Gevonden in Pagina's

Home

van basisschool Lambertus

https://www.bsvessem.nl/

BS Lambertus

Het kerkdorp Vessem valt onder de gemeente Eersel. Basisschool Lambertus is de enige school in Vessem en het schooljaar 2021-2022 starten wij met 124 kinderen verdeeld over 6 klassen in een onderbouw- en een bovenbouw -cluster Basisschool Lambertus heeft ruime en lichte lokalen met brede gangen die ook gebruikt worden als werkplek...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/

Nieuws

maandelijkse digitale uitgave

https://www.bsvessem.nl/nieuws/

Praktisch

Alle praktische zaken worden  hier weergegeven. 

https://www.bsvessem.nl/praktisch/

Ouders

We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich “thuis” voelen op onze school. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet daartoe een positieve bijdrage leveren.

https://www.bsvessem.nl/ouders/

Aanmelden

In januari is er elk jaar een inschrijfmiddag op onze basisschool. De leerkrachten van groep 1 en de directie zijn dan aanwezig om u te ontvangen...

https://www.bsvessem.nl/aanmelden/

Lambertus Nieuwsbrief

Elke maand maken we een digitale nieuwsbrief. Via Parro kunt u elke week lezen wat er in de groep is gebeurd...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/nieuwsbrief/

Wie was Lambertus?

Onze school draagt de naam van de heilige Lambertus (638-705). Lambertus was de patroonheilige van de textielarbeiders en daarmee de beschermheer van het kunst en creativiteit...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/lambertus/

Missie en visie

De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/missie-visie/

Onderwijs

Op basisschool Lambertus werken we aan onderwijs om onze leerlingen vol vertrouwen de toekomst in te laten gaan...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/onderwijs/

Kwaliteit

Op Basisschool Lambertus werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/kwaliteit/

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/ondersteuning/

Team

Het team van de school is een professioneel team met deskundige leerkrachten, die zich (met elkaar) elke dag weer buigen over de vraag: wat heeft dit kind nodig? Samenwerken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen zijn belangrijke kenmerken van ons team.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-lambertus/team/

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van veel contact een heel belangrijk uitgangspunt van de school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/communicatie-school-en-ouders/

Schoolraad/medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van school. De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de school, gevraagd en ongevraagd...

https://www.bsvessem.nl/ouders/schoolraadmedezeggenschapsraad/

Oudervereniging

De doelstelling van de Oudervereniging. De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verzorgen van deze schoolse activiteiten...

https://www.bsvessem.nl/ouders/oudervereniging/

Vakanties/vrije dagen

Zomervakantie 26-07-21 t/m 05-09-21 Herfstvakantie 25-10-21 t/m 31-10-21 Kerstvakantie 25-12-21 t/m 08-01-22 Voorjaarsvakantie 28-02-22 t/m 05-03-22 2e Paasdag 18-04-22 Koningsdag 27-04-22 Meivakantie 25-04-22 t/m 08-05-22 Bevrijdingsdag 05-05-22 Hemelvaartsweekend 26-05-22 t/m 29-05-22 2e Pinksterdag 06-06-22 Zomervakantie 25-07-22 t/m 04-09-22

https://www.bsvessem.nl/praktisch/vakantiesvrije-dagen/

Schooltijden

Vanaf dit schooljaar (2021/2022) zijn we overgegaan naar een continurooster na een peiling bij de ouders in schooljaar 202-2021...

https://www.bsvessem.nl/praktisch/schooltijden/

Afspraken

Afspraken zijn nodig om zaken in en rondom school veilig en gestructureerd te laten verlopen. Deze afspraken zijn van toepassing op de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

https://www.bsvessem.nl/praktisch/afspraken/

Parro-app

Communiceren met u, via de mail en de nieuwsbrief, doen we inmiddels al jaren. Dit schooljaar komt daar een nieuwe vorm van communicatie bij: een app genaamd Parro...

https://www.bsvessem.nl/praktisch/parro-app/

Verlofregeling

De leerplicht is in Nederland strak geregeld. De wet geeft precies aan hoeveel jaren en hoeveel uren per jaar kinderen naar school moeten...

https://www.bsvessem.nl/praktisch/verlofregeling/

Vertrouwenspersonen

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind...

https://www.bsvessem.nl/praktisch/vertrouwenspersonen/

Veiligheidsbeleid

Sinds 2015 is de Wet Veiligheid op School van kracht. Daarin staat dat scholen goede en duidelijke afspraken moeten maken over de veiligheid op hun school...

https://www.bsvessem.nl/praktisch/veiligheidsbeleid/

Samenwerking met Nummereen

Onze school werkt samen met NummerEen Kinderopvang.

https://www.bsvessem.nl/samenwerking/dagarrangementen-nummereen-tso/

Bibliotheekpunt Vessem

Sinds enkele jaren hebben de kinderen op school de mogelijkheid om boeken te lenen. De boeken zijn afkomstig van de bibliotheek in Eersel en worden regelmatig gewisseld, zodat er dan weer nieuwe boeken te lenen zijn...

https://www.bsvessem.nl/samenwerking/bibliotheekpunt-op-school/

Click na school

Click Sport is het naschoolse sport- en beweegprogramma in de Kempen. Heb je zin om alleen of samen met je vriend of vriendin leuke en uitdagende sporten en spellen te doen na schooltijd, geef je dan op voor Click Sport.

https://www.bsvessem.nl/samenwerking/click-na-school/

Brabants Verkeersveiligheids Label

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen...

https://www.bsvessem.nl/samenwerking/brabants-verkeersveiligheids-label/

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein...

https://www.bsvessem.nl/samenwerking/rookvrij-schoolterrein/

Gevonden in nieuws

Clicksport - sportweek

Een week waarin je iedere dag verschillende, niet heel bekende, vette sporten mag gaan proberen. Hierbij kun je denken aan Krav Maga, Basketbal, Jump XL, duiken en nog veel meer! Deze sportweek is GRATIS en aanmelden is niet nodig...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/clicksport-sportweek/

Hoofdluiscontrole

De beste manier van controleren is eigenlijk door het kammen van uw kind. Dit is de beste onderzoeksmethode en de beste behandelmethode...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hoofdluiscontrole-na-de-kerstvakantie/

Oudergesprekken van schooljaar 2021-2022

Vanaf het nieuwe schooljaar zal de gesprekscyclus als volgt verlopen: er worden 4 contactmomenten op jaarbasis gepland; september (startgesprek), december, februari, juni...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken-van-schooljaar-2021-2022/

Welkom!!

We zijn alweer meer dan een week bezig met het normale rooster, hebben ons eerste uitje al gehad en beginnen zo langzamerhand allemaal onze draai te vinden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/welkom/

Gevonden in agenda

Musical groep 8 voor familie (indien mogelijk i.v.m. Corona)

https://www.bsvessem.nl/praktisch/agenda/?date=2021-07-19

Musical groep 8 voor ouders Indien mogelijk i.v.m. Corona)

https://www.bsvessem.nl/praktisch/agenda/?date=2021-07-20

Afscheidsavond groep 8 (indien mogelijk i.v.m. Corona)

https://www.bsvessem.nl/praktisch/agenda/?date=2021-07-20

Laatste schooldag gr 8 en afscheid gr 8 (en evt. anderen)

https://www.bsvessem.nl/praktisch/agenda/?date=2021-07-21

Afsluiting Kinderboekenweek - Voorleeswedstrijd

https://www.bsvessem.nl/praktisch/agenda/?date=2021-10-15

Onthulling Prins en Prinses Carnaval

https://www.bsvessem.nl/praktisch/agenda/?date=2021-11-11

Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/praktisch/agenda/?date=2021-11-22

Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/praktisch/agenda/?date=2022-02-21