Donderdag 17 januari 2019

ROTS&WATER TRAINING

Een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen van 6 - 18 jaar.



Rots staat voor stevig staan, voor jezelf opkomen en je eigen keuzes maken.



Water staat voor contact maken en samenwerken, je inleven in de ander.



 



Fysieke oefeningen, spel en zelfverdedigingsvormen worden afgewisseld door moment van zelfreflectie en kringgesprekken.

R&W kan je echt helpen als je b.v. moeilijk nee kan zeggen, je niet prettig voelt, in een lastige situatie bent.



De speelse oefeningen geven de kinderen handvaten hoe ze met lastige situatie (pesterijen, groepsdruk, drukke omgeving) om kunnen gaan.

Ze leren gronden, zich centreren en focussen.


De training kan van start gaan op dinsdag, donderdag of vrijdagmiddag in week 6 of week 14
Zes lesuren met minimaal 6 deelnemers in Vessem of omgeving.
De trainer: Willemien klein Brink 
Contact: we.kleinbrink@me.com/info@hetexpressiehuis.nl  tel: 06-24827086

Meer nieuws