Agenda

Maandag 13 juli 2020

Maandag 10 augustus 2020

Donderdag 13 augustus 2020

Samenwerken en zich samen verantwoordelijk voelen zijn belangrijke kenmerken van ons team. Wij streven naar een nauw overleg met de ouders om met elkaar te bepalen wat goed is voor de ontwikkeling van het kind. Betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de kinderen verwachten wij van ons team en van de ouders.