Afspraken zijn nodig om zaken in en rondom school veilig en gestructureerd te laten verlopen. Deze afspraken zijn van toepassing op de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Het halen en brengen van de kinderen.

 • De eerste week na de zomervakantie mogen de ouders/verzorgers alle kinderen mee naar binnen brengen (i.v.m. Corona mogen er geen ouders mee naar binnen).
 • Na die week mogen de ouders van de instroomkleuters maximaal 3 maanden met hun kind mee naar binnen lopen (ook niet mogelijk i.v.m. Corona).
 • De andere ouders nemen afscheid van hun kind bij het hek en komen de speelplaats niet op. Deze kinderen gaan zelfstandig naar binnen.
 • Niet fietsen op de speelplaats. Lopen vanaf de brigadiers tot de fietsenstalling en omgekeerd idem.
 • Groep 1 en 2 zetten de fietsen helemaal vooraan (het dichtst bij de speelplaats).
 • De kinderen mogen vanaf 8.15u naar binnen lopen. Zij hoeven niet te wachten op de bel. De leerkracht is in de klas om de kinderen te ontvangen. De school begint om 8.25u.
 • Als kinderen tijdens schooltijd een afspraak hebben buiten school (tandarts, dokter o.i.d.) of wanneer een kind gedurende de dag ziek wordt, moet het in de klas opgehaald worden. Een kind mag tijdens schooltijden nooit alleen naar huis toe gaan.

Mededelingen aan leerkracht

Mocht u voor school een mededeling hebben voor de juf of meester, kunt u dat op een briefje meegeven aan uw kind, een mailtje sturen of eventjes voor schooltijd telefonisch doorgeven.

Hapje en drankje ( en lunch)

Veel kinderen zijn gewend om in de kleine pauze iets te eten of te drinken.
I.v.m. een continurooster eten en drinken de kinderen ook in in de grote (lunch)pauze op school.

 • Graag meenemen voor tijdens de kleine pauze: drinken en een klein hapje (groente, fruit, crackertjes, rijstewafels, peperkoek)
 • Graag meenemen voor tijdens de lunch: drinken en een gezonde lunch (boterhammen met beleg, groente, fruit, peperkoek, rijstewafel, crackertjes)
 • En dit alles graag meenemen in herbruikbare/wasbare haptrommels en/of drinkbekers. Dus bij voorkeur geen plastic zakjes of wegwerppakjes drinken.
 • Graag de bekers en hapjesdoosjes voorzien van naam van het kind!! Er worden nogal eens losse materialen gevonden en als de naam erop staat, vinden we de eigenaar sneller.

Schoolspullen

Alle kinderen krijgen bij het begin van het schooljaar een pen, potlood, gum, liniaal en kleurdoos uitgereikt. Het is de bedoeling dat de kinderen hiermee werken. Zij hebben daardoor geen ander materiaal van thuis nodig.

Ziekte

Als uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte, stellen wij het op prijs indien u dat ons graag ‘s morgens vóór 08.00 uur telefonisch, via email of schriftelijk laat weten. Indien wij geen bericht van verhindering hebben ontvangen, nemen we zelf even contact met de ouders/verzorgers op.

Gym

Wanneer een kind zijn/haar gymkleren vergeten is, dan kan er niet meegedaan worden met de gym. Het kind wordt dan met werk geplaatst in een andere klas.
De gymzaal mag alleen betreden worden met gymschoenen.

Speelplaats en pauze

 • Voetballen en hockeyen gebeurt alleen op het "gele" schoolplein en elke klas heeft zijn eigen "voetbal- en hockeydag".
 • Tijdens het speelkwartier mag niemand de speelplaats verlaten.
 • Geen ruwe spelletjes en niet trekken en duwen op de speeltoestellen.
 • Niet rennen op de tribune/rotsen.