In januari is er altijd een inschrijfmiddag op onze basisschool. De leerkrachten van groep 1 en de directie zijn aanwezig om u te ontvangen. Ouders krijgen die middag/avond informatie over de school en de gang van zaken rondom inschrijving, instroming en plaatsing in de groep. Voordat de kinderen naar school komen, mogen zij maximaal 5 dagdelen (ochtenden en/of middagen) kennis komen maken met hun klasgenootjes en de meester /of juf. Zodra het kind 4 jaar wordt, mag het naar school.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om deze middag te bezoeken, kunt u een inschrijfformulier opvragen via lambertus@veldvest.nl
Wanneer uw kind van een andere school komt, is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om de school te bezoeken en evt. de nieuwe klas, juf en leerlingen te ontmoeten. Dit kunt u doen door een afspraak te maken met Jane van der Heijden of Noor van Dongen, de directeur en locatieleider.