Gevonden in Pagina's

Home

Op basisschool Lambertus ”werken we” aan onderwijs om onze leerlingen vol vertrouwen de toekomst in te laten gaan...

https://www.bsvessem.nl/

BS Lambertus

Het kerkdorp Vessem valt onder de gemeente Eersel. Basisschool Lambertus is de enige school in Vessem en het schooljaar 2021-2022 starten wij met 124 kinderen verdeeld over 7 klassen in een onderbouw- en een bovenbouw -cluster Basisschool Lambertus heeft ruime en lichte lokalen met brede gangen die ook gebruikt worden als werkplek...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/

Nieuwsbrief

Via Parro kunt u elke week lezen wat er in de groep is gebeurd. In de nieuwsbrief leest u over belangrijke data en mededelingen, projecten, ontwikkelingen binnen ons team en onze school...

https://www.bsvessem.nl/nieuwsbrief/

Praktisch

Alle praktische zaken worden hier weergegeven.

https://www.bsvessem.nl/praktisch/

Ouders

We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich “thuis” voelen op onze school. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet daartoe een positieve bijdrage leveren.

https://www.bsvessem.nl/ouders/

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door het inschrijfformulier (te verkrijgen via lambertus@veldvest.nl) in te vullen, dat u (wanneer u nog geen kind op onze school heeft) ontvangen hebt na een gesprek met de locatieleider/leerkracht groep 1...

https://www.bsvessem.nl/aanmelden/

Wie was Lambertus?

Onze school draagt de naam van de heilige Lambertus (638-705). Lambertus was de patroonheilige van de textielarbeiders en daarmee de beschermheer van het kunst en creativiteit...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/lambertus/

Missie en visie

De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/missie-visie/

Onderwijs

Op basisschool Lambertus werken we aan onderwijs om onze leerlingen vol vertrouwen de toekomst in te laten gaan...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/onderwijs/

Kwaliteit

Op Basisschool Lambertus werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/kwaliteit/

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/ondersteuning/

Team

Het team van de school is een professioneel team met deskundige leerkrachten, die zich (met elkaar) elke dag weer buigen over de vraag: wat heeft dit kind nodig? Samenwerken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen zijn belangrijke kenmerken van ons team.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/team/

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van veel contact een heel belangrijk uitgangspunt van de school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/communicatie-school-en-ouders/

Schoolraad/medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van school. De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de school, gevraagd en ongevraagd...

https://www.bsvessem.nl/ouders/schoolraadmedezeggenschapsraad/

Oudervereniging

De doelstelling van de Oudervereniging. De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verzorgen van deze schoolse activiteiten...

https://www.bsvessem.nl/ouders/oudervereniging/

Jaarkalender

De jaarkalender is een link naar een outlook-kalender speciaal voor ouders.Wanneer er data veranderen, worden die ook automatisch aangepast in deze agenda...

https://www.bsvessem.nl/praktisch/jaarkalender/

Vakanties/vrije dagen

Zomervakantie17-07-23 t/m 25-08-23Herfstvakantie16-10-23 t/m 20-10-23Kerstvakantie25-12-23 t/m 05-01-24Voorjaarsvakantie12-02-24 t/m 16-02-242e Paasdag01-04-24Meivakantie22-04-24 t/m 03-05-24Hemelvaartsweekend09-05-24 t/m 10-05-242e Pinksterdag20-05-24Zomervakantie08-07-24 t/m 16-08-24

https://www.bsvessem.nl/praktisch/vakantiesvrije-dagen/

Schooltijden

We werken met een continurooster. De kinderen lunchen op school. Ze nemen zelf eten en drinken mee. In de ochtend is er een kleine pauze waarin de kinderen fruit mogen eten...

https://www.bsvessem.nl/praktisch/schooltijden/

Afspraken

Afspraken zijn nodig om zaken in en rondom school veilig en gestructureerd te laten verlopen. Deze afspraken zijn van toepassing op de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

https://www.bsvessem.nl/praktisch/afspraken/

Parro-app

Wij maken op onze school gebruik van de app Parro.

https://www.bsvessem.nl/praktisch/parro-app/

Verlofregeling

De leerplicht is in Nederland strak geregeld. De wet geeft precies aan hoeveel jaren en hoeveel uren per jaar kinderen naar school moeten...

https://www.bsvessem.nl/praktisch/verlofregeling/

Vertrouwenspersonen

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind...

https://www.bsvessem.nl/praktisch/vertrouwenspersonen/

Veiligheidsbeleid

Het is voor scholen verplicht om goede en duidelijke afspraken moeten maken over de veiligheid op school...

https://www.bsvessem.nl/praktisch/veiligheidsbeleid/

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden...

https://www.bsvessem.nl/praktisch/rookvrij-schoolterrein/

Samenwerking met Nummereen

Onze school werkt samen met NummerEen Kinderopvang.

https://www.bsvessem.nl/samenwerking/dagarrangementen-nummereen-tso/

Bibliotheekpunt Vessem

We zijn de trotse bezitters van een Bibliotheek op school. Met de Bibliotheek op school werken we samen met Bibliotheek De Kempen aan het versterken van leesplezier en digitale geletterdheid...

https://www.bsvessem.nl/samenwerking/bibliotheekpunt-op-school/

Brabants Verkeersveiligheids Label

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen...

https://www.bsvessem.nl/samenwerking/brabants-verkeersveiligheids-label/

Gevonden in nieuws

Verkoop 2ehands kinderspeelgoed

Het is wel de bedoeling dat je alleen speelgoed verkoopt en geen huisraad van de ouders. In de tuin op het gras kun je dan je speelgoed verkopen...

verkoop-2ehands-kinderspeelgoed/

Lezen in de zomervakantie

De reis begint met een zeer gevaarlijk boek. Fenna leest het verhaal voor, dus zet het filmpje aan en luister!Meral en Jop zijn met een zeer gevaarlijk boek begonnen aan een spannend avontuur...

lezen-in-de-zomervakantie1/

Inloopspreekuur Leesmediaconsulente

Hoe kan ik mijn kind motiveren meer te lezen en welk boek is geschikt voor mijn kind? Wat zijn geschikte boeken voor mijn kind met dyslexie? Wat doe ik wanneer lezen té makkelijk of juist lastig is voor mijn kind? Hoe help ik mijn kind bij het zoeken naar juiste en veilige informatie voor een werkstuk of spreekbeurt? Deze, of andere vragen, kun je stellen tijdens het inloopuur...

inloopspreekuur-leesmediaconsulente/

Studiedagen schooljaar 2023-2024

Hieronder staan alvast de studiedagen voor volgend schooljaar. Ze zijn net als de vakanties en andere vrije dagen te vinden op de website van school (https://www...

studiedagen-schooljaar-2020-2021/

Uitnodiging inloop halfuurtje

uitnodiging-inloop-halfuurtje/

Dank u wel

BEDANKT VOOR: het brigadieren - voor de Schoolraad/medezeggenschapsraad - de Oudervereniging - de bibliotheek - voor bijzondere activiteiten zoals Sinterklaas – Kerstmis – Carnaval – Pasen – sportdag – schoolreis – en nog veeeeeel meer……...

dank-u-wel/

Bye Bye

Dag kinderen van groep 8: Sjors, Isis, Kayligh, Ties, Dennis, Daan, Isa, Anne, Olaf en Lone. Het ga jullie goed op het voortgezet onderwijs...

bye-bye/

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar

Volgende week sluiten we dit schooljaar af en gaan we genieten van een welverdiende vakantie, waarin we de batterijen weer langzaam gaan opladen voor het nieuwe schooljaar dat op maandag 28 augustus weer gaat beginnen...

de-laatste-weekbert-van-dit-schooljaar/