Basisschool St. Lambertus biedt handvatten voor de toekomst. Wij leren het kind om deel te nemen aan de wereld om hem heen.

Wij willen de kinderen in hun basisschooltijd toerusten om hen een goede overstap naar het voortgezet onderwijs te laten maken om zo later de stap naar volwassenheid te zetten en deel te nemen aan de maatschappij als evenwichtige volwassenen. Deze toerusting geschiedt op 3 gebieden: kennisoverdracht, hoe staat het kind in de wereld en hoe neemt het kind deel aan en in maatschappelijke contexten.

Info over de school

Sinds een hele lange tijd wordt er onderwijs gegeven in Vessem. In ons archief kunnen we terugkijken tot het jaar 1901. Het is echter aannemelijk dat er al veel langer onderwijs werd gegeven in ons dorp. 

Op 10 januari 2005 hebben we onze intrek genomen in een nieuw gebouw. Dit gebouw bestaat uit 11 groepslokalen, een handvaardigheid lokaal, een speelzaal, een aula en enkele spreekkamers. Op de bovenverdieping huist de directie en de zorgcoördinator en bevindt zich de personeelskamer.

In de jaren tussen 1995 en 2005 heeft de school een groei doorgemaakt voor wat betreft het aantal leerlingen. Daarna nam het leerlingenaantal weer af en momenteel zitten we rond de 160 kinderen. Een aantal wat goed past bij een dorp van ongeveer 2100 inwoners.

Het bevoegd gezag.

De Sint Lambertus valt onder het bestuur van stichting Veldvest, het bevoegd gezag van 13 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs. De scholen bevinden zich in Veldhoven, Vessem, Wintelre, Knegsel en Steensel.
Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag.