Donderdag 12 maart 2020

GEZOCHT: OUDERS VOOR DE GMR VAN VELDVEST

Beste ouders, Donderdag 14 mei 2020 worden er verkiezingen gehouden voor de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van stichting Veldvest. In de oudergeleding zijn Jacintha de Laat, Willem Bressers en Hans Saris aftredend. Alleen Jacintha de Laat en Willem Bressers stellen zich opnieuw herkiesbaar.  

De GMR is op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen voor het lidmaatschap van de GMR.  De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te betrekken bij veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben samen invloed op het beleid van Veldvest.  De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en die zich willen inzetten voor een goede communicatie tussen personeel, ouders en bestuur. Communicatie die duidelijk is, open, transparant en voor iedereen toegankelijk. 


Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te voldoen aan de profielschets? 
Meld u zich dan aan voor de GMR! 

Dit kunt u doen door voor 1 april 2020 een mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen naar gmr@veldvest.nl.  

Voor uw inzet voor de GMR ontvangt u een vergoeding van € 50, - per vergadering. Tevens biedt de GMR mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen over medezeggenschap, financieel beleid en competentiemanagement. 
Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien uw reactie graag tegemoet. 

Meer nieuws