De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school. Onze missie verwoordt waar we als school voor staan, waar we trots op zijn!

Speel, leer, leef!

Missie:
Op basisschool Lambertus werken we aan onderwijs om onze leerlingen vol vertrouwen de toekomst in te laten gaan. Ons motto is:

speel, leer, leef!

Visie:
Onze basisschool is een school waar we kinderen kennis en vaardigheden mee willen geven. We willen ze begeleiden in de ontwikkeling van kind naar volwassene.

Vanzelfsprekend willen we als school kwalitatief goed onderwijs bieden waarin kinderen op kernvakken les krijgen op niveau. Een goed pedagogisch klimaat en een veilige leeromgeving zijn voorwaarden om tot leren te komen. Een leerling moet zich gezien en gekend weten en voelen. Kinderen groeien op in een snel veranderende samenleving. In het onderwijs willen we ze voorbereiden zodat ze zelfredzaam en succesvol in het leven staan. Naast kennis krijgen ook vaardigheden in toenemende mate een plek in de maatschappij. Daarom krijgt naast productgericht werken ook het procesgericht werken in ons onderwijs een belangrijke rol.