Gevonden in Pagina's

Basisschool St. Lambertus

Basisschool St. Lambertus biedt handvatten voor de toekomst. Wij leren het kind om deel te nemen aan de wereld om hem heen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/

Groepen

Onze school heeft momenteel 6 groepen: groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 6, groep 7 en groep 8. Elke groep heeft vaste leerkrachten en enkele groepen hebben extra ondersteuning gedurende enkele dagdelen...

https://www.bsvessem.nl/groepen/

Ouders

We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich “thuis” voelen op onze school. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet daartoe een positieve bijdrage leveren.

https://www.bsvessem.nl/ouders/

Nieuwe ouders

Wij heten u welkom op onze mooie school in Vessem

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/

Home

Begeleiding bij de ontwikkeling tot persoonlijkheid

https://www.bsvessem.nl/

Vakanties/vrije dagen

Zomervakantie                                      13-07-2020 t/m 23-09-2020

https://www.bsvessem.nl/agenda/vakantiesvrije-dagen/

Verlofregeling

De leerplicht is in Nederland strak geregeld. De wet geeft precies aan hoeveel jaren en hoeveel uren per jaar kinderen naar school moeten...

https://www.bsvessem.nl/agenda/verlofregeling/

Weekbert

Elke week maken we een digitale nieuwsbrief: De Weekbert. Hierin leest u over belangrijke data en mededelingen, onze projecten, excursies, ontwikkelingen binnen ons team en allerlei andere zaken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/weekbert/

Missie & Visie

Onze school gaat uit van een duidelijke koers. Deze geven we aan in onze visie en missie. In de missie is beschreven wat de bestaansreden van basisschool Sint Lambertus is en worden de kernwaarden beschreven van waaruit het team wil werken...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/missie-visie/

Onderwijs: zo doen wij dat

De St. Lambertusschool is een gezellige, eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs in een prachtige omgeving...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/onderwijs-zo-doen-wij-dat/

Kwaliteit

Op een aantal manieren werkt onze school voortdurend aan kwaliteitsverbetering:

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/kwaliteit/

Ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/ondersteuning/

Team

Het team van de school is een professioneel team met deskundige leerkrachten, die zich (met elkaar) elke dag weer buigen over de vraag: wat heeft dit kind nodig? Samenwerken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen zijn belangrijke kenmerken van ons team.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/team/

Taakverdeling

Alle buitenschoolse activiteiten vragen natuurlijk veel organisatie. Dit wordt gedaan door de Oudervereniging met de hulp van één of meerdere teamleden...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/taakverdeling/

Schooltijden

maandag , dinsdag en donderdag:   08.25 uur - 12.15 uur                                                                   13...

https://www.bsvessem.nl/ouders/schooltijden/

Afspraken

Afspraken zijn nodig om zaken in en rondom school veilig en gestructureerd te laten verlopen. Deze afspraken zijn van toepassing op de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

https://www.bsvessem.nl/ouders/afspraken/

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van veel contact een heel belangrijk uitgangspunt van de school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/communicatie-school-en-ouders/

Dagarrangementen Nummereen (TSO)

Onze school werkt samen met NummerEen Kinderopvang.

https://www.bsvessem.nl/ouders/dagarrangementen-nummereen-tso/

Schoolraad/medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van school. Medezeggenschapsraad (MR) en/of de ouderadviseurs van de SchoolRaad (SR) adviseren de school, gevraagd en ongevraagd.

https://www.bsvessem.nl/ouders/schoolraadmedezeggenschapsraad/

Oudervereniging

De doelstelling van de Oudervereniging. De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verzorgen van deze schoolse activiteiten...

https://www.bsvessem.nl/ouders/oudervereniging/

Bibliotheekpunt Vessem

Sinds enkele jaren hebben de kinderen op school de mogelijkheid om boeken te lenen. De boeken zijn afkomstig van de bibliotheek in Eersel en worden regelmatig gewisseld, zodat er dan weer nieuwe boeken te lenen zijn...

https://www.bsvessem.nl/ouders/bibliotheekpunt-op-school/

Click na school

Click Sport is het naschoolse sport- en beweegprogramma in de Kempen. Heb je zin om alleen of samen met je vriend of vriendin leuke en uitdagende sporten en spellen te doen na schooltijd, geef je dan op voor Click Sport.

https://www.bsvessem.nl/ouders/click-na-school/

Veiligheidsbeleid

Sinds 2015 is de Wet Veiligheid op School van kracht. Daarin staat dat scholen goede en duidelijke afspraken moeten maken over de veiligheid op hun school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/veiligheidsbeleid/

Brabants Verkeersveiligheids Label

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen...

https://www.bsvessem.nl/ouders/brabants-verkeersveiligheids-label/

Aanmelden

De aanmelding van een leerling kan gedurende het hele schooljaar.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/aanmelden/

Informatie groep 1/2

Veel informatie over de gang van zaken op onze school kunt u op deze website vinden. Specifieke informatie over groep 1/2 vindt u op deze pagina.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/informatie-groep-12/

Gevonden in nieuws

WOENSDAGMIDDAG 3 APRIL: 10e EDITIE SCHOOLKORFBALTOERNOOI GEMEENTE EERSEL

Teams van minimaal 4 personen kunnen zich tot 20 maart inschrijven door een e-mail te sturen naar schoolkorfbaleersel@gmail...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/woensdagmiddag-25-april-9e-editie-schoolkorfbaltoernooi-gemeente-eersel/

Save the date: afsluitend concert Art4U en fanfare St. Cecilia

https://www.bsvessem.nl/nieuws/save-the-date-afsluitend-concert-art4u-en-fanfare-st-cecilia/

De Koningsspelen 2019

ONDERBOUW GROEP 2-3:    JONGENS  MEISJES  25 METER SPRINT : 2019  2019: Dries v A 4,9 sec  Schoolrecord 2016:  Sem F 4,63 sec  2019: Kris v O & Noor de L 5,2 sec Schoolrecord 2016:  Fay de B 4,36 sec  KLEINE BAL WERPEN : 2019  2019: Raed A 20,5m SCHOOLRECORD!!  Schoolrecord 2018: Sjors v A 18,3 m  2019: Kris v O 18,1m  SCHOOLRECORD!!  Schoolrecord 2018: Kris v O 13 m  HINDERNISBAAN : 2019  2019: Ties v A 10,23 sec  Schoolrecord 2016: Jelle V 5,70 sec  2019: Indi H 9,29 sec  Schoolrecord 2016: Kiki van H 6,35 sec    MIDDENBOUW GROEP 4-5:    JONGENS  MEISJES  VERSPRINGEN : 2019  2019: Tobi H 3,10m  Schoolrecord 2017: Thomas H 3,30m  2019: Floor R 2,33m  Schoolrecord 2016: Lotte S 3,10m 60 METER SPRINT : 2019  2019: Sem F 10,2 sec  Schoolrecord 2017: Bono van H: 8,78sec...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/de-koningsspelen-2018/

18 APRIL: PAASLOOP BASISSCHOOL ST. LAMBERTUS

Allereerst lopen we voor K4Life Afgelopen 22 maart hebben we afscheid moeten nemen van Karin van Boxtel-Sas, moeder van Benthe uit groep 7...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/18-april-paasloop-basisschool-st-lambertus/

Informatie Koningsspelen vrijdag 12 april 2019

10.15-11.10 uur: Vervolg spelen. 11.15- 11.25 uur: Spel (luchtkussen) tussen leerkrachten en kinderen groep 8...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/informatie-koningsspelen-vrijdag-20-april-2018/

Paasloop 2019

Het grootste gedeelte (€2025,-) van de opbrengst was voor K4life; het doel van dit initiatief is om door samen te werken geld te verzamelen, zodat er geen mensen meer dood gaan aan kanker...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/paasloop-2019/

Eind-CITO groep 8

Nu bleek bij de uitslag dat dit harde werken goed beloond is geworden. Als groep hebben we 537,9 gehaald (het minimum is 514 en het maximum 550)...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/eindcito-groep-8/

Schoolkamp groep 8

Vanochtend zijn ze allemaal weer veilig op school aangekomen en zal er ws. wel wat bijgeslapen moeten worden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolkamp-groep-8/

KIDSRUN EN KIDDYRUN TIJDENS VELDHOVEN 10MILES

De kinderen lopen voor de start van de volwassenen, dus jullie papa’s en mama’s, opa’s en oma’s kunnen jullie gewoon komen aanmoedigen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kidsrun-en-kiddyrun-tijdens-veldhoven-10miles/

Poetsen in groep 1-2-3

Op school zijn ook materialen die we onmogelijk mee naar huis kunnen geven. Daarom zijn we op zoek naar mensen die op vrijdag 28 juni van 8...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/poetsen-in-groep-1-2-3/

Kindersjaggelmarkt op 18 augustus

Als er ouders zijn, die wel tweedehands spullen willen verkopen, kunnen ze een kraam huren incl. dekzeil voor €20,= of een grondplaats voor €4,= per strekkende meter...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kindersjaggelmarkt-op-18-augustus/

Lekker lezen..... ook in de vakantie

Stop vooral zelf niet met lezen! Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/lezen-in-de-zomervakantie/

Muziekvereniging St. Cecilia biedt gratis muziekles aan

https://www.bsvessem.nl/nieuws/muziekvereniging-st-cecilia/

De Blaas- en Percussiebende op school

Heb je meegedaan aan de blaasbende of de percussiebende en wil je na de eindpresentatie lekker verder spelen? Dat kan! In een startersgroep mag je na de zomervakantie op de muziekschool op het door jou gekozen instrument doorgaan met muziek maken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/de-blaas-en-percussiebende-op-school/

De Oudervereniging zoekt hulp

Omdat een aantal leden de maximale periode lid geweest zijn van de Oudervereniging en stopt, zoekt de Oudervereniging ouder, die het leuk vinden om mee te helpen op school...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/de-oudervereniging-zoekt-hulp/

HET EXPRESSIEHUIS

(Groot-)ouder-kind(eren) Workshop op bv. een zaterdagochtend of middag. Aandacht voor elkaar. Kinderen vinden het geweldig om samen te tekenen en voor de volwassene is het een plezier om in de creativiteit van het kind te mogen delen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/het-expressiehuis/

Hoofdluiscontroles

De beste manier van controleren is eigenlijk door het kammen van uw kind. Dit is de beste onderzoeksmethode en de beste behandelmethode...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hoofdluiscontroles/

Welkom!!

We zijn alweer een week bezig en beginnen zo langzamerhand allemaal onze draai te vinden. We hopen dat iedereen snel gewend is en dat iedereen het goed naar zijn/haar zin heeft...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/welkom/

Sterrenstrand KidsRun

Voor alle deelnemers aan de Kidsrun is er een leuke open training op 25 september om 18.15u bij atletiekverenging DES...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/sterrenstrand-kidsrun/

Weekend van het varken

Naast het verstrekken van informatie organiseren we verschillende activiteiten voor jong en oud. We informeren je o...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/weekend-van-het-varken/

Click kleuters

Zijn uw kind en u na het lezen van deze brief en de Click kalender enthousiast geworden om deel te nemen, dan kunt u uw kind inschrijven via de website www...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/click-kleuters/

Kantoorartikelen in de klas

Daarom is de afspraak: De leerlingen krijgen van school een potlood, (indien al van toepassing) een pen, een gum en een puntenslijper...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kantoorartikelen-in-de-klas/

OVERSTEKEN BIJ DE BRIGADIERS

Verder zijn er veel kinderen die op de fiets komen en die na het oversteken (wel netjes bij de brigadiers), de Servatiusstraat op gaan bij de Gouden Leeuw, omdat ze niet willen lopen met de fiets over het schoolplein...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oversteken-bij-de-brigadiers/

Informatie-avonden

Op 4 september is er voor zowel de groepen 1/2/3 als de groepen 6/7/8 van 19.45 uur – 20.00 uur algemene schoolbrede informatie...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/informatie-avonden/

Open Monumentendag 2019

Monumentaal Eersel - een initiatief van Toeristisch Informatiepunt Eersel - springt in op het landelijke thema door de samenwerking met het Kempenmuseum De Acht Zaligheden en Cultuur Centrum De Muzenval op te zoeken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/open-monumentendag-2019/

Schoolreis 2019

Dagindeling onderbouw ( gr. 1 t/m 3) 08.30u:      Iedereen in de klas. Hier wisselen de kinderen hun T-shirt om voor                   een school T-shirt...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolreis-2018/

Saltotoppers

We zoeken beweegtalenten voor de sporten freerunning, schoonspringen, kunstrijden, turnen, BMX-freestyle en trampolinespringen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/saltotoppers/

Jeugdtoneel in Vessem

We repeteren iedere week op donderdagavond van 7 tot 8 uur in D’n Boogerd. We gaan repeteren voor een heel gaaf toneelstuk dat we op gaan voeren in maart...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/jeugdtoneel-in-vessem/

Dyslexie Community

Nog meer nieuws over dyslexie. Yoleo: gratis voor alle jeugdbibliotheek-leden Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te maken! Door te lezen op de website van Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/dyslexie-community/

Digibieblab

In het DigiBiebLab van de Bibliotheek valt van alles te leren, doen en ontdekken. Zo zijn er de LittleBits, waarmee je elektronische circuits en zelfs een eigen robot kunt bouwen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/digibieblab/

Kinderboekenweek "Reis mee"

Bibliotheek Eersel, woensdag 2 oktober, 14.30 – 16.00 uur. Ook zijn er verschillende voorleesuurtjes: op zaterdagochtend 5 oktober en woensdagmiddag 9 oktober...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kinderboekenweek-reis-mee/

Schoolreisje 2019

Al met al kunnen we spreken van een geslaagde dag, mede dankzij de gesmeerde organisatie en de ouders die, de hele dag mee wilden als begeleiding...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolreisje-2018/

Mad Science

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/mad-science/

Leerlingenraad

Deze leerlingen gaan zich bezighouden met alles wat voor school, de klas of bepaalde leerlingen belangrijk is...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/leerlingenraad/

VC VESSEM START MET OUDER- EN PEUTERGYM!

Er is een mogelijkheid om deel te nemen aan 1 gratis proefles. De eerste ouder- en peutergym vindt plaats na de herfstvakantie (op 23 oktober) en betreft de gratis proefles...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/vc-vessem-start-met-ouder-en-peutergym/

Mediatoren

Ook gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. Leerkrachten kunnen leerlingen met een conflict doorsturen naar de mediatoren...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/mediatoren/

KABOUTERS IN HET KABOUTERBOS

Er is veel te beleven in het kabouterbos! En, je kunt lekker spelen in “het Speelbos” (water, zand, hutten bouwen, klimmen enz...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kabouters-in-het-kabouterbos/

De kermis en het kermisuurtje

Er kunnen cadeaubonnen gewonnen worden. De mooiste sleutel uit elke klas wordt beloond. En er is een extra beloning voor de allermooiste van de school! Zorg dat je bij de prijsuitreiking bent op dinsdagavond 8 oktober om 20...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/de-kermis-en-het-kermisuurtje/

Kinderboekenweek: "reis mee"

Elke deelnemer krijgt 3 min. voorleestijd.   Er wordt gelet op;   Duidelijk spreken  Prettig om naar te luisteren  Met regelmaat in het publiek kijken  Je aan de tijd houden (3 minuten)  Tevens hebben de kinderen 17 september tips mee gekregen om op een goede manier voor te lezen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kinderboekenweek-reismee/

De kermis en de kermissleutel

Groep 0   Loïs Groep 1   Maud  Groep 2   Saar  Groep 3   Isabella  Groep 4   Merle  Groep 5   Lone Groep 6   Nova vH  Groep 7   Elise  Groep 8   Ine    Gefeliciteerd allemaal!!!!  We willen jullie namens Jong Nederland heel hartelijk danken voor jullie deelname, en hopen dat jullie volgend jaar ook weer vol enthousiasme deelnemen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/de-kermis-en-de-kermissleutel/

Voorleeswedstrijd 2019

De uitslagen lagen superdicht bij elkaar, maar Viggo heeft met 1 puntje verschil de wedstrijd gewonnen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/voorleeswedstrijd-2019/

Bedankt voor het kermisuurtje!

En als klapper mochten we natuurlijk (voor de 22e keer) op maandagmiddag genieten van het gratis kermisuurtje...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/bedankt-voor-het-kermisuurtje/

Intocht Sinterklaas op 17 november

Om dit feest ook dit jaar weer goed te kunnen laten verlopen komen we vanaf 28/10 t/m 2/11 bij u langs voor een kleine bijdrage...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/intocht-sinterklaas-op-18-november/

EEN DRUKKE, MAAR GEZELLIGE TIJD BREEKT AAN…

Wanneer de Sint weer vertrokken is naar Spanje, gaan we van start met de voorbereidingen voor het naderend kerstfeest...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/een-drukke-maar-gezellige-tijd-breekt-aan/

Nieuws vanuit de bibliotheek

Dyslexiecoach: voor al je vragen en tips in Bibliotheek Eersel  Wat is dyslexie precies? Hoe ga je er als kind mee om? En als ouder? Welke boeken zijn geschikt? Martijn Haneveer, kan al je vragen over dyslexie beantwoorden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/nieuws-vanuit-de-bibliotheek/

Afspraken brigadieren

Hopelijk snapt iedereen dat brigadieren niet zomaar een activiteit is, maar dat je als verkeersbrigadier de verantwoordelijkheid hebt om mensen veilig over te laten steken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/afspraken-brigadieren/

Nieuwe conciërge stelt zich voor

Vorig jaar september ben ik als conciërge op basisschool “De Disselboom” in Wintelre begonnen, waarna ik in oktober ook gevraagd werd om tijdelijk op de “Lambertusschool” in Vessem te komen werken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/nieuwe-concirge/

Peutermoment: knutselen

Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.   Alle peuters uit Vessem zijn welkom!  De activiteit vindt plaats op school (ingang via speelplaats)...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/peutermoment/

Hulpouders gezocht voor het versieren van de school

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hulpouders-gezocht-voor-versieren-sint/

Kinderoptocht

Natuurlijk zijn er de wisselbekers van De Johnny’s, die weer te winnen zijn. 1 voor de groepen en 1 voor de individuele deelnames...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kinderoptocht/

Sinterklaas op school

We kunnen ons voorstellen, dat het als een teleurstelling voelt wanneer uw kind heel veel werk heeft gestoken in een surprise voor een ander en dit niet terugkrijgt...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/sinterklaas-op-school/

Voorstellen stagiaires

Hoi,  Ik ben Julia. Ik ben 18 jaar oud en studeer pedagogiek op de Fontys in Eindhoven.  Mijn hobby's zijn korfballen en ik speel saxofoon...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/voorstellen-stagiaires/

Oudergesprekken groep 1 t/m 7 week 48

Graag invullen vóór 20 november, zodat er evt. schematechnisch nog aanpassingen gedaan kunnen worden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken-groepen-1-tm-7-via-ouderportaal/

Bekendmaking Prins en Prinses Carnaval

De jury was erg positief, maar het publiek mag natuurlijk stemmen bij “Vessems Got Talent”. Aan het einde verzamelden de presentatoren de deelnemers bij elkaar en deelden nummers uit...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/bekendmaking-prins-en-prinses-carnaval/

Oudergesprekken

Vanaf vanmiddag is op het Ouderportaal de voorbereiding voor het Oudergesprek opengesteld. Wij vragen u deze rapportage als voorbereiding op het oudergesprek goed door te lezen, zodat de gesprekstijd besteed kan worden aan het bespreken van deze bevindingen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken/

Informatie vanuit de bibliotheek

Sinterklaas en kerst voorlezen   Zin in een leuk, spannend of grappig verhaal? Kom naar het Sinterklaas voorlezen op woensdagmiddag 4 december of naar het kerstvoorlezen op 18 december...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/informatie-vanuit-de-bibliotheek/

Sinterklaas op school op 5 december

Voor het knutselwerk is het de bedoeling dat er met restmateriaal etc. gewerkt wordt (mag dus NIET van de 3 euro) De 3 euro mag worden gebruikt voor iets lekkers, maar zeker ook voor één of enkele leuke cadeautjes, daarbij denkende aan wat de ontvanger leuk zal vinden natuurlijk...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/sinterklaas-op-school-op-5-december/

Reflectionday

Deze week hebben alle leerlingen van onze school een presentatie gehad over Zichtbaarheid in het verkeer en zijn er veiligheidshesjes uitgereikt aan de leerlingen van groep 4 t/m 8...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/reflectionday-2019/

BEVINDINGEN INSPECTIEONDERZOEK NAJAAR 2019

In het eindrapport is de inspectie zeer lovend over de professionele kwaliteitscultuur van de Stichting...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/bevindingen-inspectieonderzoek-najaar-2019/

Sinterklaas

De kinderen van groep 6 t/m 8 hadden weer uitgebreid geknutseld op een surprise voor een ander en er waren mooie gedichten bij gemaakt...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/sinterklaas/

Kerstmarkt 2019

Nog wat info en tips op een rijtje:  De kinderen mogen zelf vooraf samen met de groepsleerkracht 1 werkstuk van zichzelf reserveren...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kerstmarkt-2019/

Reflectionday

Fotografeer al die leerlingen met hun hesjes en stuur de foto’s op naar info@reflectionday.nl en naar ons (lambertus@veldvest...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/reflectionday-lambertus/

DE KERSTSTAL EN EEN GROTE KERSTBOOM!

Dan lopen we onder begeleiding van de fanfare naar het Molenplein voor de opening van de kerststal rond 19:00 uur...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/de-kerststal-en-een-grote-kerstboom/

Hoofdluiscontrole na de Kerstvakantie

De beste manier is eigenlijk door het kammen van uw kind. Dit is de beste onderzoeksmethode en de beste behandelmethode...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hoofdluiscontrole-na-de-kerstvakantie/

Kerstontbijt

En natuurlijk zullen de kerstwensen, die elk kind voor een ander in de kerstboom heeft gehangen, open gemaakt en voorgelezen worden aan elkaar...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kerstontbijt-19/

Kerstmarkt

Wij willen iedereen bedanken, die geholpen heeft in de groepen met het bedenken en het maken van de verkoopwaar...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kerstmarkt/

Peutergym op woensdag 22 januari

Basisschool St Lambertus organiseert samen met Nummereen op deze woensdag de bewegingsactiviteit. Deze activiteit wordt begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerker op BS St Lambertus...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/peuter-activiteit/

OPBRENGST KERSTMARKT VOOR KIKA

Uiteindelijk werd de opbrengst van de Kerstmarkt bekend gemaakt en daar mogen we als kleine school trots op zijn...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/het-goede-doel-kika/

Kinderuniversiteit Tilburg

Het thema van 12 februari is ‘Samen slim’ door professor Stephan Hollander.  Twee weten meer dan één, wordt er wel gezegd, maar is dat altijd het geval? Wanneer is het beter een groepsbeslissing te nemen? Professor, econoom Stephan Hollander neemt de kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kinderuniversiteit-tilburg/

VOORLEESEXPRESS ZOEKT VRIJWILLIGERS

Gezocht: voorleesvrijwilligers We zijn op zoek naar voorleesvrijwilligers in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Valkenswaard...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/voorleesexpress-zoekt-vrijwilligers/

NATIONALE VOORLEESDAGEN 22 JANUARI T/M 1 FEBRUARI 2020

DANSEN EN BEWEGEN MET MOPPEREEND   Als je niemand hebt om mee te spelen dan ga je toch naar je dierenvriend­jes? Samen met deze vriendjes ga je plezier maken, dansen en bewegen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/nationale-voorleesdagen-22-januari-tm-1-februari-2020/

INLOOP- EN INSCHRIJFMOMENT VOOR BASISSCHOOL, PEUTER- EN KINDEROPVANG

Mocht u 29 januari verhinderd zijn, dan kunt u het inschrijfformulier ook per mail opvragen en dan zo spoedig mogelijk ingevuld op school afgeven...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/inloop-en-inschrijfmoment-voor-basisschool-peuter-en-kinderopvang-woensdag-30-januari-1600-uur-1730-uur/

PANNENKOEKENBAKKERS GEZOCHT VOOR VRIJDAG 21 FEBRUARI

Alle pannenkoekenbakkers krijgen op vrijdagochtend 21 februari van de Oudervereniging alle ingrediënten en een recept voor het bakken van pannenkoeken mee naar huis...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/pannenkoekenbakkers-gezocht-voor-vrijdag-9-februari/

JEUGDZITTINGSMORGEN 2020

Voor de goede gang van zaken heeft de volledige commissie de volgende regels opgesteld t.a.v. de optredens:  Iedereen die zich inschrijft mag meedoen, tenzij er dubbele acts zijn...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/jeugdzittingsmorgen-2020/

Staking op 30 en 31 januari

De inzet van de actie is een structurele verhoging van het salaris, meer personeel en vermindering van de werkdruk...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/staking-op-30-en-31-december/

Kempen Kidsrun

Voor iedereen die de Kidsrun in Hapert nog niet kennen.  Kidsrun is een hardloop wedstijd voor kinderen in de leeftijd tot 13 jaar...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kempen-kidsrun/

Lezing Tischa Neve: leuker en makkelijker opvioeden

In deze lezing krijg je die volop! Een avond vol eyeopeners, voorbeelden en veel praktische tips die je direct in de praktijk kunt brengen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/lezing-tischa-neve-leuker-en-makkelijker-opvioeden/

Nieuws van Nummereen

Ook hebben we bezoek gekregen van de kleuters, die ook kaartjes op de post kwamen doen in onze brievenbus...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/nummereen-feestweek/

Kom bij de Oudervereniging

Binnen de OV werken we met commissies en die zijn elk verantwoordelijk voor één van de activiteiten, denk aan kerst, pasen, schoolreis, sinterklaas, brigadieren, luizen pluizen, sportdag...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kom-bij-de-oudervereniging/

Hulpouders gezocht voor Sportdag

Als je je aangemeld hebt, ontvang je een bevestiging en voor 7 april een brief over wat er van je verwacht wordt deze dag...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hulpouders-gezocht-voor-koningsspelensportdag/

HET VOEDSELBOS EN DORPSMOESTUIN

Vooraf hebben de organisatoren (o.a. de dorpsraad, Brabants Landschap, boswachters) uitleg aan de kinderen gegeven over het idee van een duurzame omgeving en een robuust Beekdal en wat hun taak deze middag was...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/voedselbos-vessem-11-februari/

Sneeuwwatje en de 7 erge

In deze voorstelling maak je kennis met onze jeugdspelers in de rollen van Sneeuwwatje, de prinses en de zeven 'Erge' (de één nog erger dan de ander...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/sneeuwwatje-en-de-7-erge/

BEDPLASSEN, DAAR WIL JE TOCH VANAF! INFORMATIEAVOND GGD

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/bedplassen-daar-wil-je-toch-vanaf-informatieavond-ggd/

ROTS&WATER TRAINING

Fysieke oefeningen, spel en zelfverdedigingsvormen worden afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/rotswater-training/

Jeugdzittingsochtend in de Gouden Koekenpan

Het programma van dit jaar ziet er verder als volgt uit:   8.30 uur  Kinderen in de klas  8...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/jeugdzittingsochtend-in-de-gouden-koekenpan/

Kind en scheiding

Wat houdt het project Kind & Scheiding in?  Het project Kind & Scheiding omvat onderdelen:  Uitgebreide informatieve website  Op de website www...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kind-en-scheiding/

ATB VESSEM KIDS TOER 2020

Wil je meedoen?  Als je mee wil doen vul je op de eerste plaats het formulier even in op www.atbvessem...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/atb-vessem-kids-toer-2020/

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK: LETTERJUNGLE

Bij het Letterspel gaan de kinderen zelf op zoek naar de letters van het woord Letterjungle en kunnen deze aanklikken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/tip-van-de-bibliotheek-letterjungle/

Corona en hygiëne

Wellicht zijn er gezinnen op vakantie geweest. Op de site van de rijksoverheid staan de algemene adviezen hoe te handelen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/corona-en-hygine/

Communicatie-app Parro

Wij willen u vragen om de privacygegevens van uw kind(eren) te controleren in de Parro-app. U heeft vanaf het moment van activeren van het account tot 7 maart de mogelijkheid om de privacy-voorkeuren eventueel aan te passen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/communicatie-app-parro/

Oudertevredenheidspeiling 2020

Ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 en personeel vullen een anonieme vragenlijst is.   Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening en hopen dus dar u de moeite wil nemen de Oudertevredenheidspeiling in te vullen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudertevredenheidspeiling-2020/

GEZOCHT: OUDERS VOOR DE GMR VAN VELDVEST

Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te voldoen aan de profielschets?  Meld u zich dan aan voor de GMR!  Dit kunt u doen door voor 1 april 2020 een mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen naar gmr@veldvest...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/gezocht-ouders-voor-de-gmr-van-veldvest/

Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/week-van-de-lentekriebels1/

Vessem Schoon

Nu is dit natuurlijk niet alleen een taak van kinderen. Ook volwassenen hebben hier een taak in. Wij nodigen papa’s, mama’s, ooms, tantes, oma’s en opa’s dan ook van harte uit om op maandag 16 maart van 14...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/vessemschoon/

oudergesprekken groep 1 t/m 7 12 maart

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken-maart/

Corona

De school krijgt iedere dag veel vragen via de mail. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren en uw vragen te beantwoorden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/corona-scholen-dicht/

BERENJACHT IN VESSEM

Dus doen jullie mee? Zet een knuffel achter je raam en/of ga op pad om op jacht te gaan naar beren!  Overgewaaid uit Australië is het spel gebaseerd op het populaire prentenboek “We gaan op berenjacht”, dat al in 1995 werd geschreven door Michael Rosen en Helen Oxenbury (https://youtu...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/berenjacht-in-vessem/

CENTRALE EINDTOETS EN SCHOOLADVIES

Hoe wordt nu bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?  Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/centrale-eindtoets-en-schooladvies/

Update "Corona"-update

Omdat we ons kunnen voorstellen dat de kinderen hun klasgenootjes zullen missen, zoeken we ondertussen ook naar manieren waarop (bel)contact gelegd kan worden in groepsverband...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/update-corona-update/

Kind & scheiding

Wat houdt het project Kind & Scheiding in? Het project Kind & Scheiding omvat onderdelen: Uitgebreide informatieve website Op de website ouders als  kinderen en hun netwerk (waaronder u?) informatie vinden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kind-scheiding/

Bibliotheek

Hoe werkt de ThuisBieb? De e-books staan in de speciale ThuisBieb-app. De ThuisBieb-app voor iOS is nu beschikbaar in de AppStore...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/bibliotheek/

KORFBAL-VRIENDINNENTRAINING GROEP 1-2-3

Er zijn geen kosten aan verbonden. Door de RIVM maatregelen mogen ouders helaas niet op het veld. (Vanaf de parkeerplaats kun je evt...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/korfbal-vriendinnentraining-groep-1-2-3/

BRIGADIEREN SCHOOLJAAR 2020-2021

Het is belangrijk, dat ouders of andere vrijwilligers zich aanmelden om het komende schooljaar te brigadieren voor de veiligheid van onze kinderen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/brigadieren-schooljaar-2020-2021/

SCHOOLFOTOGRAAF OP 26 EN 28 MEI

Omdat er dit jaar weer gewerkt wordt met een witte achtergrond is het niet aan te raden om witte of zwarte kleding aan te doen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolfotograaf-op-26-en-28-mei/

WE ZIJN WEER BEGONNEN

Binnen de school zijn er looprichtingen gemaakt en er is veel zeep, omdat we heel veel onze handen wassen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/we-zijn-weer-begonnen/

PROEFTRAININGEN VOLLEYBAL VC VESSEM

Helaas kunnen we momenteel niet in onze zaal trainen in verband met de Corona-regels.  De trainingen vinden daarom plaats op sportpark de Lille...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/proeftrainingen-volleybal-vc-vessem/

Click mei 2020

LET OP: Wanneer je niet ingeschreven bent mag je helaas niet deelnemen aan onze Clickactiviteiten i.v...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/click-mei-2020/

Thuisblijfregels

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/thuisblijfregels/

Richtlijnen RIVM inzake verkoudheid bij kinderen

• De school kan met de GGD overleggen via het nummer 088 0031 333. In het bijzonder wanneer er drie of meer kinderen in een groep ongebruikelijke klachten hebben...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/richtlijnen-rivm-inzake-verkoudheid-bij-kinderen/

Schoolfotograaf

Mocht u de code kwijt zijn geraakt, kunt u tot het einde van dit jaar, de code opvragen bij Véronique Ramselaar (v...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolfotograaf/

TYPECURSUS TYPETUIN

Startdatum: dinsdag 29 september 2020 Lestijd: 17:00 tot 18:00 uur Leslocatie: BS St...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/typecursus-typetuin/

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

Vanaf vrijdag 26 juni is op het Ouderportaal de voorbereiding voor het overgangsgesprek opengesteld. Wij vragen u deze rapportage als voorbereiding op het oudergesprek goed door te lezen, zodat de gesprekstijd besteed kan worden aan het samen bespreken van deze bevindingen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/overgangsgesprekken-gr-1-tm-7/

Nieuws van de bibilotheek

Online Tutorials: creatief en leerzaam de zomer door Ken je het DigiBiebLab van Bibliotheek De Kempen al? Hier leren kinderen middels workshops werken aan digitale vaardigheden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/bieb-op-school-en-de-zomervakantie/

LEDEN VOOR DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) GEZOCHT!

Aangezien alleen ouders in de SR/MR kunnen die kinderen op de basisschool hebben, is er sprake van een natuurlijke doorstroming...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/leden-voor-de-medezeggenschapsraad-mr-gezocht/

Klaar voor de brugklas

Door middel van verschillende oefeningen en gespreksvormen krijgen de kinderen handvatten om om te gaan met vragen als; Hoe presenteer ik mijzelf in een nieuwe groep en hoe maak ik nieuwe vrienden? Hoe geef ik mijn grenzen aan en kan ik voor mijzelf opkomen? Hoe ga ik om met groepsdruk? Aan het einde van de training voelen de kinderen zich zelfverzekerder om hun eigen weg te vinden op de middelbare school...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/klaar-voor-de-brugklas/

Ongeoorloofd schoolverzuim rondom schoolvakanties

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:   Familiebezoek in het buitenland; omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; kroonjaren; sabbatical; wereldreis/verre reis...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/ongeoorloofd-schoolverzuim-rondom-schoolvakanties/

WIE KOMT DE STUURGROEP DVS VERSTERKEN?

Dus draagt u graag bij aan… Sociale competentie? Democratisch burgerschap? Een vreedzaam Vessem? Voor meer informatie over deze stuurgroep kunt u terecht bij: Cateleine Berkel, Ellen van Aaken, Mara Geraerts, Jessie van Herk...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/wie-komt-de-stuurgroep-dvs-versterken/

SCHOOLTIJDEN START SCHOOLJAAR 2020-2021

Dit houdt concreet het volgende in: - op alle dagen van de week start de lesdag om 8.25 uur (voorheen 8...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schooltijden-start-schooljaar-2020-2021/

JEUGDKRAKERCOMPETITIE

Het was gelukkig een goed teken, want we hadden deze halve finale gewonnen. Toen mochten we door naar de finale...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/jeugdkrakercompetitie/

Volgende week laatste schooldag

Afscheid van de leerlingen van groep 8, die na de vakantie naar de middelbare school gaan, nemen we op woensdag 8 juli...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/volgende-week-laatste-schoolweek/

Vakantie-opdracht wisseluurtje

https://www.bsvessem.nl/nieuws/vakantie-opdracht/

Bye Bye

Dag ouders: Fam. de Beijer - fam. van Boxtel - fam. Das - fam. Guth - fam. van der Heijden - fam. van den Heuvel - fam...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/bye-bye/

Gevonden in agenda

Informatie-avond cluster 6/7/8

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-08-29

Informatie-avond cluster 1/2/3

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-09-04

Kermisuurtje van 14.30-15.30u

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-10-07

Groep 8: Ik op het Sondervick

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-10-08

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-10-09

Afsluiting Kinderboekenweek - Voorleeswedstrijd

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-10-10

Jaarvergadering Oudervereniging

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-10-31

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-11-05

Groep 8: Talentendag Rythovius

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-11-08

Onthulling Prins en Prinses Carnaval

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-11-11

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-11-25

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-11-28

Kerstactiviteit: kerstmarkt 18-19u

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-12-18

Aanmelden nieuwe leerlingen 16.00u-17.30u

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-01-29

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-02-18

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-03-09

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-04-09

Bevrijdingsdag (Nationale vrije dag)

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-05-05

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-06-26

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-06-29

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-07-02

Laatste schooldag gr 8 en afscheid gr 8 (en evt. anderen)

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-07-08