Woensdag 08 juli 2020

Bye Bye

Zoals elk jaar in het onderwijs gebruikelijk is, nemen we ook nu weer afscheid van een groep leerlingen. De kinderen van groep 8 zwerven uit. Ook van een aantal ouders nemen we afscheid. Hun jongste/enige kind gaat de basisschool verlaten en hen zien we (op school) niet meer terug. Ook een aantal leerkrachten en ondersteunend personeel gaan de school verlaten. Tot slot komen ook de stagiaires die het afgelopen schooljaar op onze school stage gelopen hebben, niet meer terug. Ook zij gaan verder met hun studie en gaan stage lopen op andere scholen. En om de spreuk te gebruiken, die wij hier al jaren horen:                                  GAET HENE ENDE LEVET SCONE……Dag kinderen van groep 8:

Daantje, Jesper, Harold, Benthe, Moira, Lonneke, Mexx, Mike, Evi, Huub, Sjors, Tatum, Thomas, Sofie, Cas, Teun, Jari, Semm, Jan, Wahé, Luuk, Rick, Nick, Fay, Eva, Ine, Viggo, Guusje en Liz. En Dawit uit groep 5 en Lojain uit groep 1.


Het ga jullie goed op het voortgezet onderwijs. Veel succes, maar eerst een heerlijke vakantie. Kom gerust nog eens langs. Je blijft altijd welkom op de St. Lambertus!


Woensdag 08 juli 2020

Dank u wel

Vanuit deze plaats willen wij alle vaders en moeders, opa’s en oma’s, verzorgers, die op welke manier dan ook geholpen hebben bij een activiteit op school, heel hartelijk bedanken.

Zonder jullie kunnen we een heleboel zaken, die we naast het lesgeven ook nog doen, niet realiseren.BEDANKT VOOR: het brigadieren - voor de Schoolraad/medezeggenschapsraad - de Oudervereniging - het luizenpluizen - de bibliotheek - het overblijven - het rijden bij excursies - voor bijzondere activiteiten zoals Sinterklaas – Kerstmis – Carnaval – Pasen – sportdag – schoolreis – en nog veeeeeel meer……..Kortom bedankt voor al uw inzet voor de kinderen en het personeel van basisschool Sint Lambertus: U allen bent voor ons ONMISBAAR!