We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich “thuis” voelen op onze school. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet daartoe een positieve bijdrage leveren.

Samen met de leerlingen en hun ouders werkt het team aan een sfeer van veiligheid en geborgenheid, waarin de kinderen leren verantwoordelijk om te gaan met hun vrijheid. Regels en afspraken moeten er toe bijdragen dat het kind steeds zelfstandiger wordt. We streven ernaar dat het kind positief over zichzelf en de anderen denkt.

Onze samenwerking met ouders is gericht op eenzelfde doel; samen staan voor de meest optimale ontwikkeling van het kind. Openheid, duidelijkheid, betrokkenheid en vertrouwen in elkaar zijn daarbij de bouwstenen voor een goed overleg, waardoor we het onderwijs nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van de kinderen.

Onderwijsinhoudelijke keuzes worden door de school gemaakt en met ouders besproken. Daar waar het onderwijsgerelateerde activiteiten betreft gaan we met ouders het partnerschap aan op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.