Gevonden in Pagina's

Basisschool St. Lambertus

Basisschool St. Lambertus biedt handvatten voor de toekomst. Wij leren het kind om deel te nemen aan de wereld om hem heen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/

Groepen

Onze school heeft momenteel 6 groepen: groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 6, groep 7 en groep 8. Elke groep heeft vaste leerkrachten en enkele groepen hebben extra ondersteuning gedurende enkele dagdelen...

https://www.bsvessem.nl/groepen/

Ouders

We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich “thuis” voelen op onze school. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet daartoe een positieve bijdrage leveren.

https://www.bsvessem.nl/ouders/

Nieuwe ouders

Wij heten u welkom op onze mooie school in Vessem

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/

Home

Begeleiding bij de ontwikkeling tot persoonlijkheid

https://www.bsvessem.nl/

Vakanties/vrije dagen

Zomervakantie                                      13-07-2020 t/m 23-09-2020

https://www.bsvessem.nl/agenda/vakantiesvrije-dagen/

Verlofregeling

De leerplicht is in Nederland strak geregeld. De wet geeft precies aan hoeveel jaren en hoeveel uren per jaar kinderen naar school moeten...

https://www.bsvessem.nl/agenda/verlofregeling/

Weekbert

Elke week maken we een digitale nieuwsbrief: De Weekbert. Hierin leest u over belangrijke data en mededelingen, onze projecten, excursies, ontwikkelingen binnen ons team en allerlei andere zaken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/weekbert/

Missie & Visie

Onze school gaat uit van een duidelijke koers. Deze geven we aan in onze visie en missie. In de missie is beschreven wat de bestaansreden van basisschool Sint Lambertus is en worden de kernwaarden beschreven van waaruit het team wil werken...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/missie-visie/

Onderwijs: zo doen wij dat

De St. Lambertusschool is een gezellige, eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs in een prachtige omgeving...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/onderwijs-zo-doen-wij-dat/

Kwaliteit

Op een aantal manieren werkt onze school voortdurend aan kwaliteitsverbetering:

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/kwaliteit/

Ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/ondersteuning/

Team

Het team van de school is een professioneel team met deskundige leerkrachten, die zich (met elkaar) elke dag weer buigen over de vraag: wat heeft dit kind nodig? Samenwerken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen zijn belangrijke kenmerken van ons team.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/team/

Taakverdeling

Alle buitenschoolse activiteiten vragen natuurlijk veel organisatie. Dit wordt gedaan door de Oudervereniging met de hulp van één of meerdere teamleden...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/taakverdeling/

Schooltijden

maandag , dinsdag en donderdag:   08.25 uur - 12.15 uur                                                                   13...

https://www.bsvessem.nl/ouders/schooltijden/

Afspraken

Afspraken zijn nodig om zaken in en rondom school veilig en gestructureerd te laten verlopen. Deze afspraken zijn van toepassing op de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

https://www.bsvessem.nl/ouders/afspraken/

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van veel contact een heel belangrijk uitgangspunt van de school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/communicatie-school-en-ouders/

Dagarrangementen Nummereen (TSO)

Onze school werkt samen met NummerEen Kinderopvang.

https://www.bsvessem.nl/ouders/dagarrangementen-nummereen-tso/

Schoolraad/medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van school. Medezeggenschapsraad (MR) en/of de ouderadviseurs van de SchoolRaad (SR) adviseren de school, gevraagd en ongevraagd.

https://www.bsvessem.nl/ouders/schoolraadmedezeggenschapsraad/

Oudervereniging

De doelstelling van de Oudervereniging. De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verzorgen van deze schoolse activiteiten...

https://www.bsvessem.nl/ouders/oudervereniging/

Bibliotheekpunt Vessem

Sinds enkele jaren hebben de kinderen op school de mogelijkheid om boeken te lenen. De boeken zijn afkomstig van de bibliotheek in Eersel en worden regelmatig gewisseld, zodat er dan weer nieuwe boeken te lenen zijn...

https://www.bsvessem.nl/ouders/bibliotheekpunt-op-school/

Click na school

Click Sport is het naschoolse sport- en beweegprogramma in de Kempen. Heb je zin om alleen of samen met je vriend of vriendin leuke en uitdagende sporten en spellen te doen na schooltijd, geef je dan op voor Click Sport.

https://www.bsvessem.nl/ouders/click-na-school/

Veiligheidsbeleid

Sinds 2015 is de Wet Veiligheid op School van kracht. Daarin staat dat scholen goede en duidelijke afspraken moeten maken over de veiligheid op hun school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/veiligheidsbeleid/

Vertrouwenspersonen

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind...

https://www.bsvessem.nl/ouders/vertrouwenspersonen/

Brabants Verkeersveiligheids Label

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen...

https://www.bsvessem.nl/ouders/brabants-verkeersveiligheids-label/

Aanmelden

De aanmelding van een leerling kan gedurende het hele schooljaar.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/aanmelden/

Informatie groep 1/2

Veel informatie over de gang van zaken op onze school kunt u op deze website vinden. Specifieke informatie over groep 1/2 vindt u op deze pagina.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/informatie-groep-12/

Gevonden in nieuws

HET EXPRESSIEHUIS

Gr 3-5 Kinderboekenweek ‘En toen’ Lang geleden, in de middeleeuwen, hadden alle ridders baarden. Behalve ridder Roderic, en die telde dan ook niet mee...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/het-expressiehuis/

ROTS&WATER TRAINING

Fysieke oefeningen, spel en zelfverdedigingsvormen worden afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/rotswater-training/

Hoofdluiscontrole

De beste manier is eigenlijk door het kammen van uw kind. Dit is de beste onderzoeksmethode en de beste behandelmethode...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hoofdluiscontrole-na-de-kerstvakantie/

Kantoorartikelen in de klas

Daarom is de afspraak: De leerlingen krijgen van school een potlood, (indien al van toepassing) een pen, een gum en een puntenslijper...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kantoorartikelen-in-de-klas/

Click kleuters

Zijn uw kind en u na het lezen van deze brief en de Click kalender enthousiast geworden om deel te nemen, dan kunt u, uw kind inschrijven via de website www...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/click-kleuters/

Click

Kijk op www.clickdekempen.nl waar je op woensdag 16 september om 13:00 uur digitaal kunt inschrijven...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/click/

OVERSTEKEN BIJ DE BRIGADIERS

Verder zijn er veel kinderen die op de fiets komen en die na het oversteken (wel netjes bij de brigadiers), de Servatiusstraat op gaan bij de Gouden Leeuw, omdat ze niet willen lopen met de fiets over het schoolplein...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oversteken-bij-de-brigadiers/

GMR

Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te voldoen aan de op de volgende pagina beschreven competenties? Meld u zich dan aan voor de GMR! Dit kunt u doen door vóór1 oktober 2020 een mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen naar gmr@veldvest...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/gmr/

De kermis en het kermisuurtje 2020

Hoe gaat Vessem Kermis 2020 eruit zien?   Door het COVID-19 virus gaat de kermis van Vessem iets anders uitzien dan dat we gewend zijn...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/de-kermis-en-het-kermisuurtje/

Bibliotheek in Eersel

Reis mee terug in de tijd Op woensdag 7 oktober 14.30-16.00 uur vindt een activiteit plaats, verzorgd door de bibliotheek in samenwerking met Kempenmuseum De Acht Zaligheden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/bibliotheek-in-eersel/

VOORSTELLEN

Ik ben Sam Schoormans, 16 jaar en woon in Eersel samen met mijn ouders en mijn broer. Ik volg de opleiding onderwijsassistent op het Summa College in Eindhoven en heb super veel zin in mijn stage in groep 2/3 bij het Sint Lambertus, eerst op de donderdagen en vanaf februari ook op de vrijdagen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/voorstellen/

Mediatoren

De hele groep heeft zich inmiddels aan alle klassen voorgesteld, waarbij ze kort uitgelegd hebben wat hun functie is...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/mediatoren/

Aandachtspunten

Voor de kinderen, die alleen naar school komen, willen wij vragen om uw kind te attenderen op of zelf in de gaten te houden, dat uw kind(eren) niet te vroeg naar school komt...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/aandachtspunten/

Richtlijnen RIVM inzake verkouden basisschoolleerlingen

https://www.bsvessem.nl/nieuws/richtlijnen-rivm-inzake-verkoudheid-bij-kinderen/

Gevonden in agenda

Kermisuurtje van 14.00-15.00u (zonder ouders)

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-05

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-07

Groep 8: Ik op het Sondervick

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-13

Afsluiting Kinderboekenweek - Voorleeswedstrijd

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-15

Groep 8: Talentendag Rythovius

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-10-16

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-11-16

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-11-30

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-12-03

Aanmelden nieuwe leerlingen 16.00u-17.30u

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-01-27

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-03-02

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 facultatief

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-03-08

Oudergesprekken groep 1 t/m 7 facultatief

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-03-11

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-04-28

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-12

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-15

Studiedag - kinderen zijn vrij!

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2021-07-23