Donderdag 17 juni 2021

Oudergesprekken

In juli vinden de rapportgesprekken plaats. Voor de kinderen van groep 1/2 blijft de procedure ongewijzigd: de leerkracht plaatst het leerling verslag in Parnassys. Dit verslag is aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Na het gesprek worden afspraken aangevuld in dit verslag.