In januari is er elk jaar een inschrijfmiddag op onze basisschool. De leerkrachten van groep 1 en de directie zijn dan aanwezig om u te ontvangen. Ouders krijgen die middag/avond informatie over de school en de gang van zaken rondom inschrijving, instroming en plaatsing in de groep.

Wanneer u gedurende het jaar uw kind aanmeldt op onze school, kunt u een afspraak maken om het gebouw te bekijken. Dit kan zodra de Corona-maatregelen niet meer van kracht zijn. Tot die tijd hebben wij zo min mogelijk mensen van buitenaf in ons gebouw.