Donderdag 06 juni 2019

LEDEN VOOR DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) GEZOCHT!

Op iedere basisschool hoort een goed functionerende Medezeggenschapsraad te zijn. In dit overleg komen ouders en teamleden samen met het MT van de school. Er worden vooral beleidsmatige onderwerpen besproken die belangrijk zijn voor de school. Zo adviseren we ieder jaar over de begroting en de formatie, maar zijn ook betrokken bij tevredenheidonderzoeken, besteding van (sponsor)gelden, TSO (tussenschoolse opvang), de GMR (Gemeenschappelijke MR van de schoolstichting), Veldvest of we kunnen bemiddelen bij geschillen of onenigheden tussen ouders en de school. Daarnaast houden we ons bezig met de mogelijke invoering van een continurooster. We vergaderen ca. 6 keer per jaar.


Aangezien alleen ouders in de SR/MR kunnen die kinderen op de basisschool hebben, is er sprake van een natuurlijke doorstroming. Aan het einde van dit schooljaar gaan 2 MR leden (Laurens van de Ven en Raymond van de Sande) afscheid nemen van de MR. Deze plekken moeten weer opgevuld worden. Volgens het reglement van de Medezeggenschapsraad moet dit via een verkiezing gebeuren. Dus als je een of meer kinderen op school hebt en graag iets wil bijdragen aan de kwaliteit van de school, stel je dan verkiesbaar als lid van de Medezeggenschapsraad!

Als je graag mee wilt doen aan de verkiezingen voor de Medenzeggenschapsraad van onze school, stuur dan uiterlijk 14 juni a.s. een mail naar sr.sintlambertus@gmail.com.

Voor meer informatie neem contact op met een van de SR/MR leden, bel of mail. Of kijk op de website van de school voor informatie over de SR/MR.

Namens de ouder-SR/MR
Rosita Steltenpool
Maarten de Kok
Karen van Sambeeck
Carla Hoppenbrouwers
Laurens van de Ven
Stefan Walta
Bart van Hoof
Raymond van de Sande

Meer nieuws