Zondag 15 maart 2020

Corona

Zojuist is bekendgemaakt dat de scholen vanaf morgen, maandag 16 maart 2020, zullen sluiten. De scholen van de Stichting Veldvest sluiten zich aan bij dit besluit.We zullen met ingang van morgen opvang bieden aan die kinderen, waarvan beide ouders werken in de zogenaamde vitale beroepen (onder andere zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening). We willen de groep leerlingen, die wij opvang bieden, graag zo klein mogelijk houden; dat is passend bij de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Ons hoofddoel is de veiligheid voor kinderen, voor u als ouder(s) en voor onze medewerkers en alle naasten om ons heen.Alle ouders hebben een mail ontvangen, waarbij we willen vragen om met spoed de enquête die daarin staat in te vullen, zodat we kunnen inventariseren hoeveel leerlingen van de opvang gebruik zullen maken. 


De school krijgt iedere dag veel vragen via de mail. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren en uw vragen te beantwoorden.

Ondertussen beraden wij ons op manieren om de kinderen ook thuis onderwijs aan te bieden. We zullen daarbij onder andere gebruik maken van de mogelijkheden die digitale hulpmiddelen bieden. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u hierover via de mail.

We beseffen dat wij een groot beroep doen op u als ouders/verzorgers, op onze medewerkers en op de inzet, creativiteit en het meedenken van u allen. Uiteraard kunt u bij de directie terecht met dringende vragen of opmerkingen. 

Meer nieuws