Inschrijven en aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door het inschrijfformulier (te verkrijgen via lambertus@veldvest.nl) in te vullen, dat u (wanneer u nog geen kind op onze school heeft) ontvangen hebt na een gesprek met de locatieleider/leerkracht groep 1. Door het formulier op school in te leveren, is uw kind aangemeld. De ouders krijgen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het inschrijfformulier.

Eén à twee maanden voordat het kind 4 jaar wordt, zult u uitgenodigd worden voor een intakegesprek met een lid van de directie en een groepsleerkracht. Bij dat gesprek wordt o.a. het intakeformulier besproken. Voor ouders, waarbij het eerste kind onze school zal gaan bezoeken, plannen we 3 kwartier. Voor "bekende" gezinnen zullen de gesprekken maximaal een half uur duren.
Tijdens dit gesprek ontvangen wij graag informatie over uw kind en hoort u in welke groep uw kind geplaatst zal worden. En er wordt afgesproken wanneer uw kind kan komen oefenen. Tijdens deze oefenmomenten zullen zij kennis maken met hun klasgenootjes en de juf of meester. U mag uw kind naar binnen brengen en daar afscheid nemen van uw kind. Na enkele weken spreken we af, dat u een deel van de ochtend of de middag mee kan kijken in de klas. Hierna zal er een gesprek zijn over de eerste weken op school.

Informatieflyer

Bent u alvast benieuwd naar de praktische informatie van groep 1-2 dan kunt u hieronder de informatieflyer downloaden