Gevonden in Pagina's

Basisschool St. Lambertus

Basisschool St. Lambertus biedt handvatten voor de toekomst. Wij leren het kind om deel te nemen aan de wereld om hem heen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/

Groepen

Onze school heeft momenteel 6 groepen: groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 6, groep 7 en groep 8. Elke groep heeft vaste leerkrachten en enkele groepen hebben extra ondersteuning gedurende enkele dagdelen...

https://www.bsvessem.nl/groepen/

Ouders

We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich “thuis” voelen op onze school. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet daartoe een positieve bijdrage leveren.

https://www.bsvessem.nl/ouders/

Nieuwe ouders

Wij heten u welkom op onze mooie school in Vessem

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/

Home

Begeleiding bij de ontwikkeling tot persoonlijkheid

https://www.bsvessem.nl/

Vakanties/vrije dagen

Zomervakantie 13-07-20 t/m 21-08-20 Herfstvakantie 19-10-20 t/m 25-10-20 Kerstvakantie 21-12-20 t/m 03-01-21 Voorjaarsvakantie 15-02-21 t/m 21-02-21 2e Paasdag 05-04-21 Koningsdag 27-04-21 Meivakantie 03-05-21 t/m 16-05-21 Bevrijdingsdag 05-05-21 Hemelvaartsweekend 13-05-21 t/m 14-05-21 2e Pinksterdag 24-05-21 Zomervakantie 26-07-21 t/m 05-09-21

https://www.bsvessem.nl/agenda/vakantiesvrije-dagen/

Verlofregeling

De leerplicht is in Nederland strak geregeld. De wet geeft precies aan hoeveel jaren en hoeveel uren per jaar kinderen naar school moeten...

https://www.bsvessem.nl/agenda/verlofregeling/

Lambertus Nieuwsbrief

Elke week maken we een digitale nieuwsbrief. Hierin leest u over belangrijke data en mededelingen, onze projecten, excursies, ontwikkelingen binnen ons team en allerlei andere zaken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/nieuwsbrief/

Missie & Visie

Onze school gaat uit van een duidelijke koers. Deze geven we aan in onze visie en missie. In de missie is beschreven wat de bestaansreden van basisschool Sint Lambertus is en worden de kernwaarden beschreven van waaruit het team wil werken...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/missie-visie/

Onderwijs: zo doen wij dat

De St. Lambertusschool is een gezellige, eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs in een prachtige omgeving...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/onderwijs-zo-doen-wij-dat/

Kwaliteit

Op een aantal manieren werkt onze school voortdurend aan kwaliteitsverbetering:

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/kwaliteit/

Ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/ondersteuning/

Team

Het team van de school is een professioneel team met deskundige leerkrachten, die zich (met elkaar) elke dag weer buigen over de vraag: wat heeft dit kind nodig? Samenwerken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen zijn belangrijke kenmerken van ons team.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/team/

Taakverdeling

Alle buitenschoolse activiteiten vragen natuurlijk veel organisatie. Dit wordt gedaan door de Oudervereniging met de hulp van één of meerdere teamleden...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/taakverdeling/

Schooltijden

Van 9 november 2020 t/m het einde van schooljaar 2020/2021 is er een continurooster i.v.m. het Coronabeleid en de continuïteit van het onderwijs: maandag, dinsdag en donderdag:   8...

https://www.bsvessem.nl/ouders/schooltijden/

Afspraken

Afspraken zijn nodig om zaken in en rondom school veilig en gestructureerd te laten verlopen. Deze afspraken zijn van toepassing op de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

https://www.bsvessem.nl/ouders/afspraken/

Parro-app

Communiceren met u, via de mail en de nieuwsbrief, doen we inmiddels al jaren. Dit schooljaar komt daar een nieuwe vorm van communicatie bij: een app genaamd Parro...

https://www.bsvessem.nl/ouders/parro-app/

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van veel contact een heel belangrijk uitgangspunt van de school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/communicatie-school-en-ouders/

Samenwerking met Nummereen

Onze school werkt samen met NummerEen Kinderopvang.

https://www.bsvessem.nl/ouders/dagarrangementen-nummereen-tso/

Schoolraad/medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van school. De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de school, gevraagd en ongevraagd...

https://www.bsvessem.nl/ouders/schoolraadmedezeggenschapsraad/

Oudervereniging

De doelstelling van de Oudervereniging. De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verzorgen van deze schoolse activiteiten...

https://www.bsvessem.nl/ouders/oudervereniging/

Bibliotheekpunt Vessem

Sinds enkele jaren hebben de kinderen op school de mogelijkheid om boeken te lenen. De boeken zijn afkomstig van de bibliotheek in Eersel en worden regelmatig gewisseld, zodat er dan weer nieuwe boeken te lenen zijn...

https://www.bsvessem.nl/ouders/bibliotheekpunt-op-school/

Click na school

Click Sport is het naschoolse sport- en beweegprogramma in de Kempen. Heb je zin om alleen of samen met je vriend of vriendin leuke en uitdagende sporten en spellen te doen na schooltijd, geef je dan op voor Click Sport.

https://www.bsvessem.nl/ouders/click-na-school/

Veiligheidsbeleid

Sinds 2015 is de Wet Veiligheid op School van kracht. Daarin staat dat scholen goede en duidelijke afspraken moeten maken over de veiligheid op hun school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/veiligheidsbeleid/

Vertrouwenspersonen

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind...

https://www.bsvessem.nl/ouders/vertrouwenspersonen/

Brabants Verkeersveiligheids Label

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen...

https://www.bsvessem.nl/ouders/brabants-verkeersveiligheids-label/

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein...

https://www.bsvessem.nl/ouders/rookvrij-schoolterrein/

Aanmelden

De aanmelding van een leerling kan gedurende het hele schooljaar.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/aanmelden/

Informatie groep 1/2

Veel informatie over de gang van zaken op onze school kunt u op deze website vinden. Specifieke informatie over groep 1/2 vindt u op deze pagina.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/informatie-groep-12/

Gevonden in nieuws

CORONA: NEUSVERKOUDEN, TESTEN EN BESLISBOOM

Een leerling heeft klachten passend bij Corona: u kunt uw kind laten testen en bij een negatieve uitslag mag het weer naar school komen (ook als het nog milde klachten heeft) u laat uw kind niet testen: pas als uw kind 24 uur volledig (!) klachtenvrij is, mag het weer naar school uw kind is bekend met verkoudheidsklachten als gevolg van astma, hooikoorts of andere luchtwegproblemen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/corona-neusverkouden-testen-en-beslisboom/

CORONATESTEN BIJ KINDEREN

Kindvriendelijk testen Landelijk is aan alle GGD-en geadviseerd om vanaf 4 april bij kinderen tot en met groep 8 (0 t/m 12 jaar) een zogeheten ‘mid-nasale test’ af te nemen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/coronatesten-bij-kinderen/

OPROEP KANDIDAATSTELLING OUDERS VOOR GMR

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te betrekken bij veranderingen op scholen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oproep-kandidaatstelling-ouders-voor-gmr/

Verkeersveilig schoolomgeving

Vanuit Veilig Verkeer Nederland zien we dat schoolomgevingen kwetsbare plekken zijn. En daarom stelt Veilig Verkeer Nederland graag de vraag: ‘Hoe draag jij bij aan een verkeersveilige schoolomgeving?’ Kinderen leren van voorbeeldgedrag en door zelf te ervaren...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/verkeersveilig-schoolomgeving/

Afscheid van Roos

Met heel veel plezier heb ik afgelopen tijd op deze prachtige school in dit mooie dorp met deze leuke kinderen mogen werken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/afscheid-van-roos/

Een nieuw gezicht op basisschool St. Lambertus

Ik heb een tiental jaren in het onderwijs gewerkt als leerkracht van de groepen 1, 2, 4 en 5. Ik ben een tijdje uit het arbeidsproces geweest om voor mijn gezin te zorgen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/een-nieuw-gezicht-op-basisschool-st-lambertus/

Ongeoorloofd schoolverzuim rondom schoolvakanties

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:   Familiebezoek in het buitenland; omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; kroonjaren; sabbatical; wereldreis/verre reis...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/ongeoorloofd-schoolverzuim-rondom-schoolvakanties/

SCHOOLFOTOGRAAF OP DINSDAG 1 JUNI

Omdat er dit jaar weer gewerkt wordt met een witte achtergrond is het niet aan te raden om witte of zwarte kleding aan te doen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolfotograaf-op-26-en-28-mei/

Gevonden in agenda

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-04-28

Schoolkamp groep 8 (indien mogelijk i.v.m. Corona)

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-05-19

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-12

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-15

Musical groep 8 voor familie (indien mogelijk i.v.m. Corona)

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-19

Musical groep 8 voor ouders Indien mogelijk i.v.m. Corona)

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-20

Afscheidsavond groep 8 (indien mogelijk i.v.m. Corona)

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-20

Laatste schooldag gr 8 en afscheid gr 8 (en evt. anderen)

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-21

Studiedag - kinderen zijn vrij!

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-23