De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van school. Medezeggenschapsraad (MR) en/of de ouderadviseurs van de SchoolRaad (SR) adviseren de school, gevraagd en ongevraagd.

Informatie MR/SR

Dit advies kan gaan over bijvoorbeeld:

  • Schooltijden (bijvoorbeeld over het continurooster)
  • Communicatie tussen ouders&school
  • Formatieplan
  • Begroting
  • Tussenschoolse-opvang
  • Schoolplan (meerjarenbeleid van de school)
  • Samenwerking binnen Veldvest

Ouderbetrokkenheid
Als MR/SR ben je de stem van de ouders in gesprekken met de school. Hoe meer stemmen en geluiden wij horen, hoe beter wij ouders kunnen vertegenwoordigen. Als je als ouder ergens tegenaan loopt, laat het ons weten. Pas als het op tafel ligt, kunnen wij er iets mee doen.
Je kunt ons persoonlijk aanspreken of mailen naar (sr.sintlambertus@gmail.com).

Je mag ook aanschuiven tijdens één van de vergaderingen als er een onderwerp wordt besproken waar je graag over mee wilt praten. Dat stellen wij zeker op prijs. Laat het ons weten !

Op dit moment bestaat onze MR/SR uit:

MR;
Raymond van de Sande
Laurens van de Ven
Karen van Sambeeck

SR;
Stefan Walta
Bart van Hoof
Carla Hoppenbrouwers

Leerkrachten;
Adiëlle Hoynck van Papendrecht
Jasmijn Timmermans
Chavelli Bolder

Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad Veldvest (GMR)

De St. Lambertusschool is onderdeel van Stichting Veldvest en alle scholen samen hebben binnen Veldvest weer een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR bespreekt met het Algemeen Bestuur van Veldvest over zaken die voor alle scholen gemeenschappelijk gelden zoals:

  • Vaststelling vakanties
  • Begroting Veldvest
  • Jaarplan etc.

Vergaderdata

Contact opnemen met de MR/SR

Contact opnemen kan door één van ons persoonlijk te benaderen of een email te sturen naar sr.sintlambertus@gmail.com.

Notulen