Onze basisschool

Het kerkdorp Vessem valt onder de gemeente Eersel. Basisschool Lambertus is de enige school in Vessem en het schooljaar 2021-2022 starten wij met 124 kinderen verdeeld over 7 klassen in een onderbouw- en een bovenbouw -cluster

Basisschool Lambertus heeft ruime en lichte lokalen met brede gangen die ook gebruikt worden als werkplek. Daarnaast hebben we de beschikking over een aula en een speelzaal. Op de bovenverdieping zijn het aansturingsteam en een spreekkamer gehuisvest en bevindt zich ook de personeelskamer. De school heeft een zeer ruime speelplaats en veel groen rondom. In groep 4 t/m 8 hebben alle kinderen de beschikking over een IPad of Chromebook. In alle lokalen is een digitaal schoolbord aanwezig. Dit alles draagt bij tot een fijne en inspirerende leeromgeving.

Onze grondslag

We leven in een multiculturele samenleving. Ook op school wordt daar de nodige aandacht aan besteed. Op Basisschool Lambertus worden de normen en waarden op katholieke grondslag uitgedragen, waarbij rekening wordt gehouden met kinderen met andere levensbeschouwingen. Dat er kinderen en medewerkers met een andere levensbeschouwing op school aanwezig kunnen zijn, wordt dan ook als vanzelfsprekend beschouwd. Iedereen is welkom. Leerkrachten, ouders en kinderen, moeten zich wel conformeren aan de uitgangspunten van de school.

Het bevoegd gezag

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre.
Informatie over Stichting Veldvest kunt u vinden op de website www.veldvest.nl.