Donderdag 13 december 2018

KERSTVIERING 20 DECEMBER

Beste ouders,Dit jaar vieren we kerst op school middels een intieme, gezellige viering in de eigen klas met een door de kinderen gemaakt kerstbuffet. Voorafgaand aan het kerstbuffet is er een gezamenlijke start op het schoolplein met de hele school (kinderen + ouders) om 18.00 uur.Kerstboodschap

Het is de bedoeling dat de kinderen in de eigen klas een lootje trekken en voor dat kind een kerstwens knutselen die in de kerstboom in de klas gehangen wordt. Deze wens mag geschreven worden op een bal, ster, kerstboompje of anders, als het maar in de boom van de klas past. Tijdens de viering in de klas op 20-12-2018 worden de wensen aan elkaar voorgelezen. De lootjes zijn getrokken op maandag 10 december.

Tip: Verberg de kerstwens als een rolletje of in een envelopje, zodat de kinderen nog niet weten wat de wens is en voor wie.Diner

Het buffet wordt door ouders met hun kind en/of vriendjes thuis gemaakt. Hiervoor is op 10-12 een intekenlijst gehangen buiten de klas van uw kind. Op 20-12 kunnen de hapjes tussen 17.45 en 18.00 uur in de klas gezet worden.


Donderdag 13 december 2018

Ongeoorloofd schoolverzuim rondom schoolvakanties

Elk jaar weer komen er aanvragen van ouders om een dag eerder verlof te krijgen voor hun kinderen in verband met een geplande vakantie. De wet is heel duidelijk als het gaat om het geven van verlof. Dit kan alleen als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden waar de ouders en/of het kind geen invloed op hebben zoals bijv. overlijden of huwelijk. Het verlof wordt altijd zo kort mogelijk gehouden.