Alle buitenschoolse activiteiten vragen natuurlijk veel organisatie. Dit wordt gedaan door de Oudervereniging met de hulp van één of meerdere teamleden. De verdeling van deze activiteiten kunt u op deze pagina lezen.
Naast het helpen bij buitenschoolse activiteiten en de onderwijsgevende taken hebben de leerkrachten nog een aantal extra aandachtsgebieden. In onderstaande schema kunt u zien bij wie u voor welke aandachtsgebieden u terecht kunt.

Buitenschoolse activiteiten

  Leerkrachten Oudervereniging
Schoolreisje Ancilla Meintje, Sandra F, Elske
Sinterklaas Natascha, Penny Mascha, Sita, Renée
Kerstmis Chavelli, Adiëlle Marieke, Ilse, Mira, Elske
Carnaval Jasmijn, Marie-José Mascha, Renee, Sita, Annemarie, Lizan
Pasen Mieke, Noor Marieke, Ilse, Mira
Sport- en speldag Natascha, Tim, Adiëlle Annemarie, Lizan, Meintje, Sandra F, Miranda, Bart
BVL Suzanne  
Bibliotheek Ancilla  
Schoollfotograaf   Annemarie, Sita
Hoofdluiscontrole   Renée
Brigadieren   Lizan, Annemarie

Diverse taken

Medezeggenschapsraad Jasmijn-Suzanne-Adiëlle
Oudervereniging Annelies (Marie-José)
Techniekcoördinatie Jasmijn
Taal- en leescoördinatie Ancilla
Rekenplan Jasmijn-Natascha
BHV Harry-Jos-Noor-Annelies-Ancilla
Kinderboekenweek Ancilla
Vertrouwenspersoon Natascha-Marie-José
Kurzweilcoördinator Chavelli
Contactpersoon musicatorium Ancilla
Excellente leerlingen Germa-Noor
Vreedzame school Ancilla-Marie-José-Noor-Harry
Burgerschap Noor-Chavelli-Marie-José
VVE Suzanne-Linda