Elke maand maken we een digitale nieuwsbrief.
Via Parro kunt u elke week lezen wat er in de groep is gebeurd. In de nieuwsbrief leest u over belangrijke data en mededelingen, projecten, ontwikkelingen binnen ons team en onze school. In de nieuwsbrief staan de berichten die het groepsniveau overstijgen. Op deze manier kunt u iop de hoogte blijven wat er op basisschool Lambertus allemaal gebeurd.

Voorgaande edities