Donderdag 14 februari 2019

Inspiratie-avond "Mediawijsheid"

Op woensdag 27 maart om 19.30 uur organiseert basisschool St. Lambertus in samenwerking met de Oudervereniging, Medezeggenschapsraad en de ouderstuurgroep DVS een inspiratieavond rondom het thema 'mediawijsheid'.



Om deze avond zo succesvol mogelijk vorm te geven, zijn wij op zoek naar jullie input. Welke vragen hebben jullie, welke thema's rondom mediawijsheid spreken jullie aan, welke verwachtingen zijn er ten aanzien deze avond?



Graag zien wij jullie reacties graag vóór 26 februari tegemoet. Noteer in elk geval alvast de datum in de agenda.



Alvast vriendelijk bedankt voor de moeite!



Hartelijke groet,

Werkgroep 'mediawijsheid'


Donderdag 14 februari 2019

De leerlingenraad

De leerlingenraad is sinds dit schooljaar weer nieuw leven in geblazen.

Tien leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 nemen hier zitting in en vergaderen met elkaar zo’n 4 tot 5 keer per schooljaar.

Ze spreken samen over onderwerpen die ofwel door henzelf zijn ingebracht, ofwel door anderen (medeleerlingen of juffen). Gezamenlijk wordt dan tot beslissingen gekomen, waaruit weer acties voor de leerlingen voort vloeien.

Juf Jasmijn en Juf-Marie-José begeleiden de kinderen in dit proces.



Elke week stellen 2 leden van de leerlingenraad zich graag even voor: