Gevonden in Pagina's

Basisschool St. Lambertus

Basisschool St. Lambertus biedt handvatten voor de toekomst. Wij leren het kind om deel te nemen aan de wereld om hem heen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/

Groepen

Onze school heeft momenteel 6 groepen: groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 6, groep 7 en groep 8. Elke groep heeft vaste leerkrachten en enkele groepen hebben extra ondersteuning gedurende enkele dagdelen...

https://www.bsvessem.nl/groepen/

Ouders

We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich “thuis” voelen op onze school. Een goed contact tussen leerkracht en ouder staat hoog in ons vaandel en moet daartoe een positieve bijdrage leveren.

https://www.bsvessem.nl/ouders/

Nieuwe ouders

Wij heten u welkom op onze mooie school in Vessem

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/

Vakanties/vrije dagen

Zomervakantie 09-07-18 t/m 17-08-18 Herfstvakantie 15-10-18 t/m 19-10-18 Kerstvakantie 24-12-18 t/m 04-01-19 Voorjaarsvakantie 04-03-19 t/m 08-03-19 2e Paasdag 22-04-19 Koningsdag 27-04-19 Meivakantie 22-04-19 t/m 03-05-19 Hemelvaartsweekend 30-05-19 t/m 31-05-19 2e Pinksterdag 10-06-19 Zomervakantie 08-07-19 t/m 16-08-19

https://www.bsvessem.nl/agenda/vakantiesvrije-dagen/

Verlofregeling

De leerplicht is in Nederland strak geregeld. De wet geeft precies aan hoeveel jaren en hoeveel uren per jaar kinderen naar school moeten...

https://www.bsvessem.nl/agenda/verlofregeling/

Weekbert

Elke week maken we een digitale nieuwsbrief: De Weekbert. Hierin leest u over belangrijke data en mededelingen, onze projecten, excursies, ontwikkelingen binnen ons team en allerlei andere zaken...

https://www.bsvessem.nl/nieuws/weekbert/

Missie & Visie

Onze school gaat uit van een duidelijke koers. Deze geven we aan in onze visie en missie. In de missie is beschreven wat de bestaansreden van basisschool Sint Lambertus is en worden de kernwaarden beschreven van waaruit het team wil werken...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/missie-visie/

Onderwijs: zo doen wij dat

De St. Lambertusschool is een gezellige, eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs in een prachtige omgeving...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/onderwijs-zo-doen-wij-dat/

Kwaliteit

Op een aantal manieren werkt onze school voortdurend aan kwaliteitsverbetering:

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/kwaliteit/

Ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/ondersteuning/

Team

Het team van de school is een professioneel team met deskundige leerkrachten, die zich (met elkaar) elke dag weer buigen over de vraag: wat heeft dit kind nodig? Samenwerken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen zijn belangrijke kenmerken van ons team.

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/team/

Taakverdeling

Alle buitenschoolse activiteiten vragen natuurlijk veel organisatie. Dit wordt gedaan door de Oudervereniging met de hulp van één of meerdere teamleden...

https://www.bsvessem.nl/basisschool-st-lambertus/taakverdeling/

Schooltijden

maandag , dinsdag en donderdag:   08.30 uur - 12.15 uur                                                                   13...

https://www.bsvessem.nl/ouders/schooltijden/

Afspraken

Afspraken zijn nodig om zaken in en rondom school veilig en gestructureerd te laten verlopen. Deze afspraken zijn van toepassing op de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

https://www.bsvessem.nl/ouders/afspraken/

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van veel contact een heel belangrijk uitgangspunt van de school...

https://www.bsvessem.nl/ouders/communicatie-school-en-ouders/

Dagarrangementen Nummereen (TSO)

Onze school werkt samen met NummerEen Kinderopvang.

https://www.bsvessem.nl/ouders/dagarrangementen-nummereen-tso/

Schoolraad/medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van school. Medezeggenschapsraad (MR) en/of de ouderadviseurs van de SchoolRaad (SR) adviseren de school, gevraagd en ongevraagd.

https://www.bsvessem.nl/ouders/schoolraadmedezeggenschapsraad/

Oudervereniging

De doelstelling van de Oudervereniging. De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verzorgen van deze schoolse activiteiten...

https://www.bsvessem.nl/ouders/oudervereniging/

Bibliotheekpunt Vessem

Sinds enkele jaren hebben de kinderen op school de mogelijkheid om boeken te lenen. De boeken zijn afkomstig van de bibliotheek in Eersel en worden regelmatig gewisseld, zodat er dan weer nieuwe boeken te lenen zijn...

https://www.bsvessem.nl/ouders/bibliotheekpunt-op-school/

Click na school

Click Sport is het naschoolse sport- en beweegprogramma in de Kempen. Heb je zin om alleen of samen met je vriend of vriendin leuke en uitdagende sporten en spellen te doen na schooltijd, geef je dan op voor Click Sport.

https://www.bsvessem.nl/ouders/click-na-school/

Kennismaken

In januari 2019 organiseren wij een inschrijf- en kennismakingsavond. U en uw kind zijn die avond van harte welkom...

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/kennismaken/

Aanmelden

De aanmelding van een leerling kan op de kennismakingsavond in januari en gedurende de rest van het schooljaar.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/aanmelden/

Informatie groep 1/2

Veel informatie over de gang van zaken op onze school kunt u op deze website vinden. Specifieke informatie over groep 1/2 vindt u op deze pagina.

https://www.bsvessem.nl/nieuwe-ouders/informatie-groep-12/

Gevonden in agenda

Voorleeskwartiertje Bibliotheek

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2017-11-06

Onthulling Prins en Prinses Carnaval

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2017-11-10

Studiedag (kinderen zijn vrij)

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2017-11-29

Gemeentelijke Voorleeswedstrijd

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2018-01-12

Aanmeldings-/kennismakingsavond nieuwe leerlingen

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2018-01-31

Studiedag! Kinderen zijn vrij!

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2018-02-06

Studiedag! Kinderen zijn vrij!

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2018-02-19

Juffendag en afscheid van juf Germa en Lucie!

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2018-06-22

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2018-06-25

Afscheid juf Annelies en meester Harry

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2018-06-27

Overgangsgesprekken gr 1 t/m 7

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2018-06-28

Peanutbalwedstrijd en afscheid groep 8

https://www.bsvessem.nl/agenda/?date=2018-07-04