Afspraken zijn nodig om zaken in en rondom school veilig en gestructureerd te laten verlopen. Deze afspraken zijn van toepassing op de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Het halen en brengen van de kinderen.

 • De eerste week na de zomervakantie mogen de ouders/verzorgers alle kinderen mee naar binnen brengen.
 • Na die week mogen de ouders van de instroomkleuters maximaal 3 maanden met hun kind mee naar binnen lopen.
 • De andere ouders nemen buiten afscheid van hun kind. Deze kinderen gaan zelfstandig naar binnen.
 • Niet fietsen op de speelplaats. Lopen vanaf de brigadiers tot de fietsenstalling en omgekeerd idem.
 • Groep 1 en 2 zetten de fietsen helemaal vooraan (het dichtst bij de speelplaats).
 • De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de school en de tweede bel gaat om 8.30u/13.30u. De kinderen moeten dan in de klas zijn, zodat de lessen kunnen beginnen.
 • Als kinderen tijdens schooltijd een afspraak hebben buiten school (tandarts, dokter o.i.d.) of wanneer een kind gedurende de dag ziek wordt, moet het in de klas opgehaald worden. Een kind mag tijdens schooltijden nooit alleen naar huis toe gaan.

Mededelingen aan leerkracht

Mocht u voor school een mededeling hebben voor de juf of meester, kunt u dat op een briefje meegeven aan uw kind, een mailtje sturen of eventjes voor schooltijd telefonisch doorgeven.

Hapje en drankje

Veel kinderen zijn gewend om in de kleine pauze (tussen 10.30u en 10.45u) iets te eten of te drinken.

 • De kinderen mogen alleen wat fruit/groente of brood/crackers meenemen.
 • Voor het drinken gaat onze voorkeur uit naar een drinkbeker met goed sluitende draaidop boven de drinkpakjes. Dit in verband met het overmatige afval. En geen priklimonade.
 • Graag de bekers en hapjesdoosjes voorzien van naam van het kind!! Er worden nogal eens losse materialen gevonden en als de naam erop staat, vinden we de eigenaar sneller.

Schoolspullen

Alle kinderen krijgen bij het begin van het schooljaar een pen, potlood, gum, liniaal en kleurdoos uitgereikt. Het is de bedoeling dat de kinderen hiermee werken. Zij hebben daardoor geen ander materiaal van thuis nodig.

Ziekte

Als uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte, stellen wij het op prijs indien u dat ons graag ‘s morgens vóór 08.00 uur telefonisch, via email of schriftelijk laat weten. Indien wij geen bericht van verhindering hebben ontvangen, nemen we zelf even contact met de ouders/verzorgers op.

Gym

Wanneer een kind zijn/haar gymkleren vergeten is, dan kan er niet meegedaan worden met de gym. Het kind wordt dan met werk geplaatst in een andere klas.
De gymzaal mag alleen betreden worden met gymschoenen.

Speelplaats en pauze

 • Groep 1 en 2 speelt op het kleine plein bij de zandbak en het speeltreintje en groep 3 t/m 8 op het grote plein, het gele gedeelte en op het speeltoestel.
 • Voetballen gebeurt alleen op het "gele" schoolplein en elke klas heeft zijn eigen "voetbaldag".
 • Tijdens het speelkwartier mag niemand de speelplaats verlaten.
 • Geen ruwe spelletjes en niet trekken en duwen op de speeltoestellen.
 • Niet rennen op de tribune/rotsen.