Sinds enkele jaren hebben de kinderen op school de mogelijkheid om boeken te lenen. De boeken zijn afkomstig van de bibliotheek in Eersel en worden regelmatig gewisseld, zodat er dan weer nieuwe boeken te lenen zijn.

Openingstijden

Op maandag zijn we geopend van 8.30 uur tot en met  10.30 uur. Locatie: de aula bij de ingang van de onderbouw.

Uitlenen/inleveren

Alle leerlingen kunnen met hun pas boeken lenen in het bibliotheekpunt op school en  alle andere vestgingen van bibliotheek De Kempen.

De leerlingen mogen maximaal 3 boeken  tegelijk lenen op de bibliotheek op school. Ze kunnen dit verder aanvullen met materialen uit de andere vestigingen. Per pas is het maximale aantal exemplaren dat men mag lenen 15.

Ze mogen de boeken 3 weken lenen. Verlengen kan bij de bibliotheekmedewerkers of thuis via internet. (Een korte handleiding vind u onderaan dit artikel). Om de boeken zoveel mogelijk te kunnen laten rouleren, willen we iedereen wel verzoeken om de boeken zoveel mogelijk binnen 3 weken in te leveren. 

Als de boeken per ongeluk langer in bezit van de leerling zijn, dan wordt er in de bibliotheek op school geen boete gerekend. Let op! Dit geldt alleen voor boeken die worden ingeleverd of verlengd op een school!
U kunt de boeken verlengen via internet. Als de uitleentermijn verstreken is en u verlengt via het internet of in een vestiging (bv. Eersel), dus niet in de bibliotheek op school, dan wordt er wel te laat geld geregistreerd.

Boeken die de kinderen op school lenen, kunnen alleen op school worden ingeleverd!

Als er een boek ingeleverd wordt dat beschadigd is, wordt er melding gedaan bij bibliotheek de Kempen. Zij bekijken of er wel/geen rekening hiervoor gestuurd wordt naar de desbetreffende ouders/verzorgers. Hetzelfde geldt voor boeken die verloren raken. 

Hoe kunt u verlengen via internet

Om gebruik te maken van dit online gemak, logt u eerst in:

 • Surf naar www.bibliotheekdekempen.nl
 • Log in via Inloggen (rechtsboven in beeld).
 • U komt op de pagina Aanmelden. Vul uw gebruikersnaam in (vindbaar op uw lenerspas. Heeft u een paars pasje: rechtsonder. Heeft u een grijs met wit pasje: midden onder).
 • Vul uw wachtwoord in (standaard de dag en de maand van uw geboortedatum, bijv. 0602 voor 6 februari).
 • Klik op aanmelden. U komt nu in Mijn Menu.
 • Klik op Mijn Menu > Verlengen
 • Klik op Wat heb ik thuis?
 • Alle materialen die verlengd kunnen worden, zijn aangevinkt.
  Wilt u alles verlengen? Klik op Verleng aangevinkte materialen.
 • Er verschijnt een overzicht van de materialen die verlengd zijn tot de bijbehorende datum. Verlengen kan twee keer, tenzij de materialen al gereserveerd zijn.

Medewerkers

Het team bestaat momenteel uit 7 vrijwilligers: Chantal Oosterbosch (bibliotheekcoördinator: chantalvandenbliek@hotmail.com), Kim de Laat, Inge van de Ven, Linda Vrijsen, Monique van Heijst, Inge van de Berkt, en Annemarie harbers. Ancilla van den Biggelaar is contactpersoon vanuit de school.
Mocht U interesse hebben om ons team te komen versterken, dan kun je altijd 1 van de vrijwilligers aanspreken of op maandag binnenlopen. In de praktijk komt het erop neer dat je als vrijwilliger ongeveer 1 keer per 3 weken ingezet wordt. Dit kan ook meer of minder. Je kunt je zelf aangeven wat je zelf wilt.