Op 31 januari 2024 is er een inloopochtend op basisschool Lambertus.
Alle kinderen die tussen juli 2024 en juli 2025 4 jaar worden zijn deze ochtend welkom samen met hun ouders om een kijkje te nemen op onze basisschool. Natascha Koken, onze locatieleider staat klaar om u te ontvangen voor een gesprekje, u kunt uw vragen stellen en een rondleiding krijgen door het gebouw.

Van 9.00u tot 9.30u zal er een Peutermoment zijn. Deze Peutermomenten worden enkele keren per jaar georganiseerd en hebben allemaal een ander thema en activiteit, die georganiseerd worden door leerkrachten van de basisschool en pedagogisch medewerkers vanuit Nummereen.
Hierna is Natascha Koken (onze locatieleider) bereikbaar voor een gesprek en een rondleiding. U ontvangt een inschrijfformulier dat u ter plekke of later thuis in kunt vullen en af mag geven op school.

Mocht u 31 januari verhinderd zijn, dan kunt u het inschrijfformulier ook per mail opvragen en dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 maart 2024 (!) ingevuld en ondertekend op school afgeven of via email toesturen. Het op tijd inleveren van het inschrijfformulier is belangrijk voor de indeling van de groepen in schooljaar 2024-2025.

Eén à twee maanden voordat uw kind naar school komt, nodigen we u uit voor een intakegesprek. Heeft u nog vragen? U kunt ons van maandag t/m vrijdag bereiken op tel.nr. 0497-591598 of via lambertus@veldvest.nl .

Inschrijven en aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door het inschrijfformulier (te verkrijgen via lambertus@veldvest.nl) in te vullen, dat u (wanneer u nog geen kind op onze school heeft) ontvangen hebt na een gesprek met de locatieleider/leerkracht groep 1. Door het formulier op school in te leveren, is uw kind aangemeld. De ouders krijgen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het inschrijfformulier.

Eén à twee maanden voordat het kind 4 jaar wordt, zult u uitgenodigd worden voor een intakegesprek met een lid van de directie en een groepsleerkracht. Bij dat gesprek wordt o.a. het intakeformulier besproken. Voor ouders, waarbij het eerste kind onze school zal gaan bezoeken, plannen we 3 kwartier. Voor "bekende" gezinnen zullen de gesprekken maximaal een half uur duren.
Tijdens dit gesprek ontvangen wij graag informatie over uw kind en hoort u in welke groep uw kind geplaatst zal worden. En er wordt afgesproken wanneer uw kind kan komen oefenen. Tijdens deze oefenmomenten zullen zij kennis maken met hun klasgenootjes en de juf of meester. U mag uw kind naar binnen brengen en daar afscheid nemen van uw kind. Na enkele weken spreken we af, dat u een deel van de ochtend of de middag mee kan kijken in de klas. Hierna zal er een gesprek zijn over de eerste weken op school.

Informatieflyer

Bent u alvast benieuwd naar de praktische informatie van groep 1-2 dan kunt u hieronder de informatieflyer downloaden