Gevonden in Pagina's

Basisschool St. Lambertus

Basisschool St. Lambertus biedt handvatten voor de toekomst. Wij leren het kind om deel te nemen aan de wereld om hem heen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/

Groepen

Onze school heeft momenteel 6 groepen: groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 6, groep 7 en groep 8. Elke groep heeft vaste leerkrachten en enkele groepen hebben extra ondersteuning gedurende enkele dagdelen...

https://www.bsvessem.nl/groepen/

Ouders

We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich “thuis” voelen op onze school. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet daartoe een positieve bijdrage leveren.

https://www.bsvessem.nl/ouders/

Nieuwe ouders

Wij heten u welkom op onze mooie school in Vessem

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/

Home

Begeleiding bij de ontwikkeling tot persoonlijkheid

https://www.bsvessem.nl/

Vakanties/vrije dagen

Zomervakantie 13-07-20 t/m 21-08-20 Herfstvakantie 19-10-20 t/m 25-10-20 Kerstvakantie 21-12-20 t/m 03-01-21 Voorjaarsvakantie 15-02-21 t/m 21-02-21 2e Paasdag 05-04-21 Koningsdag 27-04-21 Meivakantie 03-05-21 t/m 16-05-21 Bevrijdingsdag 05-05-21 Hemelvaartsweekend 13-05-21 t/m 14-05-21 2e Pinksterdag 24-05-21 Zomervakantie 26-07-21 t/m 05-09-21

https://www.bsvessem.nl/agenda/vakantiesvrije-dagen/

Verlofregeling

De leerplicht is in Nederland strak geregeld. De wet geeft precies aan hoeveel jaren en hoeveel uren per jaar kinderen naar school moeten...

https://www.bsvessem.nl/agenda/verlofregeling/

Lambertus Nieuwsbrief

Elke week maken we een digitale nieuwsbrief. Hierin leest u over belangrijke data en mededelingen, onze projecten, excursies, ontwikkelingen binnen ons team en allerlei andere zaken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/nieuwsbrief/

Missie & Visie

Onze school gaat uit van een duidelijke koers. Deze geven we aan in onze visie en missie. In de missie is beschreven wat de bestaansreden van basisschool Sint Lambertus is en worden de kernwaarden beschreven van waaruit het team wil werken...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/missie-visie/

Onderwijs: zo doen wij dat

De St. Lambertusschool is een gezellige, eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs in een prachtige omgeving...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/onderwijs-zo-doen-wij-dat/

Kwaliteit

Op een aantal manieren werkt onze school voortdurend aan kwaliteitsverbetering:

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/kwaliteit/

Ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/ondersteuning/

Team

Het team van de school is een professioneel team met deskundige leerkrachten, die zich (met elkaar) elke dag weer buigen over de vraag: wat heeft dit kind nodig? Samenwerken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen zijn belangrijke kenmerken van ons team.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/team/

Taakverdeling

Alle buitenschoolse activiteiten vragen natuurlijk veel organisatie. Dit wordt gedaan door de Oudervereniging met de hulp van één of meerdere teamleden...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/taakverdeling/

Schooltijden

Van 9 november 2020 t/m het einde van schooljaar 2020/2021 is er een continurooster i.v.m. het Coronabeleid en de continuïteit van het onderwijs: maandag, dinsdag en donderdag:   8...

https://www.bsvessem.nl/ouders/schooltijden/

Afspraken

Afspraken zijn nodig om zaken in en rondom school veilig en gestructureerd te laten verlopen. Deze afspraken zijn van toepassing op de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

https://www.bsvessem.nl/ouders/afspraken/

Parro-app

Communiceren met u, via de mail en de nieuwsbrief, doen we inmiddels al jaren. Dit schooljaar komt daar een nieuwe vorm van communicatie bij: een app genaamd Parro...

https://www.bsvessem.nl/ouders/parro-app/

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van veel contact een heel belangrijk uitgangspunt van de school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/communicatie-school-en-ouders/

Dagarrangementen Nummereen (TSO)

Onze school werkt samen met NummerEen Kinderopvang.

https://www.bsvessem.nl/ouders/dagarrangementen-nummereen-tso/

Schoolraad/medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van school. De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de school, gevraagd en ongevraagd...

https://www.bsvessem.nl/ouders/schoolraadmedezeggenschapsraad/

Oudervereniging

De doelstelling van de Oudervereniging. De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verzorgen van deze schoolse activiteiten...

https://www.bsvessem.nl/ouders/oudervereniging/

Bibliotheekpunt Vessem

Sinds enkele jaren hebben de kinderen op school de mogelijkheid om boeken te lenen. De boeken zijn afkomstig van de bibliotheek in Eersel en worden regelmatig gewisseld, zodat er dan weer nieuwe boeken te lenen zijn...

https://www.bsvessem.nl/ouders/bibliotheekpunt-op-school/

Click na school

Click Sport is het naschoolse sport- en beweegprogramma in de Kempen. Heb je zin om alleen of samen met je vriend of vriendin leuke en uitdagende sporten en spellen te doen na schooltijd, geef je dan op voor Click Sport.

https://www.bsvessem.nl/ouders/click-na-school/

Veiligheidsbeleid

Sinds 2015 is de Wet Veiligheid op School van kracht. Daarin staat dat scholen goede en duidelijke afspraken moeten maken over de veiligheid op hun school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/veiligheidsbeleid/

Vertrouwenspersonen

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind...

https://www.bsvessem.nl/ouders/vertrouwenspersonen/

Brabants Verkeersveiligheids Label

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen...

https://www.bsvessem.nl/ouders/brabants-verkeersveiligheids-label/

Aanmelden

U kunt zich in januari 2021 aanmelden voor een kennismakingsgesprek op onze basisschool

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/aanmelden/

Informatie groep 1/2

Veel informatie over de gang van zaken op onze school kunt u op deze website vinden. Specifieke informatie over groep 1/2 vindt u op deze pagina.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/informatie-groep-12/

Gevonden in nieuws

Kangoeroewedstrijd

Het is voor de kinderen een mooie ervaring om eens op een andere manier met rekenen bezig te zijn. Om zich op deze wedstrijd voor te bereiden kunnen ze oefenen via deze site: http://www...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kangoeroewedstrijd2019/

Mondkapje op schoolplein

Het protocol schrijft voor dat bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen door de volwassenen een mondkapje gedragen wordt...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/mondkapje-op-schoolplein/

Jeugdgezondheidszorg

Gezond (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder ga je voor het beste voor je kind, zodat het kan opgroeien in een gezonde en stimulerende omgeving...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/jeugdgezondheidszorg/

BIBLIOTHEEK

Tip van de bieb: samen lezen maakt lezen veel leuker! Samen een boek lezen maakt lezen voor je kind veel leuker...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/tip-van-de-bibliotheek/

RICHTLIJNEN RIVM NEUSVERKOUDHEID BASISSCHOOL

Wanneer moeten kinderen met klachten thuisblijven? Kinderen van 4 t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of andere klachten passend bij COVID-19  Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/richtlijnen-rivm-neusverkoudheid-basisschool/

Landelijke Opschoondag

Vorig jaar ging de landelijke Opschoondag niet door, omdat we allemaal in de eerste lockdown zaten. Dit jaar ziet de Landelijke Opschoondag op 20 maart er ook anders uit...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/landelijke-opschoondag21/

Week van de Lentekriebels: 15 t/m 19 maart

De seksuele ontwikkeling van kinderen begint al op hele jonge leeftijd. In elke leeftijdsfase verandert het gedrag van kinderen en willen kinderen andere dingen weten...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/week-van-de-lentekriebels1/

Corona op school

Wanneer in het cluster van uw kind iemand positief is getest op COVID-19 zal,  conform de voorschriften van het RIVM alle leerlingen en leerkracht van dat cluster per direct in thuisquarantaine...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/corona-op-school/

Oudergesprekken groep 1 t/m 7

Voor de groepen 6 en 7 (en evt. groep 8) spreken we graag met de ouders en de kinderen. Het is dus fijn als de kinderen aansluiten bij het gesprek...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken-via-het-ouderportaal/

Rapport 2 - CITO

Omdat door de lockdown vertraging is ontstaan in de afnemen van de CITO-toetsen, zijn nog niet alle CITO-toetsen afgenomen en hebben we ook nog niet alle uitslagen om het rapport vandaag mee te geven aan de leerlingen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/rapport-2-cito/

Gevonden in agenda

Kermisuurtje van 14.00-15.00u (zonder ouders)

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-05

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-07

Groep 8: Ik op het Sondervick

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-13

Afsluiting Kinderboekenweek - Voorleeswedstrijd

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-15

Groep 8: Talentendag Rythovius

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-16

Onthulling Prins en Prinses Carnaval

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-11-11

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-11-16

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-11-30

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-12-03

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-03-02

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 facultatief

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-03-08

Oudergesprekken groep 1 t/m 7 facultatief

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-03-11

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-04-28

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-12

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-15

Studiedag - kinderen zijn vrij!

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-23