieren    
Schoolfotograaf     
 


Taken diversen Teamleden
Medezeggenschapsraad Jasmijn-Suzanne-Adiëlle 
Oudervereniging Annelies (Marie-José)
Techniekcoördinatie Jasmijn 
Taal- en leescoördinatie Ancilla 
Rekenplan Jasmijn-Natascha
BHV Harry-Jos-Noor-Annelies-Ancilla-
Kinderboekenweek Ancilla 
Vertrouwenspersoon Natascha-Marie-José
Kurzweilcoördinator Chavelli
Contactpersoon musicatorium Ancilla
Excellente leerlingen Germa-Noor 
Vreedzame School Ancilla-Marie-José-Noor-Harry 
Burgerschap Marie-José-Noor-Chavelli
VVE Suzanne-Linda