De St. Lambertusschool is een gezellige, eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs in een prachtige omgeving. We kiezen voor een school met een “open klimaat”. Je wordt uitgenodigd om te zeggen wie je bent en er wordt van je verlangd dat je respect opbrengt voor de ander, diens gewoonten en gebruiken, mening en overtuiging.

Onze school ziet in, dat één bepaald onderwijssysteem nooit alle leerlingen kan bieden wat ze nodig hebben. Onze aanpak en onderwijs-aanbod is zoveel mogelijk gericht op de algemene basisbehoeftes van leerlingen van dit moment, zonder daarbij het door ons gestelde eindniveau uit het oog te verliezen.

We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich “thuis” voelen op onze school. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet daartoe een positieve bijdrage leveren. Samen met de leerlingen en hun ouders werkt het team aan een sfeer van veiligheid en geborgenheid, waarin de kinderen leren verantwoordelijk om te gaan met hun vrijheid. Regels en afspraken moeten er toe bijdragen dat het kind steeds zelfstandiger wordt. We streven ernaar dat het kind positief over zichzelf en de anderen denkt.

Het onderwijs op onze school is georganiseerd in clusters. Kinderen van gelijke leeftijd of ongeveer gelijke leeftijd zitten bij elkaar. Dit jaar hebben we ook vier gemengde groepen, nl. groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5 en groep 6/7. Het onderwijs in op onze school wordt soms per jaarlaag en soms per groep aangeboden. En regelmatig ook groep overstijgend. Ons onderwijs is gericht op wat de maatschappij van het kind nu en later vraagt. Wij willen het nieuwsgierig zijn van ieder kind wakker houden. Het kind niet afhankelijk maken van het aanbod wat op hem afkomt maar vaardig maken in het maken van eigen keuzes. Ook vinden wij het belangrijk dat de aansluiting en afstemming met het voortgezet onderwijs zorgvuldig plaats vindt.