Alle buitenschoolse activiteiten vragen natuurlijk veel organisatie. Dit wordt gedaan door de Oudervereniging met de hulp van één of meerdere teamleden. De verdeling van deze activiteiten kunt u op deze pagina lezen.
Naast het helpen bij buitenschoolse activiteiten en de onderwijsgevende taken hebben de leerkrachten nog een aantal extra aandachtsgebieden. In onderstaande schema kunt u zien bij wie u voor welke aandachtsgebieden u terecht kunt.

Buitenschoolse activiteiten

  Leerkrachten Oudervereniging
Schoolreisje Anne, Iris, Floor  
Sinterklaas Anne, Natascha  
Kerstmis Chavelli, Iris (Jasmijn)  
Carnaval Jasmijn, Marie-José  
Pasen Mieke, Indy  
Sport- en speldag Natascha, Marie-José, Anne  
BVL Cluster 4-5, Véronique  
Bibliotheek Iris  
Schoolfotograaf Véronique  
Hoofdluiscontrole    
Brigadieren    

Diverse taken

Medezeggenschapsraad Chavelli, Jasmijn, Marie-José
Oudervereniging Mieke
Techniekcoördinatie Jasmijn
Taal- en leescoördinatie Iris, Floor
Rekenen Jasmijn, Natascha
BHV Chavelli, iedereen
Kinderboekenweek Iris
IVN/Bosschuur Mieke
Vertrouwenspersoon Roos, Natascha
Cultuurcoördinator Floor
Muziek/Art4U Floor
Excellente leerlingen Iris, Jasmijn, Roos
Vreedzame school Anne, Marie-José, Floor, Jasmijn
Burgerschap Chavelli, Floor
Bouw Iris
Pilot Nummereen Natascha, Marie-José
Nummereen/TSO Floor