Gevonden in Pagina's

Basisschool St. Lambertus

Basisschool St. Lambertus biedt handvatten voor de toekomst. Wij leren het kind om deel te nemen aan de wereld om hem heen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/

Groepen

Onze school heeft momenteel 6 groepen: groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 6, groep 7 en groep 8. Elke groep heeft vaste leerkrachten en enkele groepen hebben extra ondersteuning gedurende enkele dagdelen...

https://www.bsvessem.nl/groepen/

Ouders

We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich “thuis” voelen op onze school. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet daartoe een positieve bijdrage leveren.

https://www.bsvessem.nl/ouders/

Nieuwe ouders

Wij heten u welkom op onze mooie school in Vessem

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/

Home

Begeleiding bij de ontwikkeling tot persoonlijkheid

https://www.bsvessem.nl/

Vakanties/vrije dagen

Zomervakantie 09-07-18 t/m 17-08-18 Herfstvakantie 15-10-18 t/m 19-10-18 Kerstvakantie 24-12-18 t/m 04-01-19 Voorjaarsvakantie 04-03-19 t/m 08-03-19 2e Paasdag 22-04-19 Koningsdag 27-04-19 Meivakantie 22-04-19 t/m 03-05-19 Hemelvaartsweekend 30-05-19 t/m 31-05-19 2e Pinksterdag 10-06-19 Zomervakantie 08-07-19 t/m 16-08-19

https://www.bsvessem.nl/agenda/vakantiesvrije-dagen/

Verlofregeling

De leerplicht is in Nederland strak geregeld. De wet geeft precies aan hoeveel jaren en hoeveel uren per jaar kinderen naar school moeten...

https://www.bsvessem.nl/agenda/verlofregeling/

Weekbert

Elke week maken we een digitale nieuwsbrief: De Weekbert. Hierin leest u over belangrijke data en mededelingen, onze projecten, excursies, ontwikkelingen binnen ons team en allerlei andere zaken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/weekbert/

Missie & Visie

Onze school gaat uit van een duidelijke koers. Deze geven we aan in onze visie en missie. In de missie is beschreven wat de bestaansreden van basisschool Sint Lambertus is en worden de kernwaarden beschreven van waaruit het team wil werken...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/missie-visie/

Onderwijs: zo doen wij dat

De St. Lambertusschool is een gezellige, eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs in een prachtige omgeving...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/onderwijs-zo-doen-wij-dat/

Kwaliteit

Op een aantal manieren werkt onze school voortdurend aan kwaliteitsverbetering:

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/kwaliteit/

Ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/ondersteuning/

Team

Het team van de school is een professioneel team met deskundige leerkrachten, die zich (met elkaar) elke dag weer buigen over de vraag: wat heeft dit kind nodig? Samenwerken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen zijn belangrijke kenmerken van ons team.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/team/

Taakverdeling

Alle buitenschoolse activiteiten vragen natuurlijk veel organisatie. Dit wordt gedaan door de Oudervereniging met de hulp van één of meerdere teamleden...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/taakverdeling/

Schooltijden

maandag , dinsdag en donderdag:   08.30 uur - 12.15 uur                                                                   13...

https://www.bsvessem.nl/ouders/schooltijden/

Afspraken

Afspraken zijn nodig om zaken in en rondom school veilig en gestructureerd te laten verlopen. Deze afspraken zijn van toepassing op de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

https://www.bsvessem.nl/ouders/afspraken/

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van veel contact een heel belangrijk uitgangspunt van de school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/communicatie-school-en-ouders/

Dagarrangementen Nummereen (TSO)

Onze school werkt samen met NummerEen Kinderopvang.

https://www.bsvessem.nl/ouders/dagarrangementen-nummereen-tso/

Schoolraad/medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van school. Medezeggenschapsraad (MR) en/of de ouderadviseurs van de SchoolRaad (SR) adviseren de school, gevraagd en ongevraagd.

https://www.bsvessem.nl/ouders/schoolraadmedezeggenschapsraad/

Oudervereniging

De doelstelling van de Oudervereniging. De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verzorgen van deze schoolse activiteiten...

https://www.bsvessem.nl/ouders/oudervereniging/

Bibliotheekpunt Vessem

Sinds enkele jaren hebben de kinderen op school de mogelijkheid om boeken te lenen. De boeken zijn afkomstig van de bibliotheek in Eersel en worden regelmatig gewisseld, zodat er dan weer nieuwe boeken te lenen zijn...

https://www.bsvessem.nl/ouders/bibliotheekpunt-op-school/

Click na school

Click Sport is het naschoolse sport- en beweegprogramma in de Kempen. Heb je zin om alleen of samen met je vriend of vriendin leuke en uitdagende sporten en spellen te doen na schooltijd, geef je dan op voor Click Sport.

https://www.bsvessem.nl/ouders/click-na-school/

Brabants Verkeersveiligheids Label

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen...

https://www.bsvessem.nl/ouders/brabants-verkeersveiligheids-label/

Links

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen...

https://www.bsvessem.nl/ouders/links/

Aanmelden

De aanmelding van een leerling kan op de kennismakingsavond in januari en gedurende de rest van het schooljaar.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/aanmelden/

Informatie groep 1/2

Veel informatie over de gang van zaken op onze school kunt u op deze website vinden. Specifieke informatie over groep 1/2 vindt u op deze pagina.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/informatie-groep-12/

Gevonden in nieuws

Aanmelden jeugdzittingsochtend 2018

Wie durft deze uitdaging aan ???? Voor de goede gang van zaken heeft de volledige commissie de volgende regels opgesteld t...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/aanmelden-jeugdzittingsochtend-2018/

Aan alle ouders van de Struifdonderkes

Dit jaar staat het volgende wederom centraal bij het feest op school: De Jeugdzittingsochtend: er hebben zich weer heel veel kandidaten opgegeven! De uitreiking van de Superstruif: wie vindt de boon? Per groep zal er 1 boon in een cakeje verstopt worden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/aan-alle-ouders-van-de-struifdonderkes/

Oudergesprekken maart

Sommige ouders zullen ingedeeld worden op aanvraag van de leerkracht, omdat de CITO-uitslagen voor de leerkracht een reden zijn voor een gesprek...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken-maart/

KANGOEROEWEDSTRIJD 2018

De antwoorden zijn vanaf 24 maart te vinden op de website www.w4kangoeroe.nl. De uitwerkingen staan op 22 april op deze website...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kangoeroewedstrijd-2018/

VESSEM SCHOON

De kinderen gingen, gewapend met diverse hulpmiddelen, gedurende 1 uurtje door het dorp en hebben al het afval (behalve glas en andere gevaarlijke voorwerpen) opgeraapt...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/vessem-schoon/

WOENSDAGMIDDAG 25 APRIL: 9e EDITIE SCHOOLKORFBALTOERNOOI GEMEENTE EERSEL

Teams van minimaal 4 personen kunnen zich tot 11 april inschrijven door een e-mail te sturen naar schoolkorfbaleersel@gmail...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/woensdagmiddag-25-april-9e-editie-schoolkorfbaltoernooi-gemeente-eersel/

Oproep brigadieren schooljaar 2018-2019

Het is belangrijk, dat ouders of andere vrijwilligers zich aanmelden om het komende schooljaar te brigadieren voor de veiligheid van onze kinderen!! We hopen dat we het samen kunnen oplossen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oproep-brigadieren-schooljaar-2018-2019/

Informatie Koningsspelen vrijdag 20 april 2018

         10.25u – vervolg van de spelen Groep 1-2-3 doen de spelletjes op het eerste veld (bij de kleedlokalen)...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/informatie-koningsspelen-vrijdag-20-april-2018/

Diplomaspelen

Dit jaar is maar 1 beker gegeven en wel de sportiviteitsbeker. Deze beker is gegeven aan het team, dat het sportiefst was tijdens de Koningsspelen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/diplomaspelen/

Schoolkamp groep 8

Komend weekend zullen ze vast wat bij moeten slapen en dan gaan ze toch echt de laatste weken van hun basisschoolcarrière in met natuurlijk “weer” veel leuke activiteiten, zoals volgende week een tweedaags peanutbaltoernooi en natuurlijk de eindmusical...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolkamp-groep-8/

Eind-CITO groep 8

Afgelopen maandag hebben de kinderen de individuele uitslag gekregen. De uitslagen waren zodanig dat in bijna alle gevallen het advies niet aangepast hoefde te worden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/eind-cito-groep-8/

KANGOEROEWEDSTRIJD

De beste wiskunde-deskundigen waren: (percentielscore: bij Daan betekent dat, dat 69,72% van de kinderen slechter gescoord heeft dan Daan en 30,28% beter heeft gescoord dan Daan) - Groep 4 (wizFUN):       Daan                    69,72% - Groep 5 (wizKID):        Kes en Elise          87,53% - Groep 6 (wizKID):        Eva en Guusje      86,83% - Groep 7 (wizSMART):   Neeltje en Hannah         93,63% - Groep 8 (wizSMART):   Teun en Ties                  98,90% Alle deelnemers  krijgen een certificaat en een kleinigheidje...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kangoeroewedstrijd/

Kinderuniversiteit

Kinderen groep 6,7 en 8 Elk schooljaar geven inspirerende professoren van Tilburg University les aan kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kinderuniversiteit/

Schoolfoto's

U krijgt tot 4 weken na de opnamedatum de mogelijkheid aangeboden een voordeelpakket met verschillende foto’s samen te stellen voor een speciale voordeelprijs...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolfotos/

Brigadieren in het volgende schooljaar

Nieuwe brigadiers zijn altijd welkom. Dus mocht u alsnog besluiten om u aan te melden voor het brigadieren voor 1 x per maand (in totaal) 1 uurtje, dan kunt u een mail sturen naar ov...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/brigadieren-in-het-volgende-schooljaar/

Oudergesprekken via het Ouderportaal

Morgen zal op het Ouderportaal de voorbereiding voor het overgangsgesprek opengesteld worden. Wij vragen u deze rapportage als voorbereiding op het oudergesprek goed door te lezen, zodat de tijd besteed kan worden aan het bespreken van deze bevindingen i...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken-via-het-ouderportaal/

LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE

Stop vooral zelf niet met lezen! Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/lezen-in-de-zomervakantie/

Schoolreis 2018

Groep 4 t/m 7 om 8.30u iedereen aanwezig in de klas en rond 17.30u zijn we weer terug op school zijn...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolreis-2018/

Bye Bye

Dag ouders: Fam. Adriaans - fam. Ansems - fam. Bogaarts - fam. van Ham - fam. van de Langenberg - fam...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/bye-bye/

Welkom!!

Het is een nieuw schooljaar, waarin veel veranderingen zijn: veel nieuwe leerkrachten, een andere directie, een nieuwe groepsindeling, tablets en nog veel meer...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/welkom/

Hapje in de kleine pauze

Voor de duidelijkheid daarom nog een keer de etenswaren, die uw kind mee mag nemen. Wij weten ook, dat er nog meer gezonde snacks zijn, maar het is niet mogelijk om elke keer af te gaan wegen wat wel en wat niet binnen de grenzen van gezond past...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hapje-in-de-kleine-pauze/

Hoofdluiscontroles

De beste manier van controleren is eigenlijk door het kammen van uw kind. Dit is de beste onderzoeksmethode en de beste behandelmethode...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hoofdluiscontroles/

Tussenschoolse opvang

Aan- en afmeldingen ontvang ik graag (bij voorkeur drie dagen vooraf) via e-mail: stlambertus@tsodekempen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/tussenschoolse-opvang/

Typetuin

De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/typetuin/

Kantoorartikelen in de klas

Daarom is de afspraak: De leerlingen krijgen van school een potlood, (indien al van toepassing) een pen, een gum en een puntenslijper...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kantoorartikelen-in-de-klas/

Schoolreisje 7 september 2018

Dagindeling onderbouw ( gr. 1 t/m 3) 08.30u:      Iedereen in de klas. Hier wisselen de kinderen hun T-shirt om voor een school T-shirt...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolreisje-7-september-2018/

Schoolreisje 2018

Al met al kunnen we spreken van een geslaagde dag. Na wat onrust vooraf i.v.m. de originele identiteitsbewijzen voor de groepen 4 t/m 7, is alles op de dag zelf prima verlopen, mede dankzij de gesmeerde organisatie en de ouders die de hele dag mee wilden als begeleiding...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/schoolreisje-2018/

Kermis en kermisuurtje

Er kunnen cadeaubonnen gewonnen worden. De mooiste ketting uit elke klas word beloond. En er is een extra beloning voor de allermooiste van de school! Zorg dat je bij de prijs uitreiking bent op dinsdagavond 9 oktober om 20...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kermis-en-kermisuurtje/

Kermis en de ambstkettingen

Lonneke heeft als kermisburgemeester ook de lastige taak gekregen om uit al jullie mooie, originele creatieve kettingen per klas een winnaar te kiezen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kermis-en-de-ambstkettingen/

Bedankt voor het kermisuurtje!

En als klapper mochten we natuurlijk (voor de 21e keer) op maandagmiddag met prachtig weer genieten van het gratis kermisuurtje...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/bedankt-voor-het-kermisuurtje/

EEN DRUKKE, MAAR GEZELLIGE TIJD BREEKT AAN…

Wanneer de Sint weer vertrokken is naar Spanje, gaan we van start met de voorbereidingen voor het naderend kerstfeest...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/een-drukke-maar-gezellige-tijd-breekt-aan/

Hulpouders gezocht voor het versieren van de school

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hulpouders-gezocht-voor-versieren-sint/

Intocht Sinterklaas op 18 november

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die zich graag bij dit comité willen aansluiten. Ben of ken je iemand? Neem dan contact op met Gerrie Bartels (06-22116426) of met Anita Scheepens- van den Bliek (06-300084888)...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/intocht-sinterklaas-op-18-november/

OVERSTEKEN BIJ DE BRIGADIERS

Verder zijn er veel kinderen die op de fiets komen en die na het oversteken (wel netjes bij de brigadiers), de Servatiusstraat op gaan bij de Gouden Leeuw, omdat ze niet willen lopen met de fiets over het schoolplein...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oversteken-bij-de-brigadiers/

Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 via Ouderportaal

Zoals u in de jaarkalender van Parnassys en in de agenda van de website kunt zien, zullen de oudergesprekken op maandag 3 december en donderdag 6 december zijn...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken-groepen-1-tm-7-via-ouderportaal/

Sinterklaas op school

De bedoeling is dat uw kind (met uw hulp) een leuke surprise maakt (knutselwerk) waarin de cadeautjes/lekkernij gedaan worden...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/sinterklaas-op-school/

Oudergesprekken via het Ouderportaal

Volgende week zal het schema, als alles goed verloopt, rondgezonden worden. De indeling komt op de website bij de groepen te staan, zodat onderling ruilen ook nog mogelijk is...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken-via-ouderportaal/

Oudergesprekken

Vanaf vanochtend is op het Ouderportaal de voorbereiding voor het Oudergesprek opengesteld. Wij vragen u deze rapportage als voorbereiding op het oudergesprek goed door te lezen, zodat de tijd besteed kan worden aan het bespreken van deze bevindingen i...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/oudergesprekken/

Ongeoorloofd schoolverzuim rondom schoolvakanties

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:   Familiebezoek in het buitenland; omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; kroonjaren; sabbatical; wereldreis/verre reis...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/ongeoorloofd-schoolverzuim-rondom-schoolvakanties/

KERSTVIERING 20 DECEMBER

Acties voor thuis: Kerstwens voor een klasgenootje maken (kind hangt dit tussen 17-12 en 19-12 in de kerstboom in de klas)...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kerstviering-20-december/

Hoofdluiscontrole na de Kerstvakantie

De beste manier is eigenlijk door het kammen van uw kind. Dit is de beste onderzoeksmethode en de beste behandelmethode...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hoofdluiscontrole-na-de-kerstvakantie/

Kerstdiner

Naast het kerstdiner werden door kinderen stukjes gedaan, muziek gemaakt en gezongen. En natuurlijk werden de kerstwensen, die elk kind voor een ander in de kerstboom had gehangen, open gemaakt en voorgelezen aan elkaar...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kerstdiner/

HUMANITAS WEL-THUIS-GEZINNEN ZOEKEN VRIJWILLIGE SUPERHELDEN

Wij bieden: Uitdagend, leuk en interessant vrijwilligerswerk Een voorbereidende training Professionele begeleiding door de coördinator van Humanitas Terugkombijeenkomsten met collega-vrijwilligers Interessante themabijeenkomsten Onkostenvergoeding Interesse? Wij zoeken vrijwilligers Eindhoven en de regio...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/humanitas-wel-thuis-gezinnen-zoeken-vrijwillige-superhelden/

HET EXPRESSIEHUIS

(Groot-)ouder-kind(eren) Workshop op een zaterdagochtend of middag. Aandacht voor elkaar. Kinderen vinden het geweldig om samen te tekenen en voor de volwassene is het een plezier om in de creativiteit van het kind te mogen delen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/het-expressiehuis/

ROTS&WATER TRAINING

De training kan van start gaan op dinsdag, donderdag of vrijdagmiddag in week 6 of week 14 Zes lesuren met minimaal 6 deelnemers in Vessem of omgeving...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/rotswater-training/

VERTELPUNT PASSEND ONDERWIJS OCW

Samen werken we er hard aan om het onderwijs aan kinderen en jongeren te realiseren en hen eventueel extra te ondersteunen waar dat nodig is...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/vertelpunt-passend-onderwijs-ocw/

CLICK: PERIODE FEBRUARI EN MAART

Op donderdag in Eersel in sporthal de Kraanvogel (pakket 13). Er zullen dan in een periode van 7 weken, na school (16...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/click-periode-februari-en-maart/

Kindercolleges Kinderuniversiteit Tilburg

Het belooft een heel leerzaam en boeiend college te worden! Natuurlijk zijn ouders en andere begeleiders ook van harte welkom...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/kindercolleges-kinderuniversiteit-tilburg/

INLOOP- EN INSCHRIJFMOMENT VOOR BASISSCHOOL, PEUTER- EN KINDEROPVANG: woensdag 30 januari 16.00 uur – 17.30 uur

Aanmelden peuterprogramma en kinderopvang Tijdens deze middag is ook een medewerker van NummerEen Kinderopvang aanwezig om u meer informatie te geven over het peuterprogramma, de dagopvang en/of buitenschoolse opvang...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/inloop-en-inschrijfmoment-voor-basisschool-peuter-en-kinderopvang-woensdag-30-januari-1600-uur-1730-uur/

Carnaval 2019

Als je mee wilt doen, moet je onderstaande strook, uiterlijk 15 februari 2019, inleveren bij juf Jasmijn of juf Marie-José...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/carnaval-2019/

Studiedag! Kinderen zijn vrij op woensdag 13 februari.

https://www.bsvessem.nl/nieuws/studiedag-kinderen-zijn-vrij/

Hulpouders gezocht voor Koningsspelen/sportdag

Je krijgt een bevestiging dat je bent aangemeld en vóór 9 april een brief over wat er van je verwacht wordt die dag...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/hulpouders-gezocht-voor-koningsspelensportdag/

PANNENKOEKENBAKKERS GEZOCHT VOOR VRIJDAG 1 MAART

Je krijgt op vrijdagochtend 1 maart 8.30u van de oudervereniging alle ingrediënten en een recept voor het bakken van de pannenkoeken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/pannenkoekenbakkers-gezocht-voor-vrijdag-9-februari/

ANWB Streetwise

Middels Hallo auto leren de groepen 5 en 6 in de Servatiusstraat (voor school) over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/anwb-streetwise/

De leerlingenraad

Ik ben Lone, ik zit in de leerlingenraad. Ik zit in groep 4 en ik ben 7 jaar. Mijn hobby’s zijn voetbal en dansen...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/de-leerlingenraad/

Gevonden in agenda

Start Nationale voorleesdagen

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-01-23

Afsluiting Nationale Voorleesdagen

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-02-01

Studiedag! Kinderen zijn vrij!

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-02-13

Inspiratie-avond "mediawijsheid"

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-03-27

Verkeersexamen groep 7 - praktijk

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-04-03

Verkeersexamen groep 7 - theorie

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-04-04

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-04-09

Studiedag - kinderen zijn vrij

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-06-21

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-06-24

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-06-27

Afscheid groep 8 (en evt. anderen)

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-07-03

Start kinderpostzegels voor groep 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-09-25

Start Kinderboekenweek thema:

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-10-02

Kermisuurtje van 14.30-15.30u

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-10-07

Afsluiting Kinderboekenweek - Voorleeswedstrijd

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-10-10

Onthulling Prins en Prinses Carnaval

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2019-11-11