Donderdag 25 juni 2020

Overgangsgesprekken

U heeft zich deze week via Parro in kunnen schrijven voor de overgangsgesprekken via Teams.

Morgen wordt op het Ouderportaal de voorbereiding voor het overgangsgesprek opengesteld. Wij vragen u deze rapportage als voorbereiding op het overgangsgesprek goed door te lezen, zodat de tijd besteed kan worden aan het bespreken van deze bevindingen.

U wordt volgende week op de afgesproken tijd door de leerkracht gebeld via Teams.