Gevonden in Pagina's

Basisschool St. Lambertus

Basisschool St. Lambertus biedt handvatten voor de toekomst. Wij leren het kind om deel te nemen aan de wereld om hem heen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/

Groepen

Onze school heeft momenteel 6 groepen: groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 6, groep 7 en groep 8. Elke groep heeft vaste leerkrachten en enkele groepen hebben extra ondersteuning gedurende enkele dagdelen...

https://www.bsvessem.nl/groepen/

Ouders

We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich “thuis” voelen op onze school. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet daartoe een positieve bijdrage leveren.

https://www.bsvessem.nl/ouders/

Nieuwe ouders

Wij heten u welkom op onze mooie school in Vessem

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/

Home

Begeleiding bij de ontwikkeling tot persoonlijkheid

https://www.bsvessem.nl/

Vakanties/vrije dagen

Zomervakantie 08-07-19 t/m 16-08-19 Herfstvakantie 14-10-19 t/m 18-10-19 Kerstvakantie 23-12-19 t/m 03-01-20 Voorjaarsvakantie 24-02-20 t/m 28-02-20 2e Paasdag 13-04-20 Koningsdag 27-04-20 Meivakantie 20-04-20 t/m 01-05-20 Bevrijdingsdag 05-05-20 Hemelvaartsweekend 21-05-20 t/m 22-05-20 2e Pinksterdag 01-06-20 Zomervakantie 13-07-20 t/m 21-08-20

https://www.bsvessem.nl/agenda/vakantiesvrije-dagen/

Verlofregeling

De leerplicht is in Nederland strak geregeld. De wet geeft precies aan hoeveel jaren en hoeveel uren per jaar kinderen naar school moeten...

https://www.bsvessem.nl/agenda/verlofregeling/

Weekbert

Elke week maken we een digitale nieuwsbrief: De Weekbert. Hierin leest u over belangrijke data en mededelingen, onze projecten, excursies, ontwikkelingen binnen ons team en allerlei andere zaken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/weekbert/

Missie & Visie

Onze school gaat uit van een duidelijke koers. Deze geven we aan in onze visie en missie. In de missie is beschreven wat de bestaansreden van basisschool Sint Lambertus is en worden de kernwaarden beschreven van waaruit het team wil werken...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/missie-visie/

Onderwijs: zo doen wij dat

De St. Lambertusschool is een gezellige, eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs in een prachtige omgeving...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/onderwijs-zo-doen-wij-dat/

Kwaliteit

Op een aantal manieren werkt onze school voortdurend aan kwaliteitsverbetering:

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/kwaliteit/

Ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/ondersteuning/

Team

Het team van de school is een professioneel team met deskundige leerkrachten, die zich (met elkaar) elke dag weer buigen over de vraag: wat heeft dit kind nodig? Samenwerken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen zijn belangrijke kenmerken van ons team.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/team/

Taakverdeling

Alle buitenschoolse activiteiten vragen natuurlijk veel organisatie. Dit wordt gedaan door de Oudervereniging met de hulp van één of meerdere teamleden...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/taakverdeling/

Schooltijden

maandag , dinsdag en donderdag:   08.30 uur - 12.15 uur                                                                   13...

https://www.bsvessem.nl/ouders/schooltijden/

Afspraken

Afspraken zijn nodig om zaken in en rondom school veilig en gestructureerd te laten verlopen. Deze afspraken zijn van toepassing op de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

https://www.bsvessem.nl/ouders/afspraken/

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van veel contact een heel belangrijk uitgangspunt van de school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/communicatie-school-en-ouders/

Dagarrangementen Nummereen (TSO)

Onze school werkt samen met NummerEen Kinderopvang.

https://www.bsvessem.nl/ouders/dagarrangementen-nummereen-tso/

Schoolraad/medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van school. Medezeggenschapsraad (MR) en/of de ouderadviseurs van de SchoolRaad (SR) adviseren de school, gevraagd en ongevraagd.

https://www.bsvessem.nl/ouders/schoolraadmedezeggenschapsraad/

Oudervereniging

De doelstelling van de Oudervereniging. De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verzorgen van deze schoolse activiteiten...

https://www.bsvessem.nl/ouders/oudervereniging/

Bibliotheekpunt Vessem

Sinds enkele jaren hebben de kinderen op school de mogelijkheid om boeken te lenen. De boeken zijn afkomstig van de bibliotheek in Eersel en worden regelmatig gewisseld, zodat er dan weer nieuwe boeken te lenen zijn...

https://www.bsvessem.nl/ouders/bibliotheekpunt-op-school/

Click na school

Click Sport is het naschoolse sport- en beweegprogramma in de Kempen. Heb je zin om alleen of samen met je vriend of vriendin leuke en uitdagende sporten en spellen te doen na schooltijd, geef je dan op voor Click Sport.

https://www.bsvessem.nl/ouders/click-na-school/

Brabants Verkeersveiligheids Label

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen...

https://www.bsvessem.nl/ouders/brabants-verkeersveiligheids-label/

Links

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen...

https://www.bsvessem.nl/ouders/links/

Aanmelden

De aanmelding van een leerling kan op de kennismakingsavond in januari en gedurende de rest van het schooljaar.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/aanmelden/

Informatie groep 1/2

Veel informatie over de gang van zaken op onze school kunt u op deze website vinden. Specifieke informatie over groep 1/2 vindt u op deze pagina.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/informatie-groep-12/

Gevonden in nieuws

Welkom!!

Het is een nieuw schooljaar, waarin veel veranderingen zijn: veel nieuwe leerkrachten, een andere directie, een nieuwe groepsindeling, tablets en nog veel meer...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/welkom/

Hoofdluiscontroles

De beste manier van controleren is eigenlijk door het kammen van uw kind. Dit is de beste onderzoeksmethode en de beste behandelmethode...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hoofdluiscontroles/

Tussenschoolse opvang

Aan- en afmeldingen ontvang ik graag (bij voorkeur drie dagen vooraf) via e-mail: stlambertus@tsodekempen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/tussenschoolse-opvang/

Kantoorartikelen in de klas

Daarom is de afspraak: De leerlingen krijgen van school een potlood, (indien al van toepassing) een pen, een gum en een puntenslijper...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kantoorartikelen-in-de-klas/

Schoolreisje 7 september 2018

Dagindeling onderbouw ( gr. 1 t/m 3) 08.30u:      Iedereen in de klas. Hier wisselen de kinderen hun T-shirt om voor een school T-shirt...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolreisje-7-september-2018/

Schoolreisje 2018

Al met al kunnen we spreken van een geslaagde dag. Na wat onrust vooraf i.v.m. de originele identiteitsbewijzen voor de groepen 4 t/m 7, is alles op de dag zelf prima verlopen, mede dankzij de gesmeerde organisatie en de ouders die de hele dag mee wilden als begeleiding...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolreisje-2018/

Kermis en kermisuurtje

Er kunnen cadeaubonnen gewonnen worden. De mooiste ketting uit elke klas word beloond. En er is een extra beloning voor de allermooiste van de school! Zorg dat je bij de prijs uitreiking bent op dinsdagavond 9 oktober om 20...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kermis-en-kermisuurtje/

Kermis en de ambstkettingen

Lonneke heeft als kermisburgemeester ook de lastige taak gekregen om uit al jullie mooie, originele creatieve kettingen per klas een winnaar te kiezen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kermis-en-de-ambstkettingen/

Bedankt voor het kermisuurtje!

En als klapper mochten we natuurlijk (voor de 21e keer) op maandagmiddag met prachtig weer genieten van het gratis kermisuurtje...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/bedankt-voor-het-kermisuurtje/

EEN DRUKKE, MAAR GEZELLIGE TIJD BREEKT AAN…

Wanneer de Sint weer vertrokken is naar Spanje, gaan we van start met de voorbereidingen voor het naderend kerstfeest...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/een-drukke-maar-gezellige-tijd-breekt-aan/

Hulpouders gezocht voor het versieren van de school

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hulpouders-gezocht-voor-versieren-sint/

Intocht Sinterklaas op 18 november

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die zich graag bij dit comité willen aansluiten. Ben of ken je iemand? Neem dan contact op met Gerrie Bartels (06-22116426) of met Anita Scheepens- van den Bliek (06-300084888)...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/intocht-sinterklaas-op-18-november/

OVERSTEKEN BIJ DE BRIGADIERS

Verder zijn er veel kinderen die op de fiets komen en die na het oversteken (wel netjes bij de brigadiers), de Servatiusstraat op gaan bij de Gouden Leeuw, omdat ze niet willen lopen met de fiets over het schoolplein...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oversteken-bij-de-brigadiers/

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 via Ouderportaal

Zoals u in de jaarkalender van Parnassys en in de agenda van de website kunt zien, zullen de oudergesprekken op maandag 3 december en donderdag 6 december zijn...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken-groepen-1-tm-7-via-ouderportaal/

Sinterklaas op school

De bedoeling is dat uw kind (met uw hulp) een leuke surprise maakt (knutselwerk) waarin de cadeautjes/lekkernij gedaan worden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/sinterklaas-op-school/

Oudergesprekken via het Ouderportaal

Volgende week zal het schema, als alles goed verloopt, rondgezonden worden. De indeling komt op de website bij de groepen te staan, zodat onderling ruilen ook nog mogelijk is...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken-via-ouderportaal/

Oudergesprekken

Vanaf vanochtend is op het Ouderportaal de voorbereiding voor het Oudergesprek opengesteld. Wij vragen u deze rapportage als voorbereiding op het oudergesprek goed door te lezen, zodat de tijd besteed kan worden aan het bespreken van deze bevindingen i...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken/

KERSTVIERING 20 DECEMBER

Acties voor thuis: Kerstwens voor een klasgenootje maken (kind hangt dit tussen 17-12 en 19-12 in de kerstboom in de klas)...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kerstviering-20-december/

Hoofdluiscontrole na de Kerstvakantie

De beste manier is eigenlijk door het kammen van uw kind. Dit is de beste onderzoeksmethode en de beste behandelmethode...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hoofdluiscontrole-na-de-kerstvakantie/

Kerstdiner

Naast het kerstdiner werden door kinderen stukjes gedaan, muziek gemaakt en gezongen. En natuurlijk werden de kerstwensen, die elk kind voor een ander in de kerstboom had gehangen, open gemaakt en voorgelezen aan elkaar...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kerstdiner/

HUMANITAS WEL-THUIS-GEZINNEN ZOEKEN VRIJWILLIGE SUPERHELDEN

Wij bieden: Uitdagend, leuk en interessant vrijwilligerswerk Een voorbereidende training Professionele begeleiding door de coördinator van Humanitas Terugkombijeenkomsten met collega-vrijwilligers Interessante themabijeenkomsten Onkostenvergoeding Interesse? Wij zoeken vrijwilligers Eindhoven en de regio...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/humanitas-wel-thuis-gezinnen-zoeken-vrijwillige-superhelden/

HET EXPRESSIEHUIS

(Groot-)ouder-kind(eren) Workshop op een zaterdagochtend of middag. Aandacht voor elkaar. Kinderen vinden het geweldig om samen te tekenen en voor de volwassene is het een plezier om in de creativiteit van het kind te mogen delen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/het-expressiehuis/

ROTS&WATER TRAINING

De training kan van start gaan op dinsdag, donderdag of vrijdagmiddag in week 6 of week 14 Zes lesuren met minimaal 6 deelnemers in Vessem of omgeving...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/rotswater-training/

VERTELPUNT PASSEND ONDERWIJS OCW

Samen werken we er hard aan om het onderwijs aan kinderen en jongeren te realiseren en hen eventueel extra te ondersteunen waar dat nodig is...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/vertelpunt-passend-onderwijs-ocw/

Kindercolleges Kinderuniversiteit Tilburg

Het belooft een heel leerzaam en boeiend college te worden! Natuurlijk zijn ouders en andere begeleiders ook van harte welkom...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kindercolleges-kinderuniversiteit-tilburg/

INLOOP- EN INSCHRIJFMOMENT VOOR BASISSCHOOL, PEUTER- EN KINDEROPVANG: woensdag 30 januari 16.00 uur – 17.30 uur

Aanmelden peuterprogramma en kinderopvang Tijdens deze middag is ook een medewerker van NummerEen Kinderopvang aanwezig om u meer informatie te geven over het peuterprogramma, de dagopvang en/of buitenschoolse opvang...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/inloop-en-inschrijfmoment-voor-basisschool-peuter-en-kinderopvang-woensdag-30-januari-1600-uur-1730-uur/

Carnaval 2019

Als je mee wilt doen, moet je onderstaande strook, uiterlijk 15 februari 2019, inleveren bij juf Jasmijn of juf Marie-José...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/carnaval-2019/

PANNENKOEKENBAKKERS GEZOCHT VOOR VRIJDAG 1 MAART

Je krijgt op vrijdagochtend 1 maart 8.30u van de oudervereniging alle ingrediënten en een recept voor het bakken van de pannenkoeken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/pannenkoekenbakkers-gezocht-voor-vrijdag-9-februari/

ANWB Streetwise

Middels Hallo auto leren de groepen 5 en 6 in de Servatiusstraat (voor school) over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/anwb-streetwise/

Hapje in de kleine pauze

Voor de duidelijkheid daarom nog een keer de etenswaren, die uw kind mee mag nemen. Wij weten ook, dat er nog meer gezonde snacks zijn, maar het is niet mogelijk om elke keer af te gaan wegen wat wel en wat niet binnen de grenzen van gezond past...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hapje-in-de-kleine-pauze/

Oudergesprekken maart

Deze ronde oudergesprekken worden dus niet met alle ouders gehouden. Wanneer er geen reden is voor een gesprek, ontvangt u geen uitnodiging voor een gesprek...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken-maart/

Jeugdzittingsochtend in de Gouden Koekenpan

Het programma van dit jaar ziet er verder als volgt uit: 8.30 uur Kinderen in de klas 8...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/jeugdzittingsochtend-in-de-gouden-koekenpan/

INFORMATIEAVOND GGD: BEDPLASSEN, DAAR WIL JE TOCH VANAF!

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/informatieavond-ggd-bedplassen-daar-wil-je-toch-vanaf/

Carnaval

Voor alle optredens en tijdens de pauze hebben we lekker polonaise gelopen en gehost op swingende carnavalsmuziek en de kusjesdans ontbrak natuurlijk ook niet...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/carnaval/

ATB VESSEM KIDS TOER 2019

Op de grote dag zelf, zondag 7 april, zorg je er voor dat je om 10.00 uur bij de Gouden Leeuw in Vessem bent...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/atb-vessem-kids-toer-2019/

GEZOCHT: OUDERS VOOR DE GMR VAN VELDVEST

Meld u dan aan voor de GMR! Dit kunt u doen door vóór de meivakantie een mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen naar gmr@veldvest...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/gezocht-ouders-voor-de-gmr-van-veldvest/

Peutermoment

Het wordt een gezellig, actief uurtje. Aansluitend is er een koffiemoment gepland. Terwijl de kinderen vrij spelen kunt u met eventuele vragen of opmerkingen terecht bij de leerkracht...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/peutermoment/

Vessem Schoon

Nu is dit natuurlijk niet alleen een taak van kinderen. Ook volwassenen hebben hier een taak in. Wij nodigen papa’s, mama’s, ooms, tantes, oma’s en opa’s dan ook van harte uit om op maandagochtend 18 maart om 11...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/vessemschoon/

week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/week-van-de-lentekriebels/

WOENSDAGMIDDAG 3 APRIL: 10e EDITIE SCHOOLKORFBALTOERNOOI GEMEENTE EERSEL

Teams van minimaal 4 personen kunnen zich tot 20 maart inschrijven door een e-mail te sturen naar schoolkorfbaleersel@gmail...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/woensdagmiddag-25-april-9e-editie-schoolkorfbaltoernooi-gemeente-eersel/

De leerlingenraad

Hoi, Ik ben Evi. Ik zit in groep 7 En mijn hobby`s zijn: korfbal, tekenen en met mijn vriendinnen afspreken, dat vind ik dus leuk om te doen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/de-leerlingenraad/

Hulpouders gezocht voor Koningsspelen/sportdag

Je krijgt een bevestiging dat je bent aangemeld en vóór 9 april een brief over wat er van je verwacht wordt die dag...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hulpouders-gezocht-voor-koningsspelensportdag/

CLICK: PERIODE APRIL EN MEI

Schrijf je snel in vanaf woensdag 3 april van 13.00 uur tot woensdag 10 april 17.00 uur. Voor het juiste pakket via de website www...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/click-periode-februari-en-maart/

Yessem 2019

Inschrijfgeld De kosten voor de hele feestweek bedragen dit jaar 20,00 euro per kind. Alle kinderen uit Vessem vanaf groep 1 zijn van harte welkom (zowel ochtend als middag)! Losse dagen meedoen? Dat kan: Maandag 12 augustus: 8 euro Woensdag 14 augustus: 8 euro Vrijdag 16 augustus: 8 euro Lever het bijgevoegde inschrijfformulier uiterlijk 10 mei a...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/yessem-2019/

Lezing Steven Pont: mediagebruik bij jonge kinderen

Media Ukkie Dagen Deze lezing vindt plaats naar aanleiding van de Media Ukkie Dagen. Tijdens de Media Ukkie Dagen krijgen ouders en (professionele) opvoeders antwoord op concrete vragen over mediaopvoeding...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/lezing-steven-pont-mediagebruik-bij-jonge-kinderen/

Save the date: afsluitend concert Art4U en fanfare St. Cecilia

https://www.bsvessem.nl/nieuws/save-the-date-afsluitend-concert-art4u-en-fanfare-st-cecilia/

De Koningsspelen 2019

ONDERBOUW GROEP 2-3:    JONGENS  MEISJES  25 METER SPRINT : 2019  2019: Dries v A 4,9 sec  Schoolrecord 2016:  Sem F 4,63 sec  2019: Kris v O & Noor de L 5,2 sec Schoolrecord 2016:  Fay de B 4,36 sec  KLEINE BAL WERPEN : 2019  2019: Raed A 20,5m SCHOOLRECORD!!  Schoolrecord 2018: Sjors v A 18,3 m  2019: Kris v O 18,1m  SCHOOLRECORD!!  Schoolrecord 2018: Kris v O 13 m  HINDERNISBAAN : 2019  2019: Ties v A 10,23 sec  Schoolrecord 2016: Jelle V 5,70 sec  2019: Indi H 9,29 sec  Schoolrecord 2016: Kiki van H 6,35 sec    MIDDENBOUW GROEP 4-5:    JONGENS  MEISJES  VERSPRINGEN : 2019  2019: Tobi H 3,10m  Schoolrecord 2017: Thomas H 3,30m  2019: Floor R 2,33m  Schoolrecord 2016: Lotte S 3,10m 60 METER SPRINT : 2019  2019: Sem F 10,2 sec  Schoolrecord 2017: Bono van H: 8,78sec...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/de-koningsspelen-2018/

18 APRIL: PAASLOOP BASISSCHOOL ST. LAMBERTUS

Allereerst lopen we voor K4Life Afgelopen 22 maart hebben we afscheid moeten nemen van Karin van Boxtel-Sas, moeder van Benthe uit groep 7...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/18-april-paasloop-basisschool-st-lambertus/

Informatie Koningsspelen vrijdag 12 april 2019

10.15-11.10 uur: Vervolg spelen. 11.15- 11.25 uur: Spel (luchtkussen) tussen leerkrachten en kinderen groep 8...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/informatie-koningsspelen-vrijdag-20-april-2018/

Paasloop 2019

Het grootste gedeelte (€2025,-) van de opbrengst was voor K4life; het doel van dit initiatief is om door samen te werken geld te verzamelen, zodat er geen mensen meer dood gaan aan kanker...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/paasloop-2019/

INFORMATIEAVONDEN ZINDELIJKHEID

U bent welkom op onze infoavonden Bedplassen op dinsdag 14 mei in het MMC Veldhoven Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/informatieavonden-zindelijkheid/

Eind-CITO groep 8

Nu bleek bij de uitslag dat dit harde werken goed beloond is geworden. Als groep hebben we 537,9 gehaald (het minimum is 514 en het maximum 550)...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/eindcito-groep-8/

Peuter knutselactiviteit op 23 mei

Basisschool St Lambertus organiseert op deze donderdag knutselen met peuters. De activiteit wordt begeleid door Mieke van Loon-Haans, leerkracht op deze school...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/peuter-activiteit/

Schoolkamp groep 8

Vanochtend zijn ze allemaal weer veilig op school aangekomen en zal er ws. wel wat bijgeslapen moeten worden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolkamp-groep-8/

KIDSRUN EN KIDDYRUN TIJDENS VELDHOVEN 10MILES

De kinderen lopen voor de start van de volwassenen, dus jullie papa’s en mama’s, opa’s en oma’s kunnen jullie gewoon komen aanmoedigen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kidsrun-en-kiddyrun-tijdens-veldhoven-10miles/

LEDEN VOOR DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) GEZOCHT!

Aangezien alleen ouders in de SR/MR kunnen die kinderen op de basisschool hebben, is er sprake van een natuurlijke doorstroming...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/leden-voor-de-medezeggenschapsraad-mr-gezocht/

Steunpunt Dyslexie De Kempen

Remko Iedema In zijn pas verschenen boek ‘’Baat het niet, dan schaadt het wel’’ schetst Iedema een weg om sprookjes en nachtmerries op school en werk uit de wereld van procedures en deskundigen te verbannen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/steunpunt-dyslexie-de-kempen/

Studiedag! Kinderen zijn vrij op vrijdag 21 juni.

https://www.bsvessem.nl/nieuws/studiedag-kinderen-zijn-vrij/

Oudergesprekken via het Ouderportaal

Morgen zal op het Ouderportaal de voorbereiding voor het overgangsgesprek opengesteld worden. Wij vragen u deze rapportage als voorbereiding op het oudergesprek goed door te lezen, zodat de tijd besteed kan worden aan het bespreken van deze bevindingen i...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken-via-het-ouderportaal/

Poetsen in groep 1-2-3

Op school zijn ook materialen die we onmogelijk mee naar huis kunnen geven. Daarom zijn we op zoek naar mensen die op vrijdag 28 juni van 8...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/poetsen-in-groep-1-2-3/

Schoolfotograaf

Omdat de groepsfoto door de schoolfotograaf geplakt worden, zullen er bij een aantal groepsfoto’s enkele aanpassingen gedaan worden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolfotograaf/

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

Gisteren is op het Ouderportaal de voorbereiding voor het overgangsgesprek opengesteld. Wij vragen u deze rapportage als voorbereiding op het oudergesprek goed door te lezen, zodat de tijd besteed kan worden aan het bespreken van deze bevindingen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/overgangsgesprekken-gr-1-tm-7/

Kindersjaggelmarkt op 18 augustus

Als er ouders zijn, die wel tweedehands spullen willen verkopen, kunnen ze een kraam huren incl. dekzeil voor €20,= of een grondplaats voor €4,= per strekkende meter...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kindersjaggelmarkt-op-18-augustus/

Lekker lezen..... ook in de vakantie

Stop vooral zelf niet met lezen! Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/lezen-in-de-zomervakantie/

Ongeoorloofd schoolverzuim rondom schoolvakanties

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:   Familiebezoek in het buitenland; omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; kroonjaren; sabbatical; wereldreis/verre reis...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/ongeoorloofd-schoolverzuim-rondom-schoolvakanties/

TYPECURSUS TYPETUIN

Kenmerken de Typetuin •        De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en  Taalzee)...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/typecursus-typetuin/

Muziekvereniging St. Cecilia biedt gratis muziekles aan

https://www.bsvessem.nl/nieuws/muziekvereniging-st-cecilia/

De Blaas- en Percussiebende op school

Heb je meegedaan aan de blaasbende of de percussiebende en wil je na de eindpresentatie lekker verder spelen? Dat kan! In een startersgroep mag je na de zomervakantie op de muziekschool op het door jou gekozen instrument doorgaan met muziek maken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/de-blaas-en-percussiebende-op-school/

Volgende week laatste schoolweek

Afscheid van de leerlingen van groep 8, die na de vakantie naar de middelbare school gaan, nemen we op woensdag 3 juli...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/volgende-week-laatste-schoolweek/

De Oudervereniging zoekt hulp

Omdat een aantal leden de maximale periode lid geweest zijn van de Oudervereniging en stopt, zoekt de Oudervereniging ouder, die het leuk vinden om mee te helpen op school...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/de-oudervereniging-zoekt-hulp/

Bye Bye

Dag ouders: Fam. Ansems - fam. Becx - fam. Van Bussel - fam. van Esch - fam. van Heerbeek - fam. van Hout - fam...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/bye-bye/

Gevonden in agenda

Start Nationale voorleesdagen

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-01-23

Afsluiting Nationale Voorleesdagen

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-02-01

Studiedag! Kinderen zijn vrij!

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-02-13

Inspiratie-avond "mediawijsheid"

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-03-27

Verkeersexamen groep 7 - praktijk

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-04-03

Verkeersexamen groep 7 - theorie

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-04-04

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-04-09

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-06-21

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-06-24

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-06-27

Afsluitingsconcert Blazersklas

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-06-30

Afscheid groep 8 (en evt. anderen)

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-07-03

Start kinderpostzegels voor groep 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-09-25

Start Kinderboekenweek thema:

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-10-02

Kermisuurtje van 14.30-15.30u

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-10-07

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-10-09

Afsluiting Kinderboekenweek - Voorleeswedstrijd

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-10-10

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-11-05

Onthulling Prins en Prinses Carnaval

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-11-11

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-02-18

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-04-09

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2020-06-26