OuderverenigingDE OUDERVERENIGING VAN BASISSCHOOL ST. LAMBERTUS!!

De doelstelling van de oudervereniging
De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verzorgen van deze schoolse activiteiten. Een ander doel is het bevorderen en onderhouden van contacten tussen ouders/verzorgers en school.

Dit bereiken we door ongeveer 10 x per jaar te vergaderen met (één van) de teamleden. In september is er een jaarvergadering, waarin de activiteiten en de financiën van het afgelopen jaar worden besproken. Alle ouders/verzorgers zijn die avond welkom. Ook bij de maandelijkse vergaderingen kunt u aanwezig zijn. We vergaderen op wisselende momenten. De datum staat altijd aangekondigd op de maandkalender van school.


Taken en bevoegdheden van de oudervereniging
We zijn mede verantwoordelijk (in samenwerking met de leerkrachten) voor het organiseren en begeleiden van:

-          vieringen (zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen)
-          de hoofdluiscontrole
-          het brigadieren
-          de sport- en speldag
-          de schoolreis
-          de schoolfotograaf
-          en meedenken bij o.a. de organisatie van ouderavonden, ouderpanel en enquête.

Alhoewel de oudervereniging geen formele beslissingsbevoegdheid heeft, verwacht zij toch betrokken te worden bij de besluitvorming door bovengenoemd overleg met de school over belangrijke en minder belangrijke beslissingen. 


De ouderbijdrage
Om alle activiteiten uit te kunnen voeren, verwacht de oudervereniging een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van € 30,- (groep 1-2-3) en € 35,- (groep 4-5-6-7-8) per kind. Dit bedrag wordt o.a. gebruikt voor het schoolreisje, om materialen aan te schaffen, kinderen met Sinterklaas een cadeautje te kunnen geven, bij verschillende activiteiten limonade en iets lekkers aan te bieden en nog meer zaken. Wanneer de ouderbijdrage niet betaald wordt, bestaat de kans dat uw kind niet aan activiteiten kan deelnemen. 
U krijgt via de mail of via een brief jaarlijks de vraag om de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar over te maken. Het rekeningnummer van de Oudervereniging Lambertusschool is NL48 RBRB 0690193939. Voor instromers geldt een ander bedrag dan hierboven genoemd. Ook dit wordt via de mail, na het instromen van uw kind, via de mail gecommuniceerd.


Contact
Informatie over de oudervereniging kunt vinden op de website van school en daarnaast zullen wij u informeren via de weekbert. Ook wanneer wij extra hulp nodig hebben, doen wij een oproep in de weekbert. Wij hopen dat u dit jaar weer bereid bent om ons te ondersteunen, want zonder uw hulp is het onmogelijk om alle activiteiten uit te voeren! Verder kunt u altijd vragen stellen of informatie geven aan één van de ouderverenigingsleden. Wij zijn bereikbaar via email:
ov.lambertusschool@hotmail.com .
 

Hoofdluiscontrole
Na elke vakantie worden alle kinderen in de klas gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt na elke vakantie van minstens 1 week door een aantal ouders van de groep van uw kind. Dit om evt. besmetting zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Wij willen u vragen om ons te helpen door thuis alvast te controleren aan het eind van de vakantie d.m.v. de "natte-kam-methode" (
klik hier).
Als er hoofdluis is geconstateerd, krijgen de ouders/verzorgers van het betreffende kind diezelfde dag bericht en de hele klas ontvangt tevens informatie hoe u hoofdluis kunt behandelen. Wanneer u thuis luizen/neten gevonden hebt, dit natuurlijk graag doorgeven aan de leerkracht.
Omdat besmetting alleen plaats vint door haar-haar-contact en niet via kleding o.i.d., worden er op school geen luizenzakken meer opgehangen.
Via deze site (
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl) kunt u de meest recente informatie krijgen over hoofdluis en de bestrijding ervan.

Hoofdluiscontrole


Brigadieren

Elke schooldag staan er 2 ouders en een leerlingen van groep 7/8 bij de oversteekplaats aan de Jan Smulderstraat om de kinderen veilig naar de overkant te brengen.

Dit is 15 minuten voor schooltijd en 15 minuten na schooltijd:
maandag, dinsdag en donderdag: 8.15-8.30 uur en 12.15-12.30 uur
                                                13.15-13.30 uur en 15.30-15.45 uur
woensdag en vrijdag: 8.15-8.30 uur en 12.15-12.30 uur

Wanneer uw kind ruim 15 minuten voor schooltijd bij de oversteekplaatsen komt, staat er dus nog geen brigadier!!!
Door middel van een oproep in de weekbert worden ouders en leerlingen van groep 8 gevraagd mee te helpen met het brigadieren.
U kunt zich ook zelf opgeven bij Lizan v.d. Heuvel of Annemarie Harbers.

Rooster brigadieren 2017/2018


Ouderverenigingsleden:
Ilse Hakkens (2012)
Sita Hoppenbrouwers (2013)
Anne Marie Harbers (2014)
Sandra Vennix (2014)
Meintje van de Sande (2014)
Miranda Verbaant (2014, voorzitter)
Lizan van den Heuvel (2014)
Mascha van Helvoort (2016, penningmeester)
Sandra Franssen (2016)
Marieke de Vries (2016, secretaris)
Mira Smits (2016)

Overzicht commissies 2017-2018 


Overzicht notulen:

Notulen september 2017 

Notulen maart 2017 
Notulen januari 2017
 
Notulen december 2016
Jaarvergadering 2015-2016
Notulen september 2016

Notulen juni 2016
Notulen april 2016
Notulen november 2015
Notulen september 2015

Notulen maart 2015
Notulen november 2014
Notulen oktober 2014
Notulen september 2014

Notulen januari 2014
Notulen december 2013
Notulen november 2013
Notulen oktober 2013
Notulen september 2013

Notulen juni 2013
Notulen mei 2013
Notulen maart 2013

Notulen januari 2013
Notulen december 2012
Notulen november 2012

Notulen oktober 2012
Notulen september 2012


Notulen juni 2012
Notulen maart 2012
Notulen oktober 2011
Notulen augustus 2011

Notulen juli 2011
Notulen juni 2011
Notulen april 2011
Notulen februari 2011
Notulen januari 2011
Notulen december 2010
Notulen november 2010
Notulen oktober 2010
Notulen september 2010

Notulen juli 2010
Notulen juni 2010
Notulen mei 2010
Notulen april 2010
Notulen maart 2010
Notulen januari 2010
Notulen december 2009
Notulen november 2009
Notulen oktober 2009
Notulen september 2009

Notulen jaarvergadering 2012

Notulen jaarvergadering 2011
Notulen jaarvergadering 2010
Notulen jaarvergadering 2009

Algemene zaken:
Huishoudelijk reglement ’05

Presentatie oudervereniging ouderavonden