MR/SR

 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN DE SCHOOLRAAD


De MedezeggenschapsRaad (MR) heeft officieel instemmings- en advies be­voegdheden over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Zij adviseren onze school, gevraagd en ongevraagd, over allerlei ‘schoolse’ aange­legenheden. Het accent ligt hierbij vooral op de be­leidsmatige kant van zaken. Hierbij kun je denken aan onderwer­pen zoals de formatie, het schoolplan, de begroting, tussenschoolseopvang, schooltijden en de communicatie tussen de school en de ouders. De MR bestaat uit drie ouders en uit drie personeelsleden van onze school.

Om een goede mening te kunnen vormen laat de medezeggenschapsraad zich ook adviseren door een aantal ouders. De MR vormt samen met deze ouderadviseurs de SchoolRaad (SR). Op onze school vergaderen de MR en SR meestal samen. Ze vergaderen één keer per maand en als ouder ben je altijd welkom tijdens deze vergaderingen. Op de activiteitenkalender van onze school kun je zien wanneer ze vergaderen. Natuurlijk kun je als ouder ook vragen stellen of onderwerpen aandragen voor de MR/SR. Spreek één van hen gerust aan op het schoolplein of stuur een mailtje. De MR/SR is tenslotte de stem van de ouders in gesprekken met de school.

Ouderleden MR:
Ronald Baak (voorzitter)
Raymond van de Sande

Laurens van de Ven
Ronald Baak

Personeelsleden MR:
Germa Buijvoets

Jasmijn Timmermans

Suzanne Smolders

Ouderadviseurs SR:
John van de Broek
Gepke van Bussel
Karen van Sambeeck

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze basisschool St. Lambertus is onderdeel van Stichting Veldvest en alle scholen samen hebben binnen Veldvest weer een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR bespreekt met het Algemeen Bestuur van Veldvest over zaken die voor alle scholen gemeenschappelijk gelden zoals de vaststelling van de vakanties, de financiën en de personele aangelegenheden. Op dit moment is er van onze school niemand lid van deze GMR. 

  

Mail ons op het dit e-mail adres (sr.sintlambertus@gmail.com), spreek ons aan of bel.

SR-taken en rolverdeling 2017


Presentatie van de info-avond 2010


Notulen van MR/SR besprekingen:

Juli 2017 
Mei 2017 
Maart 2017
 
Februari 2017
 
December 2016
 
Oktober 2016


juli 2016

Mei 2016

April 2016
Maart 2016
januari 2016
november 2015
oktober 2015
september 2015


juli 2015

juni 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
december 2014
oktober 2014
september 2014

Jaarverslagen S.R. en M.R.

2015-2016
2014-2015