Donderdag 16 september 2021

Nieuwe website

Misschien heeft u al gezien, dat onze website een update heeft gehad. Het is nu geheel in de kleuren en de stijl van ons nieuwe logo. Veel informatie is al aangepast en de komende tijd zal de informatie op de website verder nauwkeurig bekeken worden en zonnodig aangepast.


Donderdag 16 september 2021

Oudergesprekken van schooljaar 2021-2022

De afgelopen periode hebben we de manier waarop we oudergesprekken voeren geëvalueerd. We willen graag toe gaan werken naar een gesprekscyclus waar niet alleen ouders/verzorgers en leerkrachten een rol hebben, maar waar ook kinderen partner zijn tijdens het gesprek. Hun rol zal als kleuter anders zijn dan de rol die midden- of bovenbouwleerling heeft in het gesprek.

Daarnaast hebben we door de lockdown geleerd dat gesprekken niet altijd fysiek plaatsvinden.