Op 30 januari 2019 organiseren wij een inschrijf- en kennismakingsavond. U en uw kind zijn die avond van harte welkom.

De leerkrachten van groep 1 en de directie zijn aanwezig om u te ontvangen. Ouders krijgen die middag/avond informatie over de school en de gang van zaken rondom inschrijving, instroming en plaatsing in de groep. Voordat de kinderen naar school komen, mogen zij maximaal 5 dagdelen (ochtenden en/of middagen) kennis komen maken met hun klasgenootjes en de meester /of juf. Zodra het kind 4 jaar wordt, mag het naar school.
Wanneer uw kind van een andere school komt, is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om de school te bezoeken en evt. de nieuwe klas, juf en leerlingen te ontmoeten. Dit kunt u doen door een afspraak te maken met Harry Welp, de directeur.