Donderdag 14 maart 2019

week van de Lentekriebels

Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?

Uw zoon van vier vraagt of meisjes ook een piemel hebben. U hoort uw 11 jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. Uw 8-jarige scheldt iemand uit voor homo, maar hij weet zelf eigenlijk niet wat dat is. Uw 12-jarige zoon heeft bij een vriendje op internet een pornosite gezien.Ouders en leerkrachten kunnen deze vragen en situaties dagelijks tegenkomen, thuis en op school. Deze vragen en situaties hebben te maken met de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen.Preseksuele ontwikkeling

De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdekking van geslachtsdelen bij. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat uw kind op de basisschool zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en de andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start de puberteit.Basisschool: te vroeg?

De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding.


De Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. Leerkrachten maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. De school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD.
Wilt u een kijkje nemen in het lespakket? Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl!

Wanneer?
De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 18 t/m 22 maart,  op onze school zal ook in de week erna nog aandacht zijn hiervoor.
Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven of activiteit uitgevoerd over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. Er wordt gebruik gemaakt van het digitale lespakket ‘Kriebels in je Buik’ .

Website
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels.

Wij hopen dat u ook enthousiast bent en dat we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijk groet,
Team St. Lambertus

 

Meer nieuws