Donderdag 03 oktober 2019

Kinderboekenweek: "reis mee"

Lezen is leuk! Lezen is gezellig! Lezen is leerzaam! Lezen is genieten!  Daarom besteden wij in alle groepen aandacht aan de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: “Reis mee”! We hebben ervoor gekozen om dit in het thema ‘Ruimte’ te doen.  Wij zijn de Kinderboekenweek gestart op dinsdag 1 oktober met twee kanjers van voorlezers uit groep 7 en 8. Het waren twee hele goede voorbeelden en er kwamen ook mooie tips uit het publiek. Hierna hebben we samen het liedje ‘Ik wil naar Mars’ gedanst en gezongen. De kinderen kenden dit dansje en het liedje erg goed!   Op donderdag 10 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een voorleeswedstrijd binnen onze school. Hiervoor mogen kinderen van groep 4 t/m 8 zich bij de groepsleerkracht opgeven. De voorrondes worden in de eigen groep gehouden en wordt er een winnaar uit elke klas gekozen die mee mag doen met de finale van de school. Deze wordt gehouden op 10 oktober van 9.45-11.00u. Tussendoor hebben we een pauze zodat de jury met elkaar in beraad kan over de winnaar van Basisschool St. Lambertus. Tijdens de wedstrijd ben je van harte welkom om te komen kijken. 


Elke deelnemer krijgt 3 min. voorleestijd.  

Er wordt gelet op;  

  • Duidelijk spreken 

  • Prettig om naar te luisteren 

  • Met regelmaat in het publiek kijken 

  • Je aan de tijd houden (3 minuten) 

Tevens hebben de kinderen 17 september tips mee gekregen om op een goede manier voor te lezen.    

Er wordt vanuit de bibliotheek weer een kleurwedstrijd gehouden. De kinderen hebben vorige week de kleurplaat gekregen deze mag thuis gekleurd worden. Dit is niet verplicht, maar wel heel leuk! Het is de bedoeling dat de kinderen deze uiterlijk maandag 7 oktober bij de groepsleerkracht inleveren, zodat er een winnaar uit elke groep gekozen kan worden! 

Veel succes met de voorbereidingen en vooral veel leesplezier! 

Meer nieuws