Sinds enkele jaren hebben de kinderen op school de mogelijkheid om boeken te lenen. De boeken zijn afkomstig van de bibliotheek de Kempen en worden regelmatig gewisseld, zodat er dan weer nieuwe boeken te lenen zijn.

Openingstijden

Op maandag zijn we geopend van 8.30 uur tot en met 10.30 uur. Locatie: de aula bij de ingang van de onderbouw.

Uitlenen/inleveren

Alle leerlingen kunnen boeken lenen in het bibliotheekpunt op school. Op school is geen bibliotheekpas nodig. Elke leerling heeft een scancode waarmee maximaal 3 boeken mogen worden geleend. Ze mogen de boeken 3 weken lenen. Verlengen kan bij de bibliotheekmedewerkers. Om de boeken zoveel mogelijk te laten rouleren, willen we iedereen wel verzoeken om de boeken zoveel mogelijk binnen 3 weken in te leveren.

Als de boeken per ongeluk langer in bezit van de leerling zijn, dan wordt er in de geen boete gerekend. Let op! Dit geldt alleen voor boeken die worden ingeleverd of verlengd op een school!

Boeken die de kinderen op school lenen, kunnen alleen op school worden ingeleverd!

Als er een boek ingeleverd wordt dat beschadigd is, wordt er melding gedaan bij bibliotheek de Kempen. Zij bekijken of er wel/geen rekening hiervoor gestuurd wordt naar de desbetreffende ouders/verzorgers. Hetzelfde geldt voor boeken die verloren raken.

Medewerkers

Het team bestaat momenteel uit 7 vrijwilligers: Chantal Oosterbosch is bibliotheekco√∂rdinator (chantalvandenbliek@hotmail.com). Anne van Loenhout is contactpersoon vanuit de school.
Als je interesse hebt om ons team te komen versterken, dan kun je altijd 1 van de vrijwilligers aanspreken of op maandag binnenlopen. In de praktijk komt het erop neer dat je als vrijwilliger ongeveer 1 keer per 3 weken ingezet wordt. Dit kan ook meer of minder. Je kunt je zelf aangeven wat je zelf wilt.