Gevonden in Pagina's

Basisschool St. Lambertus

Basisschool St. Lambertus biedt handvatten voor de toekomst. Wij leren het kind om deel te nemen aan de wereld om hem heen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/

Groepen

Onze school heeft momenteel 6 groepen: groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 6, groep 7 en groep 8. Elke groep heeft vaste leerkrachten en enkele groepen hebben extra ondersteuning gedurende enkele dagdelen...

https://www.bsvessem.nl/groepen/

Ouders

We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich “thuis” voelen op onze school. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet daartoe een positieve bijdrage leveren.

https://www.bsvessem.nl/ouders/

Nieuwe ouders

Wij heten u welkom op onze mooie school in Vessem

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/

Home

Begeleiding bij de ontwikkeling tot persoonlijkheid

https://www.bsvessem.nl/

Vakanties/vrije dagen

Zomervakantie                                      13-07-2020 t/m 23-09-2020

https://www.bsvessem.nl/agenda/vakantiesvrije-dagen/

Verlofregeling

De leerplicht is in Nederland strak geregeld. De wet geeft precies aan hoeveel jaren en hoeveel uren per jaar kinderen naar school moeten...

https://www.bsvessem.nl/agenda/verlofregeling/

Lambertus Nieuwsbrief

Elke week maken we een digitale nieuwsbrief. Hierin leest u over belangrijke data en mededelingen, onze projecten, excursies, ontwikkelingen binnen ons team en allerlei andere zaken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/weekbert/

Missie & Visie

Onze school gaat uit van een duidelijke koers. Deze geven we aan in onze visie en missie. In de missie is beschreven wat de bestaansreden van basisschool Sint Lambertus is en worden de kernwaarden beschreven van waaruit het team wil werken...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/missie-visie/

Onderwijs: zo doen wij dat

De St. Lambertusschool is een gezellige, eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs in een prachtige omgeving...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/onderwijs-zo-doen-wij-dat/

Kwaliteit

Op een aantal manieren werkt onze school voortdurend aan kwaliteitsverbetering:

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/kwaliteit/

Ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/ondersteuning/

Team

Het team van de school is een professioneel team met deskundige leerkrachten, die zich (met elkaar) elke dag weer buigen over de vraag: wat heeft dit kind nodig? Samenwerken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen zijn belangrijke kenmerken van ons team.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/team/

Taakverdeling

Alle buitenschoolse activiteiten vragen natuurlijk veel organisatie. Dit wordt gedaan door de Oudervereniging met de hulp van één of meerdere teamleden...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/taakverdeling/

Schooltijden

  Van 9 november 2020 t/m 12 februari 2021 is er een continurooster i.v.m. Corona: maandag , dinsdag en donderdag:   8...

https://www.bsvessem.nl/ouders/schooltijden/

Afspraken

Afspraken zijn nodig om zaken in en rondom school veilig en gestructureerd te laten verlopen. Deze afspraken zijn van toepassing op de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

https://www.bsvessem.nl/ouders/afspraken/

Parro-app

Communiceren met u, via de mail en de nieuwsbrief, doen we inmiddels al jaren. Dit schooljaar komt daar een nieuwe vorm van communicatie bij: een app genaamd Parro...

https://www.bsvessem.nl/ouders/parro-app/

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van veel contact een heel belangrijk uitgangspunt van de school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/communicatie-school-en-ouders/

Dagarrangementen Nummereen (TSO)

Onze school werkt samen met NummerEen Kinderopvang.

https://www.bsvessem.nl/ouders/dagarrangementen-nummereen-tso/

Schoolraad/medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van school. De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de school, gevraagd en ongevraagd...

https://www.bsvessem.nl/ouders/schoolraadmedezeggenschapsraad/

Oudervereniging

De doelstelling van de Oudervereniging. De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verzorgen van deze schoolse activiteiten...

https://www.bsvessem.nl/ouders/oudervereniging/

Bibliotheekpunt Vessem

Sinds enkele jaren hebben de kinderen op school de mogelijkheid om boeken te lenen. De boeken zijn afkomstig van de bibliotheek in Eersel en worden regelmatig gewisseld, zodat er dan weer nieuwe boeken te lenen zijn...

https://www.bsvessem.nl/ouders/bibliotheekpunt-op-school/

Click na school

Click Sport is het naschoolse sport- en beweegprogramma in de Kempen. Heb je zin om alleen of samen met je vriend of vriendin leuke en uitdagende sporten en spellen te doen na schooltijd, geef je dan op voor Click Sport.

https://www.bsvessem.nl/ouders/click-na-school/

Veiligheidsbeleid

Sinds 2015 is de Wet Veiligheid op School van kracht. Daarin staat dat scholen goede en duidelijke afspraken moeten maken over de veiligheid op hun school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/veiligheidsbeleid/

Vertrouwenspersonen

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind...

https://www.bsvessem.nl/ouders/vertrouwenspersonen/

Brabants Verkeersveiligheids Label

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen...

https://www.bsvessem.nl/ouders/brabants-verkeersveiligheids-label/

Aanmelden

De aanmelding van een leerling kan gedurende het hele schooljaar.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/aanmelden/

Informatie groep 1/2

Veel informatie over de gang van zaken op onze school kunt u op deze website vinden. Specifieke informatie over groep 1/2 vindt u op deze pagina.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/informatie-groep-12/

Gevonden in nieuws

GMR

Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te voldoen aan de op de volgende pagina beschreven competenties? Meld u zich dan aan voor de GMR! Dit kunt u doen door vóór1 oktober 2020 een mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen naar gmr@veldvest...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/gmr/

Richtlijnen RIVM inzake verkouden basisschoolleerlingen

https://www.bsvessem.nl/nieuws/richtlijnen-rivm-inzake-verkoudheid-bij-kinderen/

TIJDELIJK CONTINUROOSTER VANAF MAANDAG 9 NOVEMBER

Wat betekent dit concreet?  Het continurooster gaat in vanaf maandag 9 november 2020. Op maandag, dinsdag en donderdag blijft de aanvangstijd 8...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/tijdelijk-continurooster-vanaf-maandag-9-november/

De Toekomststoel

Boet, Jelle, Kes en Isa waren de bedenkers en makers van deze duurzame Toekomststoel. De tweede plaats ging naar een duurzame schommelstoel met een ingenieus prullenbakje onder de zetel...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/de-toekomststoel/

Resultaten enquête continurooster schooljaar 2020-2021

Op basis van deze uitslag en de peiling van het team van school wordt nadere invulling gegeven aan o...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/resultaten-enqute-continurooster-schooljaar-2020-2021/

WEER EEN AANTAL PLEKJES VRIJ VOOR KLEUTERGYM

Per het nieuwe kalenderjaar stromen een aantal kinderen door naar een eigen sport, waardoor er weer een aantal plekjes vrij zijn gekomen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/weer-een-aantal-plekjes-vrij-voor-kleutergym/

WEL/GEEN TOESTEMMING LIVESTREAM

Omdat we proberen tijdens de kersactiviteit gebruik te maken van een livestream en omdat dit komend schooljaar misschien nog vaker zal gebeuren, willen we u vragen of u wel of geen toestemming wil geven voor een livestream via Parro...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/welgeen-toestemming-livestream/

KERSTVIERING 18 DECEMBER OP BS ST. LAMBERTUS

Ontbijt Het buffet wordt door ouders met hun kind thuis gemaakt. Op donderdag 10-12-2020 wordt een intekenlijst verstuurd via Parro...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kerstviering-18-december-op-bs-st-lambertus/

KLEINE PAUZE EN LUNCH

de kleine pauze: * drinken: water, melk, yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers * een klein hapje: groente, fruit, crackertjes, rijstewafels, peperkoek   de lunch: * drinken: water, melk, yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers * een gezonde lunch: boterhammen met beleg, groente, fruit, peperkoek, rijstewafel, crackertjes   geen snoep/chocolade of iets dergelijks meenemen!

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kleine-pauze-en-lunch/

Een minitrampoline i.p.v. het Kermisuurtje

Op dinsdag 1 december is de mini-trampoline onthuld voor de kinderen en overhandigd aan school. Wat een gejuich steeg er op in de gymzaal...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/een-minitrampoline-ipv-het-kermisuurtje/

Sinterklaas op school op 4 december

Voor de kinderen uit groep 5 t/ 8 zal het programma van deze dag voornamelijk uit de surprises bestaan...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/sinterklaas-op-school/

Gevonden in agenda

Kermisuurtje van 14.00-15.00u (zonder ouders)

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-05

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-07

Groep 8: Ik op het Sondervick

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-13

Afsluiting Kinderboekenweek - Voorleeswedstrijd

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-15

Groep 8: Talentendag Rythovius

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-16

Onthulling Prins en Prinses Carnaval

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-11-11

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-11-16

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-11-30

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-12-03

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-03-02

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 facultatief

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-03-08

Oudergesprekken groep 1 t/m 7 facultatief

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-03-11

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-04-28

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-12

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-15

Studiedag - kinderen zijn vrij!

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-23