Kennismaken

In januari is er elk jaar een inschrijfmiddag op onze basisschool. De leerkrachten van groep 1 en de directie zijn dan aanwezig om u te ontvangen. Ouders krijgen die middag/avond informatie over de school en de gang van zaken rondom inschrijving, instroming en plaatsing in de groep.

Wanneer u gedurende het jaar uw kind aanmeldt op onze school, kunt u een afspraak maken om het gebouw te bekijken. Dit kan zodra de Corona-maatregelen niet meer van kracht zijn. Tot die tijd hebben wij zo min mogelijk mensen van buitenaf in ons gebouw.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door het inschrijfformulier (te verkrijgen via school) in te vullen.
Eén à twee maanden voordat het kind 4 jaar wordt, zult u uitgenodigd worden voor een intakegesprek met een lid van de directie en een groepsleerkracht. Bij dat gesprek wordt o.a. het intakeformulier besproken. Voor ouders, waarbij het eerste kind onze school zal gaan bezoeken, plannen we 3 kwartier. Voor "bekende" gezinnen zullen de gesprekken maximaal een half uur duren.

Tijdens dit gesprek ontvangen wij graag informatie over uw kind en hoort u in welke groep uw kind geplaatst zal worden. En er wordt afgesproken wanneer uw kind kan komen oefenen. Tijdens deze oefenmomenten zullen zij kennis maken met hun klasgenootjes en de juf of meester. U mag uw kind naar binnen brengen en daar afscheid nemen van uw kind. Na enkele weken spreken we af, dat u een deel van de ochtend of de middag mee kan kijken in de klas. Hierna zal er een gesprek zijn over de eerste weken op school.

We willen alle ouders van kinderen, die tussen juni 2022 en juli 2023 4 jaar worden, in februari 2022 uitnodigen voor een kennismakinggesprek.