Donderdag 05 september 2019

Schoolreis 2019

Zoals u al eerder in de Weekbert hebt kunnen lezen, gaan we op maandag 9 september op schoolreis!De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 gaan naar Dierenrijk in Nuenen en de kinderen van groep 4 t/m 7 gaan naar Toverland in Sevenum. Alle kinderen gaan met de bus.Wilt u zo vriendelijk zijn om op de dag zelf uw auto niet op de parkeerplaats achter de kerk te plaatsen, hier moeten de bussen komen te staan. Als uw auto daar staat hebben zij geen ruimte om te draaien.


Dagindeling onderbouw ( gr. 1 t/m 3)

08.30u:      Iedereen in de klas. Hier wisselen de kinderen hun T-shirt om voor
                  een school T-shirt.
08.45u:      Uitzwaaien door de ouders vanaf de parkeerplaats achter de kerk!
+/-15.30u: Weer terug op de parkeerplaats achter de kerk waar ouders ons
                   kunnen verwelkomen. De kinderen gaan eerst allemaal nog met hun
                   leerkracht mee naar de klas voor het wisselen van de T-shirts.
                   Van de ouders wordt verwacht dat zij op de speelplaats hun
                   kinderen ophalen om mee naar huis te nemen.

  • Zorg voor een hapje en voldoende drinken.
  • Kinderen dienen zelf een lunch pakketje mee te nemen.
  • Zorg ook voor fijne schoenen, bij mooi weer voor zonnebrand en evt. een petje

Er zijn geen brigadiers in de middag!

Dagindeling bovenbouw (gr. 4 t/m 7)

08.30u:      Iedereen in de klas. Hier wisselen de kinderen hun T-shirt om voor
                   een school T-shirt.
09.10u:      Uitzwaaien door de ouders vanaf de parkeerplaats achter de  kerk! 
                   De kinderen lopen in groepjes, onder begeleiding, door het park.
                   Tassen worden meegenomen.
+/- 17.00u: Weer terug op de parkeerplaats achter de kerk waar ouders ons
                   kunnen verwelkomen. De kinderen gaan eerst allemaal nog met hun
                   leerkracht mee naar de klas voor het wisselen van de T-shirts.
                   Van de ouders wordt verwacht dat zij op de speelplaats hun
                   kinderen ophalen om mee naar huis te nemen.

  • Zorg voor een hapje en voldoende drinken.
  • Kinderen dienen zelf een lunch pakketje mee te nemen.
  • Zorg ook voor fijne schoenen, bij mooi weer voor zonnebrand en evt. een petje

Er zijn geen brigadiers in de middag!

Voor alle leerlingen geldt een snoepje of iets lekkers meenemen mag.

Met vriendelijke dank, de schoolreiscommissie.
Juf Ancilla, Juf Penny, Meintje, Elske, Bart en Sandra

Meer nieuws