Samenwerken en zich samen verantwoordelijk voelen zijn belangrijke kenmerken van onze school. Betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor onze omgeving verwachten wij van elkaar: leerlingen, ouders en team. Samen zijn we ook betrokken en verantwoordelijk voor het ontwikkelingsproces van het kind: groeien in relatie, competentie en autonomie.