Donderdag 28 mei 2020

Click mei 2020

Beste kinderen en ouders,

Het is een gekke tijd waarin we zitten. Gelukkig mogen we samen spelen én sporten! Click heeft daarom voor de rest van dit schooljaar een gaaf aanbod voor jullie! Alle kinderen worden namelijk uitgenodigd om GRATIS deel te nemen aan Click Sport. Doe je mee? Let op, want vol = vol.

Elke Clickdag zullen de Clickjuffen en Clickmeesters klaarstaan op een van de schoolpleinen in de Kempen. Wil je aan een of meerdere Clickactiviteiten meedoen? Schrijf je dan vanaf 7 dagen van te voren in (inschrijving opent telkens om 13:00 uur) voor het gewenste Clickpakket op: https://www.clicksport.nl/pakketten/.


Woensdag 20 mei 2020

TYPECURSUS TYPETUIN

Beste ouder(s)/verzorger(s),Bij voldoende aanmeldingen start in het nieuwe schooljaar op BS. St. Lambertus de groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!Waarom leren typen?

Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.