Alle buitenschoolse activiteiten vragen natuurlijk veel organisatie. Dit wordt gedaan door de Oudervereniging met de hulp van één of meerdere teamleden. De verdeling van deze activiteiten kunt u op deze pagina lezen.
Naast het helpen bij buitenschoolse activiteiten en de onderwijsgevende taken hebben de leerkrachten nog een aantal extra aandachtsgebieden. In onderstaande schema kunt u zien bij wie u voor welke aandachtsgebieden u terecht kunt.

Buitenschoolse activiteiten

  Leerkrachten Oudervereniging
Schoolreisje Ancilla Sandra V, Meintje, Sandra F
Sinterklaas Anneke-Natascha-Lisa Ilse, Mascha, Sita
Kerstmis Germa-Chavelli-Sanneloes Miranda, Ilse Hesselmans, Marieke, Mira
Carnaval Annelies-Marie-José Ilse, Sita, Marleen, Mascha
Pasen Harry Meintje, Marieke
Sport- en speldag Adiëlle-Annelies-Tim Anne Marie, Lizan, Meintje, Sandra F, Miranda
BVL Suzanne  
Bibliotheek Ancilla  
Schoollfotograaf   Anne Marie, Sandra V
Hoofdluiscontrole   Sandra V, Mira
Brigadieren   Lizan, Anne Marie

Diverse taken

Medezeggenschapsraad Jasmijn-Suzanne-Adiëlle
Oudervereniging Annelies (Marie-José)
Techniekcoördinatie Jasmijn
Taal- en leescoördinatie Ancilla
Rekenplan Jasmijn-Natascha
BHV Harry-Jos-Noor-Annelies-Ancilla
Kinderboekenweek Ancilla
Vertrouwenspersoon Natascha-Marie-José
Kurzweilcoördinator Chavelli
Contactpersoon musicatorium Ancilla
Excellente leerlingen Germa-Noor
Vreedzame school Ancilla-Marie-José-Noor-Harry
Burgerschap Noor-Chavelli-Marie-José
VVE Suzanne-Linda