Sponsor Commissie

SPONSORCOMMISSIE

Scholen kunnen extra geldbronnen aanboren bij bedrijven, instellingen, organisaties, particulieren etc. Als door de verstrekker van het geld een tegenprestatie wordt gevraagd noemen we dat sponsoring. Er zijn echter strikte regels opgesteld hoe dit moet. In ieder geval kunnen sponsors geen enkele bemoeienis hebben met de inhoud van het onderwijs. Sponsoring mag niet gepaard gaan met reclame-uitingen die gericht zijn op kinderen. Het mag niet aanzetten tot ongezonde of gevaarlijke activiteiten en niet leiden tot taakverzwaring van het personeel. Deze garanties zijn voor u, voor de kinderen en voor het personeel van belang.

De werkgroep “sponsoring”  heeft tot taak om sponsoring op onze school handen en voeten te geven. Het sponsorbeleid is op papier gezet en goed geregeld. Het beleid ligt op school ter inzage. Als u dus meer wilt weten of denkt dat deze commissie iets voor u is, laat het ons weten. U kunt hiervoor terecht bij Harry Welp.